Aurora nr 3/2007

Nya numret av Aurora har Bo Setterlind som tema. Bo Setterlind var en av grundarna av Romantiska Förbundet, som i år fyller 50 år.
Setterlind är en poet med folklig förankring, det fortsätter att komma ut nya samlingsutgåvor av hans dikter. Ändå är hans ställning inom det litterära etablissemanget i dag oklar. Den romantik han stod för har ibland setts som överspelad, då metaforrik och skönhetslängtande poesi länge har ifrågasatts. ”Men när, i vår samtid, ska den serafiske Bo Setterlind få det erkännande han förtjänar?” frågar till exempel Carsten Palmer Schale i en av detta nummers essäer.
Minnestexter kring Bo Setterlind fyller en del av numret. Gunnar Juhlin, Christina Ranå Bengtsson, Katarina Wallin, Percival med flera minns honom på olika sätt. Konstnären Torgny Larsson skissar på ett konstverk till Bo Setterlinds minne.
Läsaren bjuds också smakprov på Setterlinds egen mindre kända memoarkonst – i ett stycke som skildrar hans korta period som postexpeditör i Örebro – och, självklart, lyrik. Lars Larsen skriver om det teatraliska draget hos Bo Setterlind och Lars Forssell, det vill säga hur de iscensatte sig själva som poeter i offentligheten.
Numrets konstnär är Anders Zorn! I sig behöver han ingen närmare presentation, hans etsningar är dock fortfarande en spännande bekantskap för var och en. Få vet att han är en världens främste etsare genom historien.
I övrigt tar numret upp Romantiska Förbundets debatt ”Den romantiska poesin utmanar kritiken” som ägde rum på ABF-huset i Stockholm i oktober.
Ett fristående diktblock ingår med dikter av bland andra Jakob Simonson och Ann-Marie Palm Jensen. Vidare presenteras den vitryska författarinnan Valzhyna Mort och förläggaren Ove Berglund, som endast ger ut ungersk poesi på förlaget Brända böckers förlag.
Översättaren Martin Tegen berättar om konsten att översätta diktverk av Shakespeare utifrån sitt arbete med ”Sonetter och versberättelser”, som utkom i våras på Themis förlag. Essän publiceras i detta och närmast följande nummer av Aurora.

Publicerad: 2007-11-17

Köp Aurora
Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

Äldre resuméer