Signum nr 3

Signum nr 3

Ledare

Edel Irén Lappin: Kyrkan och familjen i individualismens tid
– Hur ska man relatera kyrkans syn på familjen till vårt samhälle i Sverige?


Krönika

Hans Ruin: Till det diakrona samtalets försvar


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Ny församlingsordning för Stockholms katolska stift
– Synodalitet handlar om gemensamma beslutsprocesser på alla nivåer i kyrkan, kanske främst på församlingsnivå.

Stig Olsson: Växthusplaneten
– Om en 70-årig professor som i årtionden följt forskningen om klimatets utveckling och fått nog.


Sociallära

Robert Rydberg: Krig i det heliga landet – ett katolskt perspektiv


Familjelagstiftning

Märta Astudillo Barrera: Vem får ha barn?


Essä

Hans Joas: Molnet över motorvägen
–  Om mystika erfarenheters ­obönhörlighet utifrån bland annat den polske essäisten och poeten Adam Zagajewskis författarskap.


Katekes

Anna Ekholm: Direktorium för katekes – att föra trons låga vidare
– Direktoriet för katekes i svensk översättning.


Historiebruk

Per Höjeberg: Att berätta historien om Sverige
– Apropå SVT:s storsatsning.


Litteratur

Håkan Lindgren: Äckel och medlidande stödjer varandra hos Birgitta Trotzig


Synodalitet

Andrea Riedl: En synodal kyrka i kyrkohistoriens ljus


Antisemitism

Michael Mertes: Muslimsk judefientlighet – en giftig cocktail


Bokrevy

Maria Green
– Wera von Essen: En emigrants dagbok.

Magdalena Dahlborg
– Alva Dahl: Havandeskapet.

Magnus Nyman
– Helge Clausen: Danske katolske konvertitter mellem reformationen og religionsfriheden.

Andreas Westergren
– Eusebios av Caesarea: Konstantins liv.

– Dorothy L. Sayers: Kejsar Konstantin och konciliet i Nicaea. Ett krönikespel.

Christina Svensson
– Sten Hidal: Esaias Tegnér. Skalden och biskopen.

Laura Hellsten
– Mikael Kurkiala: Där pendeln har sitt fäste. Om det eviga i människan.

Anders Piltz
– Sanna Supponen: Alphabetum distinccionum of Master Mathias of Linköping.

Minna Salminen Karlsson
– Anders Bäckström: Religionssociologins pionjärer i Sverige.

Sten Hidal
– Johan Lundberg: Individens födelse.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2024-04-26

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

Äldre resuméer