Signum nr 7

Signum nr 7

Ledare

Barbara Crostini: Skapelsens krona och tjänarinna
– Människans ansvar inför en hotande ekologisk kris.


Krönika

Ola Sigurdson: Bildning som motståndshandling


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Prisa Gud – inte människan !

John Sjögren: En postsekulär bokmässa i mångfaldens tecken

Magdalena Dahlborg: Lilla Thérèse – ett helgon för alla


Tema: ekologi

Johan A. Stenberg: Laudato si’ som biktspegel för EU:s nya miljöpolicy
– I år tar EU flera steg mot en radikalare miljöpolicy, men hur bra är policyn egentligen?

Ingrid Robinson: Strävan efter ett hållbart liv
– Monastiska reflektioner över människans behov att leva i samklang med naturen och med Gud.

Antonino Puglisi/Johan Buitendag: Några interreligiösa perspektiv på miljöfrågan
– Om miljöfrågans plats i olika religioner.

Lucas Briola: Laudato si’, Vaticanum II och moderniteten
– Påvens miljöencyklika kan ses som en frukt av det senaste konciliets vision.


Kyrkohistoria

Thomas Prügl: Synodalitet och kyrkans konciliära tradition
– Medeltida och tidigmoderna erfarenheter av synodalitet.

Katrin Åmell: Dominikansystrarna i Stockholm
– Den första av två artiklar om kvinnlig dominikansk närvaro i Sverige.


Lunds domkyrka

Stephan Borgehammar: Lunds domkyrka firar 900-årsjubileum


Övergrepp

Klaus Mertes: Fallet Jean Vanier – avgrundsdjupa andliga övergrepp
– I januari i år offentliggjorde en fransk expertkommission en utredning om de många sexuella övergrepp som den tidigare uppburne lekmannateologen Jean Vanier gjort sig skyldig till.


Analyser och rapporter

Fredrik Rällman: I takt med ”tidseran”? Fortsatt ”anpassning” av religion i Kina
– Den kinesiska regimens inskränkningar av de religiösa samfundens frihet hårdnar alltmer.

Antonio Spadaro: En synlig bro – intervju med Hongkongs biskop Stephen Chow


Bokrevy

Paul Katsivelis
– Ingmar Karlsson: Folket som inte fick finnas. Palestiniernas historia.

Ruth Nordström
– Cecilia Sjöholm: Utan samvete? Hur vi förlorade vår inre röst.

Philip Geister
– Tro, hopp och strävan – gudsriket som tröst och motiv för handling. Red. Johanna Gustafsson Lundberg och Lovisa Nyman.

Florence Vilén
– John Sjögren: Jordens sång. Essäer om Tolkiens tankevärld.
– Ringens återkomst. Texter om Tolkien. Judith Kiros, John Sjögren m. fl.

Sten Hidal
– Dödssynderna i vår tid. Jenny Björkman (red.).

Kim Solin
–Vidgade perspektiv på lidandets problem. Red. Francis Jonbäck, Lina Langby och Oliver Li.

Tommie Olofsson
– Mikaela Luthman: Om döendets vardag.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2023-10-27

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

Äldre resuméer