Signum nr 1

Signum nr 1

Ledare

Lovisa Bergdahl: Religion som privatsak – djupt i folksjälen
– Distinktionen mellan privat och offentligt håller på att försvinna, förutom när det kommer till religion i Sverige, då aktiveras gränsen mellan privat och offentligt igen.


Krönika

Stig-Björn Ljunggren: 10 miljoner vilsna primadonnor


Aktuellt

Olle Brandt: Påven om artificiell intelligens

Magdalena Dahlborg: Fiducia supplicans


Anders Arborelius 25 år som biskop

Erik Helmerson: Den lyssnande – intervju med biskop Anders Arborelius


Medicinsk etik

Christoffer Wedebrand: Sårbarhet och människovärde
– Den svenska aborträtten verkar utgå ifrån föreställningen att människors rätt till liv avtar i takt med deras sårbarhet och beroende av andra. Det är tveksamt om vi resonerar så i andra fall.

Mikaela Luthman: Hiskias rädsla för döden
– Om livsvilja i dödens närhet.


Litteratur

Barbara Crostini: Läsvanor och utbildningsmål
– Tankar efter ett samtal med Joel Halldorf om hans bok Bokens folk.

Marie Tonkin: Paul Murrays vidgande poesi för andligt ordtrötta


Septuaginta

Sten Hidal: Den grekiska Bibeln och dess öden


Analyser och rapporter

Katharina Wenzel-Teuber: Sinifieringen av Kinas religioner
– Mellan domesticering och inkulturation.

Moshe Zimmermann: Gazakrigets orsaker
– Hade kriget brutit ut om Israel, representanterna för Palestina och det internationella samfundet inte hade gett upp fredsprocessen?


Film

Mattias Piltz: En mix av politisk spänning och inre leda
– Hammarskjöld, i regi av Per Fly.


Bokrevy

Sten Hidal
– Joel Halldorf: Bokens folk. En civilisationshistoria från papyrus till pixlar.

Helena D’arcy
–Sanna Torén Björling: Slaget om aborträtten.

Ola Björlin
– Hedvig Larsson: En kort introduktion till religionsdialog.

Elise Pihlajaniemi
– Anna-Stina Hägglund: Birgittine landscapes.

Sture Gustafson
– En värdig död – Katolska perspektiv.

Jerker Blomqvist
–Catherine Nixey: Skymningens tid. Kristendomens förstörelse av den antika världen.

Florence Vilén
– Dick Harrison: Fienden. Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag.


Medverkande i detta nummer




Publicerad: 2024-01-26

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer