omslag

Reformationsåret 2017: Luther var inte ensam

EVANGELIET I REFORMATORERNAS SPÅR

Reformationer sker inte i ett tomrum. I det medeltida Europa utövade latinska kyrkan makt över Västeuropa norr om Alperna. I dag har en stor del av den globala söderns kristenhet bakgrund i västerländsk mission. Det kristna budskapet klädd i västerländska kostymer ledde till kulturella krockar. Utformandet av lokala oavhängiga kyrkor i den globala södern är reformationer. En del av dessa kyrkor är rätt vilda i sin spiritualitet, precis som svärmiska reformationer under Luthers tid.

Kyrkans politiska och ekonomiska korruption låg också bakom de medeltida reformationerna. I stället för att vara en profetisk röst i samhället var kyrkan en korrupt politisk spelare. Kyrkan utnyttjade också folkets ångest kring själens frälsning som en inkassomöjlighet genom avlatshandel. Avlat fick man köpa för att bli befriad från sina synder. Detta hängde ihop med rättfärdighet genom gärningar – nåd är ingen handelsvara.

I dagens kyrkor spelar pengar ofta en större roll än vad som är i linje med evangeliet. I västvärlden används inte dessa medel längre av Peterskyrkan och för påvens lyx utan för att upprätthålla gamla strukturer. I vissa globala söderns kyrkor har man förlorat evangeliet och man predikar gärningar, i värsta fall en framgångsteologi där man köper sin frälsning genom kollekt till predikanten. Då har maktutövandet blivit värre än vad det var före reformationen.

Evangeliet är alltid både ett ja och ett nej. Evangeliet är alltid en utmaning av både främmande och inhemska syndiga maktstrukturer. Evangeliet accepterar oss som vi är – syndiga och ofullkomliga – med våra kulturer som dock alla är i ständigt behov av att utmanas av evangeliet, även kyrkliga kulturer. Kyrkan måste ständigt förnyas för att vara evangeliets rörelse mer än en organisation.


MIKA VÄHÄKANGAS
Professor i missionsvetenskap med ekumenik, Lunds universitet
Medlem i Uppdrag Missions redaktionsråd


Luthers Europa Sinnika Neuhaus

Luther var inte ensam

Krönika
Var är dagens reformatorer?

Lisa Vinsander
Studentpräst på barikaderna

Japan
Kristus i buddhismens spegel

Publicerad: 2017-04-15

Köp Uppdrag Mission
Läs mer om Uppdrag Mission i katalogen
Fler artiklar knutna till Uppdrag Mission
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2017-04-23
Medusa 1 2017

2017-04-21
Tydningen 21-22 2017

2017-04-20
Tecknaren 2 2017

2017-04-19
ponton 1 2107

2017-04-18
Ord & Bild 1 2017

2017-04-16
Hemslöjd 2 2017

2017-04-15
Fjärde Världen 1-2/2017
Uppdrag Mission 2 2017

2017-04-13
Bild & Bubbla 208 2017

2017-04-12
Punctum saliens

2017-04-11
Revolution 11 2017
Byggnadskultur 1 2017

2017-04-07
Aurora 4 2016

2017-04-02
Orgelforum 1 2017

2017-04-01
SocialPolitik 1 2017

2017-03-30
Punctum saliens

2017-03-29
Konstperspektiv

2017-03-27
Bildkonstnären 1, 2017
Världspolitikens dagsfrågor 3, 2017

2017-03-21
Magazin Rom 6 2017

2017-03-20
Amnesty Press 1 2017

2017-03-19
Tidig Musik 1 2017
Karavan 1 2017
Artist-run Art Magazine 1 2017

2017-03-18
Populär Astronomi 1 2017

2017-03-17
Signum 2
UtställningsEstetiskt Forum 1 2017

2017-03-16
KLASS 1 2017
UtställningsEstetiskt Forum 6 2016

2017-03-15
Spelmannen
Accent 1 2017

2017-03-13
Teatertidningen 1/2017

2017-03-12
Revolution 10 2017

2017-03-11
Ottar 1 2017

2017-03-09
Bang 1 2017

2017-03-08
Soundofmusic
Release Music Magazine
Dixikon
dagensbok.com
Världshorisont 1-17

2017-03-07
dagensbok.com

2017-03-05
Alkohol & Narkotika 1 2017

2017-02-26
É Romani Glinda 5 2016

2017-02-23
Parnass 1 2017

2017-02-22
Contra
Världspolitikens dagsfrågor 2

2017-02-20
Punctum saliens

2017-02-19
Magasinet Arena 4 2016

2017-02-17
Opera

2017-02-16
Hemslöjd 1 2017

Äldre resuméer