Djurrättsaktivister häktade i Österrike

Ur Djurens Rätt nr 3/08


Österrikiska polisen har gripit tio medlemmar i olika djurrättsorganisationer, bland annat Wiens djurskyddsförening och Österrikes veganförening. I skrivande stund sitter djurrättsaktivisterna fortfarande häktade.

Det var på morgonen den 21 maj som österrikisk specialpolis stormade in med dragna vapen och grep djurrättsaktivister i olika delar av landet. Anklagelsen rör ”medlemskap i kriminell organisation”, men mer konkreta brottsmisstankar eller bevis har ännu inte presenterats. En av de häktade, Martin Bulloch, ordförande för den uttalat icke-våldsliga djurrättsorganisationen Verein gegen Tierfabriken (Föreningen mot djurfabriker), har hungerstrejkat sedan gripandet och varit i så dåligt skick att han flyttats till häktets sjukhusavdelning.

– Verein gegen Tierfabriken har varit framgångsrika i sina kampanjer mot djurutnyttjandet, och därmed kommit att utgöra ett långsiktigt hot mot djurindustrin. Jag kan inte tolka myndigheternas agerande på något annat sätt än som ett strategiskt försök att underminera djurrättsrörelsen i allmänhet, säger Djurens Rätts tidigare förbundsordförande Per-Anders Svärd, som engagerat sig för de gripna aktivisterna.

Miljöpartiets djurrättspolitiske talesperson, riksdagsledamoten Helena Leander, riktade den 4 juni en formell fråga till utrikesminister Carl Bildt om vad han avsåg att göra för att Österrike ”ska garantera sina medborgare rättssäkerhet och föreningsfrihet”. Carl Bildt svarade att den svenska regeringen inte har anledning att agera för eller emot, utan att det hela är en fråga för österrikiska myndigheter att avgöra.

– Ingripandet utgör förstås ett vidrigt trampande på de mänskliga rättigheterna. Men det är inte oväntat i dagens läge, där hela samhället håller på att ställas om för ett permanent krigstillstånd. Med hjälp av lagar mot ”terrorism” koncentreras idag enorma maktresurser som sedan kan användas för att angripa alla samhällskritiska rörelser, säger Per-Anders Svärd.

Toivo Jokkala


Djurrättsalliansens stöduttalande för de fängslade aktivisterna

Publicerad: 2008-07-30

Köp Djurens Rätt
Läs mer om Djurens Rätt i katalogen
Fler artiklar knutna till Djurens Rätt
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-28
Akvarellen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

Äldre resuméer