Produktionsstöd 2019

Stödet är fördelat på 83 tidskrifter till skillnad från 2018 då det var 87 av totalt 121 sökande. För 2019 var det 113 sökande. Antalet som får stöd är det näst lägsta åtminstone de senaste tjugo åren. 2015 var det endast 80. Antalet pengar som fördelats är i det närmsta oförändrat sedan föregående år, 22 760 000 kr och 30 000 kr mindre det här året.
Om det finns något i beslutet som kan tyckas anmärkningsvärt är det att Kulturrådet säger sig prioritera de nationella minoriteternas tidskrifter trots att deras bidrag generellt sett sänks. Hur hänger det ihop?

Referensgruppen som berett ärendet har bestått av:
Carl Henrik Fredriksson Ordförande
Madeleine Bergmark
Dan Jönsson
Jenny Leonardz
Anders Lundgren
Fredrik Nejman
Evelina StenbeckI beslutet, GD2018:267, KR2018/4920 daterat 19-01-10 skriver Kulturrådet:
"I sin bedömning har Kulturrådet beaktat tidskrifternas ekonomiska behov och statsstödets andel av beräknade intäkter. Kulturrådet har också särskilt bedömt om tidskrifterna bidrar till att skapa goda villkor för konstnärligt skapande genom ersättningar och arvoden till medverkande. I kvalitetshänseende har Kulturrådet konstaterat att de ansökningar som nu har beviljats stöd har hög teknisk och redaktionell kvalitet. Tidskrifterna vänder sig till en allmän publik och är nationellt angelägna".

"teknisk och redaktionell kvalitet", vad tänkas inbegripas! Det där redaktionella kan tänkas infattas att man är bra kompositörer av ett specifikt tema. Visst också att språket flyter, inget stelavat, stav-aningar korrekta, kråket tourette och milö av annat konstnärligt.

Vad åsyftas "teknisk"? Har någon lanserat en ny publicistisk metod. Finns nu redan tidskriften som injiceras eller uppdateras via ett chips? Kunde vara något, operera in ett slags AI eller som vi svenskar hellre kallar det, KF. Då inte att förväxla med Kooperativa Förbundet utan Konstgjort Förnuft. Eller kan det handla om ett nytt och aldrig tidigare skådat lavemang, injiceras på sedvanligt sätt, förtärt förrättas och fram träder en frisk och sund gestalt ens inte ljuset vågar skymma.

Okej, vi struntar i det där, men sedan:
"Kulturrådet har vid denna ansökningsomgång särskilt prioriterat nationella minoriteters kulturtidskrifter". Vilka kan komma ifråga för att prioriteras? Anmärkningsvärt är bidraget till dessa totalt sett sänkts med 85 tusen kr. I runda tal tillsammans sökte de 1 700 tusen riksdaler och inkasserade 840.000 kr. 2018 hade den här gruppen 925.000 kr och då hade Samefolket inget produktionsstöd. Hur hänger det ihop?

Judisk Krönika, 275 000 (+/-0)
É Romani Glinda, 175 000 (-50 000)
Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 100 000 (+/-0)
Meänmaa, 100 000 (+/-0)
Nuorat, 70 000 (-55 000)
Samefolket, 70 000 (Nygammal hade 50 000 2017)
METavisi, 50 000 (-50 000)

De flesta tidskrifterna har sökt mer än vad de får men Ponton, Filmrutan, Medusa, Arkitekturtidskriften KRITIK, Samefolket & Magasinet Walden har fått exakt vad de äskat. Förra året var det så att många tidskrifter som fanns i ett tänkt övre segmentet gällande ekonomiskt stöd fick ett tillskott, nästan över hela linjen. Med övre segment menas här 400 000 och uppåt. I år är det däremot sällsynt, snarare har de som ligger i ett skikt mellan 125 tusen och 400 tusen som fått något mer i pungen. Aderton stycken jämfört med 19 i det övre skiktet förra året.


Fördelning produktionsstöd tryckta tidskrifter 2019

Glänta, 725 000 (+/-0)

Karavan, 700 000 (+/-0)

10TAL, 675 000 (+/-0)
Bang, 675 000 (+/-0)
Ord & Bild, 675 000 (+/-0)
Paletten, 675 000 (+50 000)

OEI, 600 000 (+/-0)

Expo, 575 000 (+/-0)
Fronesis, 575 000 (+/-0)
Lira, 575 000 (+/-0)
Lyrikvännen, 575 000 (+50 000)
Provins, 575 000 (+50 000)

Teatertidningen, 525 000 (+/-0)

Divan, 500 000 (+/-0)
Nutida Musik, 500 000 (+25 000)

Arche, 450 000 (+/-0)

FLM, 425 000 (-50 000)

Danstidningen, 400 000 (+/-0)
Effekt, 400 000 (+/-0)
Re:Public, 400 000 (+/-0)

Opsis Barnkultur, 375 000 (+25 000)

Bild & Bubbla, 350 000 (+25 000)
Konstperspektiv, 350 000 (+/0)
Kritiker, 350 000 (+/-0)

Aiolos, 325 000 (+25 000)
Galago, 325 000 (+25 000)

Balder, 300 000 (+/-0)
Cora, 300 000 (+/-0)
OPERA, 300 000 (+50 000)
OrkesterJournalen, 300 000 (+25 000)

Historiskan, 275 000 (+/-0)
Judisk Krönika, 275 000 (+/-0)
Mana, 275 000 (+75 000)
Subaltern, 275 000 (+25 000)

Hjärnstorm, 250 000 (+25 000)
Ponton, 250 000 (+/-0)

Med andra ord, 225 000 (+25 000)
Ordfront magasin, 225 000 (+/-0)
Tidig Musik, 225 000 (+/-0)

Filmrutan, 220 000 (+/-0)

Socialpolitik, 200 000 (+/-0)

Artikel 14, 175 000 (+5 000)
Biblis, 175 000 (+25 000)
É Romani Glinda, 175 000 (-50 000)
Medusa, 175 000 (+25 000)
Populär Poesi, 175 000 (+50 000)

Arkitekturtidskriften KRITIK, 150 000 (+/-0)
Det Grymma Svärdet, 150 000 (+25 000)
FokusKina, 150 000 (+/-0) (Tidigare Kinarapport)
Klass, 150 000, (+/-0)
Konstnären, 150 000 (+/-0)
Parnass, 150 000 (+/-0)
Sans, 150 000 (+25 000)
Scoop, 150 000 (+/-0)
Walden, 150 000 (+25 000)
Verk, 150 000 (+/-0)

C´est Bon Anthology 125 000 (+/-0)
Signum, 125 000 (+/-0)

Carruurteenna, 100 000 (+/-0)
Kris och kritik, 100 000 (+/-0)
Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 100 000 (+/-0)
Meänmaa, 100 000 (+/-0)
Respons, 100 000 (Ny)
Tecknaren, 100 000 (Ny)

Jefferson, 75 000 (+/-0)

Nuorat, 70 000 (-55 000)
Samefolket, 70 000 (Nygammal hade 50 000 2017)
Tummuz, 70 000 (+/-0)

Anushilon Magazine, 50 000 (+/-0)
Fjärde Världen, 50 000 (+/-0)
Tydningen, 50 000 (+/-0)Fördelning nättidskrifter som fått produktionsstöd 2018

Kunstkritikk, 375 000 (+/-0)

Dixikon, 325 000 (-50 000)

Utställningsestetiskt Forum, 225 000 (+/-0)

Dissidentbloggen, 200 000 (+25 000)

Point of View, 150 000 (+/-0)

Konsten.net, 125 000 (+/-0)

Omkonst, 100 000 (+/-0)
Opulens, 100 000 (Ny)
Örnen och Kråkan, 100 000 (Ny)

Kulturen, 75 000 (-125 000)
Sydasien, 75 000 (+/-0)

METavisi, 50 000 (-50 000)


Här nio tidskrifter som hade stöd 2018 och som av någon anledning inte har något stöd innevarande år.

Brand, 150 000 ej sökt
Sonic 150 000 nedlagd

Grafiknytt, 100 000 avslag

Fotografisk tidskrift, 75 000 avslag
Författaren, 75 000 avslag
Alba 75 000 ej sökt

Geografier, 50 000 ej sökt
100% Culture, 50 000 avslag

bis, 25 000 avslag
Sökt men fått avslag. Bortåt tio stycken av dessa har jag aldrig hört talas om, vad det nu beror på? Nystartade eller något man inte hade en aning om. Tidskrifter som sökt och haft stöd tidigare är ALSADA, OPUS, Tidskriften Staden, Kurage, Populär arkeologi, Byggnadskultur & Kultwatch.

100%Culture
ALSADA (ej hittat någon hemsida)
bis
Blank Spot Project
Boktugg
Byggnadskultur
Camino Magasin
Fotografisk Tidskrift
Författaren
Grafiknytt
Horisont — Gotlands nyhetsmagasin
HYMN
Ism
Kokpunkten I Critical Point
Koreografisk Journal
Kultwatch
Kupolen
Kurage — idétidskrift för det civila samhället
Nanar
OPUS
Popular arkeologi
På Österlen
Revolution
Scenkonstguiden
Seriemix (ej hittat någon hemsida)
Svenska PC Gamer
Sverigemagasinet
Tidskriften Staden
Vägval i skolans historia
Värmlandsk kultur


Läs om:
Produktionsstöd 2018
Produktionsstöd 2017
Produktionsstöd 2016


Vinjettbild: Bo Pettersson

Publicerad: 2019-01-27
Annons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer