Produktionsstödet 2018

I sedvanlig ordning publicerar tidskrift.nu en i antalet kronor fallande lista över vilka tidskrifter som tilldelats produktionsstöd från Kulturrådet och då gäller det året 2018. Totalt inkom 121 ansökningar varav 87 får ekonomiskt stöd för kostnader avseende produktion, distribution och marknadsföring.
2017 var det 91 som fick bidrag, 2016 94 stycken, och 2015 80 stycken. 120 tidskrifter sökte stöd för 2017 mot 126 stycken föregående år och stöd för 2015 söktes av 114 tidskrifter.

Snittet var ca 262 000 kr per tidskrift. 14 tidskrifter fick precis det de hade äskat och en hel del ligger ganska så nära men sedan finns det några som inte kommer i närheten av det de behövt.

Totalt beviljades ett belopp på 22 760 000 kronor men det totala sökta beloppet var över 47 miljoner. För 2017 äskades det 41 miljoner och totalt delas 20 500 300 kr ut. Med andra ord har produktionsstödet stärkts med något över 2 miljoner. I huvudsak har stärkningen gått till tidskrifter som sedan tidigare har högst stöd. Det kan eventuellt bero på att det också är de tidskrifter som har störst prenumerantstock och portohöjningar sker ganska frekvent för närvarande.

Fem tidskrifter beviljades stöd som inte hade stöd 2017. "Fotografisk tidskrift, Point of View och Geografier är tre nya tidskrifter som nu får stöd av Kulturrådet för första gången. 49 tidskrifter får höjt stöd för nästa år". skriver Kulturrådet på hemsidan. Föregående år var det sju nya. 2016 var det 20 nya som fick stöd.Referensgruppen som berett ärendet har bestått av:
Madeleine Bergmark
Anders Lundgren
Rasmus Fleischer
Carl Henrik Fredriksson
Magnus Halldin
Dan Jönsson
Jenny LeonardzFördelning produktionsstöd tryckta tidskrifter 2018

Glänta, 725 000 (+25 000)

Karavan, 700 000 (+25 000)

Bang, 675 000 (+25 000)
10TAL, 675 000 (+75 000)
Ord & Bild, 675 000 (+75 000)

Paletten, 625 000 (+25 000)

OEI, 600 000 (+125 000)

Expo, 575 000 (+100 000)
Fronesis, 575 000 (+75 000)
Lira, 575 000 (+75 000)
Lyrikvännen, 575 000 (+50 000)

Provins, 525 000 (+25 000)
Teatertidningen, 525 000 (+50 000)

Divan, 500 000 (+50 000)

FLM, 475 000 (+25 000)
Nutida Musik, 475 000 (+25 000)

Arche, 450 000 (+75 000)

Danstidningen, 400 000 (+50 000)
Effekt, 400 000 (+/-0)
Re:Public, 400 000 (+25 000)

Konstperspektiv, 350 000 (-25 000)
Kritiker, 350 000 (+/-0)
Opsis Barnkultur, 350 000 (+25 000)

Bild & Bubbla, 325 000 (+25 000)

Aiolos, 300 000 (+50 000)
Balder, 300 000 (+25 000)
Cora, 300 000 (+75 000)
Galago, 300 000 (+/-0)

Judisk Krönika, 275 000 (+25 000)
Historiskan, 275 000 (+75 000)
OrkesterJournalen, 275 000 (+/-0)

Ponton, 250 000 (+/-0)
OPERA, 250 000 (+/-0)
Subaltern, 250 000 (+25 000)

É Romani Glinda, 225 000 (+/-0)
Hjärnstorm, 225 000 (+/-0)
Ordfront magasin, 225 000 (+/-0)
Tidig Musik, 225 000 (+50 000)

Filmrutan, 220 000 (+20 000)

Mana, 200 000 (-50 000)
Med andra ord, 200 000 (+75 000)
Socialpolitik, 200 000 (+/-0)

Artikel 14, 170 000 (+/-0)

Klass, 150 000, (+25 000)
Biblis, 150 000 (+/-0)
Brand, 150 000 (+50 000)
FokusKina, 150 000 (+50 000) (Tidigare Kinarapport)
Konstnären, 150 000 (+/-0)
Arkitekturtidskriften KRITIK, 150 000 (+50 000)
Medusa, 150 000 (+/-0)
Parnass, 150 000 (+ 25 000)
Scoop, 150 000 (+/-0)
Sonic 150 000 (Ny för året men hade stöd 2016)
Verk, 150 000 (+50 000)

C´est Bon Anthology 125 000, (Ny för i år, men haft stöd tidigare)
Det Grymma Svärdet, 125 000 (+25 000)
Nuorat, 125 000 (+/-0)
Populär Poesi, 125 000 (+25 000)
Sans, 125 000 (+75 000)
Signum, 125 000 (+/-0)
Walden, 125 000 (+25 000)

Carruurteenna, 100 000 (+/-0)
Kris och kritik, 100 000 (-25 000)
Grafiknytt, 100 000 (+/-0)
Kris och Kritik 100 000 (+/-0)
Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 100 000 (+/-0)
METavisi, 100 000 (+50 000)
Meänmaa, 100 000 (+50 000)

Fotografisk tidskrift, 75 000 (Ny)
Författaren, 75 000 (-50 000)
Jefferson, 75 000 (+/-0)

Tummuz, 70 000 (+/-0)

Anushilon 50 000 (+50 000)
Fjärde Världen, 50 000 (+/-0)
Geografier, 50 000 (Ny
Tydningen, 50 000 (+40 000)

bis, 25 000 (+/-0)


Fördelning nättidskrifter som fått produktionsstöd 2018

Dixikon, 375 000 (+50 000)
Kunstkritikk, 375 000 (+50 000)

Utställningsestetiskt Forum, 225 000 (+50 000)

Kulturen, 200 000 (+125 000)

Dissidentbloggen, 175 000 (+5 000)

Point of View, 150 000 (Ny)

Konsten.net, 125 000 (+25 000)

Omkonst, 100 000 (+25 000)

Alba 75 000 (+/-0)
Sydasien, 75 000 (+/-0)

100% Culture, 50 000 (+/-0)


Hade stöd 2017 men inte sökt

Samefolket, 50 000
Avaye Zan, 85 000
Kultwatch, 50 000
Latinamerika.nu, 50 000


Sökt men inte fått, 34 till antalet

Alif
Alsada (-25 000)
Arbetarhistoria
Byggnadskultur, (-75 000)
Biblioteksbladet
Dalil Magazine
Darvag
Eyewitness.nu
Får jag lov
Företagshistoria
Föräldrakraft
Hands Up
Hemslöjd
Hujådå, (-40 000)
Hymn
Just de
Koko
Krull
Kupolen
Nanar
Opulens
Opus
Populär Arkeologi, (-150 000)
Seriemix
Skrået
Staden, (-30 000)
Svenska PC Gamer
Tvdags
Utrikesmagasinet
Volym
Världspolitikens Dagsfrågor
Västsahara, (-50 000)
Yks'Kaks'
Örnen och Kråkan


Läs om produktionsstödet 2017.

Fördelningen Kulturrådets hemsida.

49 kulturtidskrifter får höjt stöd av KulturrådetI beslutet som skickas alla tidskrifter som sökt sägs bland annat urvalsgrunder som gäller:


"Kulturrådet bedömer den enskilda tidskriftens kvalitet i förhållande till övriga sökande. Kvalitetsbedömningen gäller såväl innehåll som teknisk och redaktionell
kvalitet. I kvalitetsbedömningen ingår språkbehandling, textkritisk granskning, översättningarnas kvalitet, bildernas fördjupning och problematisering av textinnehållet, formgivning och bildkvalitet. Den innehållsliga kvaliteten väger in en rad aspekter som förnyelse, angeläget och initierat innehåll, tillförlitlighet i sak, aktualitet, analys och fördjupning, tilltal, källkritik, relation till dagskritik och övrig media och om tidskriften publicerar unikt material.

Kulturtidskriften ska vända sig till en allmän publik. Med allmän publik avses en öppen krets av mottagare som inte är avgränsad i förväg. Det ska vara möjligt att ta del av tidskriften via prenumeration, lösnummerförsäljning eller motsvarande. Organisationstidskrifter, medlemstidskrifter och liknande måste vända sig till en vidare krets än organisationens medlemmar för att kunna få stöd. Tidskrift med lokal prägel ska ha nationell distribution och nationell angelägenhet för att prioriteras.

Kulturrådet har som mål att bidra till att skapa goda villkor för konstnärligt skapande och tittar därför särskilt på ersättningar och arvoden till medverkande.

För kulturtidskrifter på annat språk än svenska tas hänsyn till språkgruppens tillgång till kulturtidskrifter.

För kulturtidskrifter i digital form beaktas särskilt om den tillvaratar digitala mediets möjligheter.

Regeringen ställer krav på att Kulturrådet ska ha ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv i sin bidragsgivning. Kulturrådet har även ett särskilt ansvar för funktionshinderfrågor inom kulturområdet och ska också främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Detta framgår av förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd. Det är därför viktigt att dessa olika aspekter ingår som en del i bedömningen av de olika ansökningarna".

Sedan finns en rad formella krav vilket det står att läsa om på Kulturrådets hemsida.

Publicerad: 2018-01-02
Annons:

Senaste nummer:

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

Äldre resuméer