Noesis (Nedlagd)

Noesis (Nedlagd) loggaLäs om utgivning och artiklar på hemsidan.
Tidningen Noesis utges av Idéhistoriska Föreningen vid Stockholms universitet sedan 1995, som ett medel i föreningens övergripande målsättning att sammanknyta personer med intresse för idéhistoria och skapa möjligheter till fördjupat deltagande i studier i ämnet. Noesis är i första hand ett organ för Idéhistoriska Föreningen men försöker även i möjligaste mån att rapportera viktiga nyheter från Institutionen för idéhistoria vid Stockholms universitet.

Förutom nyheter och rapporter publicerar Noesis bl a artikelserien 'Forskaransikter', i vilken doktorander i idéhistoria presenterar något ur sitt forskningsområde.Utgivare Idéhistoriska Föreningen vid Stockholms universitet
Adress
c/o Hellerstedt
181 63 Lidingö

Tel 0739-86 66 17
E-post, red andreas.hellerstedt@idehist.su.se

Prenumeration
Idéhistoriska Föreningen, Stockholms universitet
106 91 Stockholm

E-post, pren andreas.hellerstedt@idehist.su.se

Postgiro 488 24 18 - 9
Prenumerationspris 60 kr (medlemskap)

Hemsida www.idehist.su.se/foreningen
ISSN 1651-4920
Finns tillgänglig som e-textbok

Du hittar Noesis (Nedlagd) i hylla Bda på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Noesis (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-05-15


Annons:

Senaste nummer:

2019-08-25
Konstperspektiv 3

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

Äldre resuméer