On Film

Istället för att utgå från en strikt tematisk avgränsning har vi insisterat på ett antal heterogena men parallella förhållningssätt – i ett försök till en konstruktiv, oavslutad öppenhet, där texter, dokument/arkivmaterial och visuella-textuella montage varvas. Detta för att betona skilda läshastigheter, inzoomningar/utzoomningar, oanade konstellationer och nya stratifieringar. […] Texterna i detta nummer har inte ambitionen att presentera ett enhetligt perspektiv. Tvärtom skulle man kunna hävda att den polysemiska horisont vi velat upprätthålla – mellan differentiella, strukturella, materiella och politiska diskurser och dispositiv – på ett plan vore möjligt att spåra till den rörliga tolkningsrymd som återfinns i titeln på den nyligen bortgångne Carl Slättnes film från 1964: A Film – An AntiFilm – A FilmFilm (ur förordet OEI #69-70).

OEI #69–70: On Film utgörs av 496 sidor om experimentfilm från:
Leo Reis
Åke Karlung
Gunvor Nelson
Claes Söderquist
Carl Slättne
Sven Elfström
Hans Nordenström
Sture Johannesson & Jørgen Nash
Jan Bark
Bo Jonsson
Olle Hedman and Ronald Nameth till Rose Lowder
Abigail Child
Cécile Fontaine
Frédérique Devaux
Barbara Hammer
Raymonde Carasco
Lynne Sachs
Sandra Davis
Caroline Koebel
Barbara Rose
Adeena Mey
Ute Aurand
Peter Gidal
Peter Hutton
Nicky Hamlyn
Robert Beavers
Bruce McClure
Guy Sherwin
Pavle Levi
Ernie Gehr
Pier Paolo Pasolini
Alberto Grifi
Carmelo Bene
Jean-Marie Straub
Peter Nestler
Hartmut Bitomsky
Emilie Vergé
Nicole Brenez
Jean Painlevé
Fernand Deligny
Alain-Alcide Sudre
Dominique Noguez
Carole Contant & Éric Thouvenel
Henry Hills
Frank Kuenstler
Jean-François Lyotard
Kim West
Elke Marhöfer
Teddy Hultberg
Martin Grennberger
Daniel A. Swarthnas
Anders Karlin
Stefan Ramstedt
John Sundholm
Lars Gustaf Andersson
Bengt af Klintberg
Mika Taanila, Jonas Mekas
Jørgen Leth
Carl Henrik Svenstedt
Alexander de Cuveland
Lina Selander & Oscar Mangione
Dan Lageryd
Marion Naccache
Anna Ådahl
John Skoog
Tris Vonna-Michell
Rosa Barba

Numret är redigerat av Martin Grennberger och Daniel A. Swarthnas.

Rose Lowder: Notebooks for Bouquet
Förord: OEI On Film
Abigail Child- invisibility
Abigail Child: POV
Rose Lowder: Improvised composition of the film image in the camera
Enrico Campores- A filmic exploration by means of botanical imagery: Notes on Rose Lowder
Gunvor Nelson-Notes for True to Life
Lynne Sachs: Time and Light: Gunvor Nelson´s Vision of Editing
Gunvor Nelson: On editing
Daniel A Swarthnas: Gunvor Nelson och diffraktioens montage
Daniel A Swarthnas: Segmenterad helhet-samtal med Gunvor Nelson
Sandra Davis- For Gunvor Nelson
What triggers this kind of filming? Talk between Gunvor Nelson and Elke Marhöfer
Svensk experimentfilmstudio/Arbetsgruppen för film
Svenska experimentfilmer, programhäfte ur Arbetsgruppen för film 1950-1968
John Sundholm- Sven Elfström 1965-1971
Sven Elfström: Vem äger staden
John Sundholm: Bo Jonsson och glömskans estetik
Bo Jonsson: Dokument fångvård
Lars Gustaf Andersson: Film och Antifilm: anteckningar om Carl Slätten
Carl Slättne: En film- en Antifilm- En FilmFilm
m fl texter

Release den 2015-10-15

Publicerad: 2015-10-09

Köp OEI
Läs mer om OEI i katalogen
Fler artiklar knutna till OEI
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN


Annons:

Senaste nummer:

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

Äldre resuméer