Röda rummet nr 1-2/2011: Ommöblering

Historien håller på och vänder blad. Vi gör detta Röda rummet-nummer i den tid då det kanske bara är timmar eller dagar innan naturen omkring oss vårexploderar, men redan för några månader sedan slog något mycket stort ut. Med början i Tunisien i januari beskådar vi just nu en våg av folklig kamp i arabvärlden som omdanar världen.

Det ord som tidigare varit antingen marginaliserat eller tömt på sitt innehåll fick nu både verklig innebörd och rekordfeta typsnitt på de flesta dagstidningars mittuppslag: revolution.

Vi såg unga kvinnor som tillsammans med män - i hundratusentals - förflyttade Tahrirtorget i Kairo till världspolitikens centrum. Möjligheten för ett folk att kasta en tyrann över ända med egen kraft födde något... ja, vad egentligen? I detta nummer försöker vi, med hjälp av Andreas Malms artikel, fånga detta något, denna historiska ommöblering. Vi skriver historia - och då på det sätt som vi tror att historia måste skrivas för att vara verksam; i djup och nära kontakt med de folkmassor som förändrar dess gång.

Även resten av numret präglas till stor del av detta: rörelser, klass och kamp. Vilka är förutsättningarna för en folklig rörelse även här i vårt än så länge tysta konungarike? Maria Sundvall letar trådar som kan bryta vanmakten och Erik Helgeson nystar i andra ändar för att utvärdera den lilla men så viktiga fackliga aktivitet han själv är en del av.

Att verkligheten med kraft ständigt visar att vi, både här och internationellt, lever våra dagar i ett samhälle som består av klasser med skilda materiella intressen ger inte automatiskt avtryck i teoribildningen. Kajsa Ekis Ekman utmanar i sin artikel ett aktuellt försök att anpassa klassanalysen efter yta i stället för djup. Vad kan vi sätta emot? Vi hoppas i den frågan på en både spännande och viktig diskussion framöver där våra spalter står öppna.

Historien vänder blad. Och inget går enkelriktat - tvärtom är det både framgångar och bakslag som driver händelseförloppet. Under de senaste veckorna har Tahrirtorgets folkliga massglädje till en del förbytts i vanställda grimascher till följd av Gadaffis terrorkrig mot den revolterande befolkningen i Libyen. Vid denna tidnings pressläggning sitter tyrannen ännu kvar. När ni läser detta förhoppningsvis inte.

Och den 11 mars skakade världen till inför ännu en katastrof. När härdsmältorna successivt förvärrades i kärnkraftsreaktorerna i Fukushima vände historien ytterligare ett blad; eller åtminstone började vända. Hur de nya kapitlen ser ut är till en inte obetydlig del upp till oss själva att bestämma.

Röda rummet vill dra sitt strå till den stacken. För vår egen del har vi tagit ett litet men kvalitativt språng för att överbrygga det generationsglapp som blivit allt mer påtagligt i redaktionsgruppen. Från och med detta nummer hälsar vi Johanna Lagerberg och Johannes Jensen varmt välkomna som förstärkning.

Vi hörs. Tills nästa gång ska vi göra vad vi kan för att bidra till ommöbleringen.

/Redaktionen


INNEHÅLL:

VID KLASSKAMPENS BASLINJE – om att snacka ihop sig på jobbet. Av Erik Helgeson

ISIGA PLATTFORMAR FÖR FOLKLIG RÖRELSE – om argument och aktivitet för välfärden. Av Maria Sundvall

EN SNIRKLIG SÖM – är arbetare en social konstruktion? Av Kajsa Ekis Ekman

HSTORISK OMMÖBLERING UNDERIFRÅN – 13 preliminära teser om revolutionen i arabvärlden. Av Andreas Malm

JÄRN, BÄVERSKINN OCH SLAVAR – om Sveriges koloniala arv. Av Jonas M Nordin

BILKRITIK FRÅN MONTERINGSHALLEN. Rikard Warlenius recenserar Lars Henrikssons bok ”Slutkört”

GRÖN KAPITALISM? Intervju med författaren och ekosocialisten Daniel Tanuro.

PALME, GREIDER OCH RÖRELSEN. Av Ronny Åkerberg

Krönika: FINNES: SKITJOBB. Av Cecilia Verdinelli

Publicerad: 2011-05-01

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

Äldre resuméer