Röda rummet 2/2010: Ur skuggorna

I detta nummer rör vi oss i skuggorna. Ur de mörka och långa skuggor som idag dominerar samhällsutvecklingen hämtar vi numrets bilder.

I skydd av de härskande kapitalägarnas ekonomiska och ideologiska skuggor verkar Reinfeldts borgerliga regering för att i grunden omdana den gemensamma välfärd som är resultatet av den svenska arbetarrörelsen landvinningar.

Anders Karlsson beskriver i sin artikel de verkliga avsikterna bakom ”det nya arbetarpartiets” reklamstajlade yta och undersöker vad som verkligen sker, bakom det som synes ske.

För palestiniernas situation vore beskrivningen mörka skuggor ett grovt understatement. Det handlar mer om svarta åskmoln. Men de senaste veckorna har ändå några viktiga revor i det svarta molntäcket rivits upp.

Vi sammanställer detta nummer av Röda rummet ett par veckor efter den israeliska regeringens mordiska angrepp på Frihetsflottiljens skepp. Det breda folkliga stöd som manifesterats med Ship to Gaza-projektet kan kanske på sikt åstadkomma en spricka i den mur som stänger in palestinierna både på Västbanken och i det blockerade Gaza.

Gilbert Achcar blottlägger i sin artikel – direkt hämtad ur Järnmurens skuggor – de mekanismer som palestinierna, tillsammans med politiskt radikala krafter i Israel och en global solidaritetsrörelse har att utmana.

Vi vill också berätta om andra vägar som stakas ut ur skuggorna. I Venezuela pågår ett försök till samhällsomvandling som siktar mot en ”socialism för 2000-talet”. Rolf Bergkvist beskriver i sim artikel såväl framsteg som bakslag i den processen.

Röda rummet vill bidra till det livsviktiga samtal som socialister har att föra för att hitta öppningar och formulera målsättningar för den breda klassförankrade folkrörelseallians som är nödvändig för att uppnå ett annat samhälle.

Rikard Warlenius inpass om hur kravet på arbetsförkortning kan problematiseras och utvecklas och Daniel Brandells funderingar om ekosocialisters politiska utmaningar borde kunna ge upphov till ett eller annat mothugg.

Samtalet fortsätter. Vi önskar en skön sommar - i både sol och skugga.

/Redaktionen


INNEHÅLL:

"RÖDGRÖNT ELLER RÖTT OCH GRÖNT?
- om regeringsansvar, rörelser och ekosocialism. Av Daniel Brandell

ATT PRECISIONSBOMBA HÖRNPELARNA
-om Reinfeldt, valet och systemskiftet. Av Anders Karlsson

Israel: SKRIFTEN PÅ MUREN. Av Gilbert Achcar

VENEZUELA - EN NY ETAPP?
- om ekonomi och folklig organisering. Av Rolf Bergkvist

Krönika: SLÖJDEBATTEN: SER VI OSS SJÄLVA?
Av Cecilia Verdinelli

Bokrecensioner:

PSYKIATRI SOM KOLONIALISM. Maria Sundvall om Ethan Watter´s "Crazy like us".

MARXISM SOM ETISKT VAL. Mattias Hagberg om Stefan Jonssons "Rapport från sopornas planet"

Inpasset: MED BIBEHÅLLEN LÖN? AV Rikard Warlenius

Publicerad: 2010-07-05

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer