Locus 3-4/2009

Barnperspektiv: Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som analytiskt verktyg
Barnperspektiv är ett begrepp som fått stort genomslag och hjälpt till att muta in barndom som forskningsområde. Frågan är dock om inte begreppet har blivit så utbrett att det tappat sin analytiska skärpa, menar Gunilla Halldén.

Barns rättigheter och synen på barn och barndom
Barnkonventionen tillerkänner barn rättigheter i form av beskydd, deltagande och tillgång till resurser. Hur och i vilken utsträckning barn i praktiken åtnjuter dessa rättigheter hänger nära samman med vilken syn på barn och barndom som dominerar i olika sammanhang. I artikeln diskuterar Barbro Johansson barns och ungas resonerande i relation till aktuell barndomsteori.

Barn, kropp och rörelse
Barns kropp och rörelse har oftast förståtts utifrån medicinska, fysiologiska och utvecklingspsykologiska perspektiv. Alternativa sätt att förstå barns kroppslighet är utifrån fenomenologi och poststrukturalism. Vilket får konsekvenser för det idrottspedagogiska arbetet med barn, enligt Håkan Larsson.

Mot en omogen sociologi
För att barn skulle bli accepterade i sociologin gjorde barndomsforskarna dem till mogna sociala aktörer. Man anpassade barn till sociologin. Den omogna sociologin, som Nick Lee propagerar för, vill istället ifrågasätta sociologins favorisering av det mogna och fullständiga utifrån barndomens motsägelsefullhet.

Musik, identitetsarbete och ungas informella lärande
Musiken är ett system av symboler, koder och tecken, som unga använder för att skapa sig en plats i världen. Musiken gör det också möjligt för den enskilda individen att utforska sina inre psykiska landskap. Vilket är nog så viktigt i ungdomsåren. Musikens förmåga att koppla samman orden med emotionell expressivitet är en av anledningarna till att den fått så stor betydelse för dagens unga, menar Ove Sernhede.

Publicerad: 2010-04-04

Köp Locus (Nedlagd)
Läs mer om Locus (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Locus (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019

Äldre resuméer