Ökat produktionsstöd till kulturtidskrifter 2010

Kulturrådet har meddelat hur produktionsstödet till kulturtidskrifter och litteratur kommer att fördelas år 2010. De tidskrifter – sammanlagt 102 av de 127 som sökte – som får ta del av stödet bedöms alla hålla "hög kvalitet" och fylla "ett tomrum i det offentliga samtalet". Faktorer som Kulturrådet också beaktat är periodicitet, mångsidighet i åsikter, mångfald i utgivningen och om tidskriften ges ut på något av Sveriges minoritetsspråk.

Mottagare av produktionsstödet ska även innefatta nättidskrifter. Fokus Afrika och Dixikon är de 2, av sammanlagt 16 nättidskrifter, som beviljats stöd för första gången.

Stödpengarna till de olika titlarna varierar mellan 15 000 och 600 000 kronor. För 6 av tidskrifterna, bland dem Ordfront magasin, Meänmaan aviisi, Det grymma svärdet och Somalitimes, är det första gången de erhåller stöd medan 27 titlar, exempelvis Expo, Lyrikvännen och Filmrutan, i år får sin stödsumma höjd.

Det sammanlagda produktionsstödet har höjts med cirka 200 000 kronor jämfört med förra året. Kulturdepartementets nya förordning för stödet väntas vara färdigt till första april i år, och eventuella förändringar märks då vid fördelningen för 2011.

Här är hela listan på kulturtidskrifter som fått stöd 2010, ordnade efter storleken på stödet. Siffrorna i parentes anger höjning eller sänkning jämfört med 2009 års stöd. Nederst finns listan över de nättidskrifter som beviljats stöd.


Kulturtidskrifter

Bang, 600 000 (+/-0)
Glänta, 600 000 (+/-0)
Karavan, 600 000 (+/-0)
Ord & Bild, 600 000 (+/-0)

Paletten, 550 000 (+25 000)

00TAL (Byter 2010 namn till 10TAL), 525 000 (-25 000)

Teatertidningen, 450 000 (-25 000)

Fronesis, 425 000 (+25 000)
Lira Musikmagasin, 425 000 (+/-0)
Socialpolitik, 425 000 (+/-0)

Danstidningen, 400 000 (+/-0)
Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur, 400 000 (+/-0)
Konstperspektiv, 400 000 (+50 000)

Lyrikvännen, 375 000 (+50 000)

i&m, Invandrare & Minoriteter, 350 000 (-50 000)

Opsis Barnkultur, 325 000 (-25 000)
OEI, 325 000 (-25 000)

OrkesterJournalen, 300 000 (+/-0)
Pockettidningen R, 300 000 (+/-0)
Provins, 300 000 (-50 000)
Tidskriften Opera, 300 000 (+/-0)

Bild & Bubbla, 275 000 (+25 000)

Expo – demokratisk tidskrift, 250 000 (+50 000)
Film & TV, 250 000 (-50 000)
Nutida Musik, 250 000 (+/-0)

Hjärnstorm, 225 000 (+25 000)
FLM, 225 000 (+125 000)
Latinamerika, 225 000 (+25 000)
Psykoanalytisk Tid/Skrift, 225 000 (+25 000)
Re:public Service, 225 000 (+/-0)

Arena, 200 000 (+/-0)
Judisk Krönika, 200 000 (+/-0)
Kinarapport, 200 000 (uppgift saknas)
Ordfront magasin, 200 000 (ny)

Kritisk utbildningstidskrift, KRUT, 175 000 (-25 000)
Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, 175 000 (+/-0)

Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik, 150 000 (-75 000)
Arkitekturtidskriften KRITIK, 150 000 (+/-0)
É Romani Glinda, 150 000 (+/-0)
Kulturtidskriften Cora, 150 000 (+50 000)
Magasinet Novell, 150 000 (+75 000)
Mana, 150 000 (-50 000)
Ponton, 150 000 (+/-0)
Subaltern, 150 000 (+50 000)

Grafiknytt, 125 000 (+25 000)
Miljötidningen, 125 000 (+50 000)
Pequod, 125 000 (-25 000)
Scoop - tidskrift för grävande journalister, 125 000 (+-0)
Suecia Polonia, 125 000 (+50 000)

Balder, 100 000 (+75 000)
Bîrnebûn, 100 000 (+/-0)
Diaspora, 100 000 (-25 000)
Fjärde Världen, 100 000 (-50 000)
Ful, 100 000 (+25 000)
Jefferson, 100 000 (+/-0)
Konsttidningen, 100 000 (-50 000)
Nuorat, 100 000 (+/-0)
SITE, 100 000 (-50 000)
Avaye Zan, 100 000 (-25 000)
Tidskrift för litteraturvetenskap, 100 000 (+/-0)

Aorta, 75 000 (+/-0)
Artikel 14, 75 000 (-25 000)
C"est Bon Anthology, 75 000 (-25 000)
Falsnameye Baran, 75 000 (+/-0)
Filmrutan, 75 000 (+50 000)
Liekki, 75 000 (+/-0)
Medusa, 75 000 (+/-0)
METAvisi, 75 000 (+/-0)
Populär Arkeologi, 75 000 (+/-0)
Opus, 75 000 (ny)
Parnass, 75 000 (-25 000)
Signum, 75 000 (+/-0)
Socialistisk Debatt, 75 000 (+50 000)
Södra Afrika, 75 000 (+/-0)

Afghanistan-nytt, 50 000 (-25 000)
Darvag, 50 000 (-50 000)
Det Grymma Svärdet, 50 000 (ny)
Faktum, 50 000 (ny)
Filmkonst, 50 000 (-50 000)
Filosofisk tidskrift, 50 000 (+25 000)
Jules Verne-Magasinet/Science Fiction Nytt, 50 000 (-25 000)
Kapten Stofil, 50 000 (+/-0)
Tidskrift för politisk filosofi, 50 000 (+/-0)
Tidskriften Svenskt konsthantverk, 50 000 (+25 000)
Tidskriften Sydasien, 50 000 (+25 000)
Tummuz, 50 000 (+/-0)
Västsahara, 50 000 (-25 000)

Anushilon, 25 000 (+/-0)
bis, 25 000 (+/-0)
Euroturk, 25 000 (+/-0)
Fantasin - tidskrift för berättande litteratur, 25 000 (-25 000)
Hujådå, 25 000 (+25 000)
Humanisten, 25 000 (+/-0)
Komma, 25 000 (+/-0)
lambda nordica, 25 000 (+/-0)
Le Romané Nevimata, 25 000 (+/-0)
Meänmaa aviisi, 25 000 (ny)
Somalitimes, 25 000 (ny)
Tidningen Yks’Kaks, 25 000 (-25 000)
UP (Underground Productions), 25 000 (+/-0)

papi, 15 000 (+/-0)


Nättidskrifter

Alba.nu, 100 000 (+25 000)
Tidningen Kulturen, 100 000 (+75 000)

Ett lysande namn, 75 000 (+50 000)
Expo.se, 75 000 (+/-0)
Konsten, 75 000 (+25 000)
Utställningsestetiskt Forum, 75 000 (+50 000)

Dixikon, 50 000 (ny)
Omkonst, 50 000 (+/-0)
Soundofmusic, 50 000 (+25 000)
uppmana.nu, 50 000 (+/-0)

babian.se, 40 000 (+15 000)

100% Culture, 25 000 (-25 000)
Danstidningen.se, 25 000 (-15 000)
Fokus Afrika, 25 000 (ny)
Hujådå, 25 000 (-25 000)
Komika Magasin, 25 000 (+/-0)

Läs om produktionsstödet 2009


Publicerad: 2010-01-22
Annons:

Senaste nummer:

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

Äldre resuméer