Varför tar sig inte essäpriset?

Kanske har någon undrat vad som hände med essäpriset i år – varför det inte delades ut under bokmässan i Göteborg som tanken var? I så fall kan vi berätta att prisutdelningen har skjutits upp på grund av kombinerad tids- och materialbrist. Ett 30-tal godkända nomineringar kom in, men drygt hälften av dem kom från samma tre tidskrifter. Juryledamöterna önskar sig således fler nomineringar och en större spridning bland förslagen.

Essäpriset är relativt nytt, det instiftades 2003 och hittills har det gått till Karolina Ramqvist, Sara Stridsberg, Mustafa Can och Håkan Sandell. Intresset har dock inte varit så stort och i år är det andra gången som det kör ihop sig i nomineringsprocessen. Förra gången, för två år sedan, gjorde juryn en markering genom att inte dela ut något pris alls. Så man undrar ju: Är det något problematiskt med essäpriset? Vad är det som inte fungerar? Borde tävlingen göras om?

Vi frågade Dan Abelin, koordinator på FSK, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, som delar ut priset tillsammans med Föreningen Sveriges tidskriftsverkstäder.

– Essäpriset har många problem som jag ser det, säger han, och ett av dem är att prissumman är alldeles för låg. Det behövs ordentliga sponsorer, eller kanske ännu hellre en större fond som står bakom priset.

Han jämför med den finlandssvenska Hans Ruin-tävlingen där det satsas på nyproduktion av essäer, det delas ut flera rejäla priser och det publiceras en antologi med vinnartexterna ovanpå alltihop. I Hans Ruin-tävlingen får förstapristagaren 40.000 kronor, i vår svenska essätävling 5.000.

Dan Abelin tycker också att namnet på tävlingen är begränsande. Han menar att det kanske borde delas ut ett textpris i stället för ett essäpris.

– Är det verkligen just essän som är kulturtidskrifternas själ? Eller är kulturtidskrifternas signum snarare att kunna välkomna flera olika genrer, olika former av experimenterande och fördjupning? Intresset hos tidskrifterna är fortfarande lite väl ljummet, men jag tror också att priset drunknar i allt det andra som händer runt bokmässan.

Man borde dela ut priset vid en annan tidpunkt, menar han. Bokmässan slukar personalresurser både hos FSK och på tidskrifterna och priset förtjänar mer uppmärksamhet.

Nåväl. Nu har prisutdelningen i alla fall uppskjutits och nomineringstiden förlängts. Alltså utlyses årets pris på nytt. Jurymedlemmarna vill ha fler nomineringar och, framför allt, fler tidskrifter så att de själva kan leta lämpliga priskandidater. Din tidskrift skickar du till två postadresser som du får om du mejlar FSK:s kansli. Och instruktioner för nominering hittar du här.


Publicerad: 2008-10-15
Annons:

Senaste nummer:

2019-08-25
Konstperspektiv 3

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

Äldre resuméer