Aurora nr 2-3/08

Finns det ett större tema än kärleken?
Aurora nr 2-3/08 är ägnat dikter och röster om kärleken, från tyskt 1200-tal och trubadurdiktningen till moderna dagars mer illusionslösa och trasiga upplevelser av kärlek.
Naturligtvis publicerar vi en romantisk klassiker, i detta fall P. D. A. Atterboms ”Rosen”.
Vidare uppmärksammar vi den estniska exilförfattaren Marie Under (1883-1980) med en kort presentation och dikter.
En av vår tids största kärlekslyriker är utan tvekan Leonard Cohen, vi publicerar ett utdrag i svensk översättning från hans senaste diktsamling ”Book of Longing”.
Katarina Wallin skriver om ”åldrande och romantisk kärlek” hos Doris Lessing utifrån hennes roman ”Love, Again”.
Carsten Palmer Schale fortsätter att ge sin bild av den romantiska litteraturens historia (ett projekt påbörjat i förra numret av Aurora); i detta nummer har turen kommit till 1950-talets romantiska poesi med metamorfosdiktare och Harald Forss i blickfånget.
Marianne Linder – som debuterade på 1950-talet – bidrar med ”La Rose Suprême”; en diktsvit som bildar underlag för dansföreställningen ”Aurum” som ska ha nypremiär på Dansmuseet den 22 oktober.
I övrigt innehåller numret nyskriven kärlekslyrik av Gunnel Arvidsson, Ulf Hellsing, Ryszard Golebiowski, Kent Rytterbro, Anna Tersmeden med flera. Anna Tersmedens medverkan är en välkommen återkomst efter debuten i Grupp 95.
Aurora nr 2-3/08 är ansvarige utgivaren och formgivaren Bengt O. Björklunds sista nummer av Aurora.

”[Kärleken] har så många gestalter, så många riktningar, att vi aldrig blir färdiga med den”, ur Andreas Björstens förord till numret.


Publicerad: 2008-10-07


Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-17
Lyrikvännen 5 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

Äldre resuméer