OEI #37–38

OEI #37-38: (R)Ed.est. (Redaktionell estetik)

[OEI # 37/38 (R)Ed. est.]

Att göra en tidskrift innebär att komponera den med andra texter, med andras texter och bilder; att välja ut, samla, redigera, sätta samman; ”skrivhandlingen” består i själva montaget. Och sedan i en serie formella och materiella operationer och avgöranden: typografi, format, papperskvalitet, antal sidor, reproduktionsmodus…
OEI (R)Ed. est. utforskar den redaktionella praktikens estetiska potential. Numret innehåller bidrag om redaktionen som arbetsplats, omkopplingscentral och förhandlingsplats; som ett rum varifrån praktiker och material låter sig bearbetas, undersökas, analyseras, examineras, sonderas, tolkas, förskjutas, omformas, revideras…
Det redaktionella arbetet utförs i enlighet med olika principer för insamling (efterforskning, dokumentation, registrering, beställning) och bearbetning (postproduktion, montage, layout, typografering), och OEI (R)Ed. est. kan beskrivas som ett antal försök att aktualisera föreställningen (influerad av Eisenstein) om redigeringen/montaget som ”generell” kulturell operation eller att artikulera beröringspunkter mellan disparata praktiker inom ramen för ett ”utvidgat” redaktionellt fält. Tematiken spänner således över en rad genrer och discipliner och de inkluderade bidragen reflekterar över och exploaterar redaktionella operationer inte bara inom tidskriftspublicering, utan även inom film- och ljudproduktion, samt som estetiskt förhållningssätt och metod inom konstnärliga- och litterära praktiker.

OEI (R)Ed. est. är sammansatt utifrån en princip om en dubbel optik som både betraktar redaktionella aktiviteter ur ett estetiskt perspektiv och utsätter konstnärliga och litterära former för redaktionell bearbetning och reflexion. Numret är uppbyggt av två separata block som löper längs den övre respektive undre delen av tidskriften på ett sätt som knyter an till filmredigeringsprocessens multipla, simultana, bildspår. De båda text- och bildspåren löper genom tidskriften och avbryts endast av de ”inklippta” sidor ur tidskriften 0 to 9 som har fogats in i numret som ett ”parallellt händelseförlopp”, en ”alternativ tid/-skrift i tidskriften”.
0 to 9 gavs ut mellan 1967 och 1969 av Vito Acconci och Bernadette Mayer vars banbrytande poetiska-redaktionella praktik utforskade relationen mellan text och tidskriftssida och publicerade några av 60-talets pionjärer den konceptuella konsten/poesin (Lee Lozano, Adrian Piper, Lawrence Weiner, Douglas Huebler, Robert Barry, Emmett Williams, Dick Higgins, Aram Saroyan, John Giorno, Hanna Weiner…), och ett urval av dessa verk för tidskriftssidan återfinns i detta nummer av OEI.
Om den experimentella tidskriftens redaktionella praktik lyfts fram som exemplarisk är det framförallt för att detta arbete, till skillnad från det redaktionella arbetet på ett förlag eller en dagstidning, måste tänka alla steg i produktionen – från idé till distribuerad slutprodukt. En del av numret utgörs därför av bidrag av redaktionerna för tidskrifterna Multitudes (F), Geist (S), Glänta (S), Chain (US) och Cabinet (US) som reflekterar över sina egna redaktionella-estetiska förhållningssätt; över bildernas politik, byråkratins irrgångar, essäns kulturella position, nyfikenhet och kuriositet som redaktionell drivkraft osv.
En långessä av Jonas (J) Magnusson löper genom hela numret och behandlar (bla.) redaktionella praktiker, skriftagenturer, fiktiva konstinstitut och -byråer, montage och redigering, metodologiska och materiella förhandlingar, konceptuellt skrivande, La Rédaction, Éric Sadin, The Atlas Group, Harun Farocki, Jean-Luc Godard, Tatiana Trouvé, Art & Language, Karl Larsson… Numret avslutas inte med en konventionell recensionsavdelning, utan med ett appendix om en annan slags kritisk praktik: gruppen Art & Language och tidskriften Art-Language. Detta block (som är den första större presentationen av A & L på svenska) innehåller en reaktualisering (och översättning) av det tidiga hypertext-arbetet Blurting in Art & Language samt texter av Michael Baldwin, Mel Ramsden, Philip Pilkington och Thomas Dreher. Numret innehåller vidare bla. översättningar av Vito Acconci, Bernadette Mayer, Gérard Genette och Harun Farocki; texter om Leslie Scalapino, Jean-Luc Godard och Jarl Hammarberg; en inventering av innehållet i den mytomspunna Boulevardkartongen Tvångs-Blandaren (som ska ha varit den direkta förebilden för Fluxus-boxarna); ett nummer av tidskriften Téléphone; ett projekt om de orealiserade tidskriftsprojekten Krise und Kritik och Revue Internationale (av Walter Benjamin och Bertolt Brecht respektive Maurice Blanchot med flera) samt mycket annat.

Medverkande i numret: Jasper Johns, Clark Coolidge, Sir Arthur Gorges & Sir Walter Raleigh, Vito Acconci, Jonas (J) Magnusson, Lee Lozano, Lawrence Weiner, James Hoff, Robert, Emmett, Harun Farocki, Hanna Dagerskog & Andreas Mangione, Christa Blümlinger, Adrian Piper, Glänta, Hanna Weiner, Magnus Bremmer, Dotgain, Tom Clark, Aram Saroyan, Morton Feldman, Robert Barry, Dick Higgins, Sharks, Bern Porter, Ulf Karl Olov Nilsson, Douglas Huebler, John Perreault, Mikael van Reis, Bernadette Mayer, Anders Smebye, Chain (Jena Osman & Juliana Spahr), Andreas Gedin, Peter Thörneby, Cabinet (Sina Najafi), William McGonagall, Michael Heizer, Jackson Mac Low, Gerard Genette, Lotta Lotass, Liz Kotz, Craig Dworkin, Mara Lee, Kajsa Dahlberg & Rit Premnath & Jan Jin Kaisen, Gunnar Berge, Frans Josef Petersson, Michael Baldwin, Thomas Dreher, Mel Ramsden, Philip Pilkington, Cecilia Grönberg, Anders Karlin, La Rédaction, Niclas Nilsson, Pascal Prosek, Kajsa Sundin, Multitudes (Giovanna Zapperi & Eric Alliez), Derek Beaulieu, Geist, Karl Larsson, Jesper Olsson, Marysia Lewandowska, Liam Gillick, Jörgen Gassilewski, CO-OP, G=T=B=R=G, Martin Högström, Ida Börjel, Kim West.

Redaktörer: Frans Josef Petersson & Karl Larsson (+ Jonas (J) Magnusson)
Grafisk form & produktion: Pascal Prosek, Karl Larsson och Frans Josef PeterssonPublicerad: 2008-05-04

Köp OEI
Läs mer om OEI i katalogen
Fler artiklar knutna till OEI
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN


Annons:

Senaste nummer:

2018-01-18
Nordens Tidning 3 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

2017-11-26
Kritiker 43 2017

2017-11-23
Magazin Rom 8 2017

2017-11-22
Opera

2017-11-20
Karavan 3-4 2017

2017-11-17
Punctum saliens

2017-11-14
Tiden Magasin 3 2017
Bright 16 2017

2017-11-13
Konstperspektiv 4 2017

2017-11-10
Alkohol & Narkotika 5 2017
Akvarellen 3 2017
UtställningsEstetiskt Forum 4 2017

2017-11-06
10TAL 27-28 2017

2017-11-05
Populär Poesi 34

2017-11-04
Det grymma svärdet 28 2017

2017-10-31
Rädda Djuren 4 2017

2017-10-30
Fronesis 56-57

2017-10-22
SocialPolitik 2 2017

2017-10-19
Populär Astronomi 3 2017

2017-10-17
Accent 7 2017
Aurora 1-2 2017

2017-10-16
Contra

2017-10-14
Afghanistan-Nytt 3 2017

2017-10-12
Accent 6 2017
Amnesty Press 3 2017

Äldre resuméer