Ingen rusning till nättidskriftsstödet

I år har den som driver en kulturtidskrift på nätet för första gången fått möjlighet att söka tidskriftsstöd. Utan ekonomiskt stöd från Kulturrådet skulle många tryckta tidskrifter ha svårt att klara sig, men nättidskrifterna – fler än 70 i årets upplaga av kulturtidskriftskatalogen – har varit utestängda från detta stöd. Nättidskrifternas missnöje med kulturpolitikernas ovilja att förändra reglerna för kulturtidskriftsstödet har tidvis varit stort, och 2003 grundades Föreningen för Sveriges nättidskrifter, FSN, med syftet att lyfta upp frågorna om nättidskrifternas situation på bordet. Överst på föreningens kravlista stod förstås ett önskemål om tidskriftsstöd även till nättidskrifter.

De senaste åren har diskussionen om nättidskrifternas villkor tystnat, som om ingen längre var intresserad, och det kom nog som en överraskning när Kulturrådet mitt under sommaren meddelade att nättidskrifterna inför nästa år kunde ansöka om sammanlagt en miljon kronor i tidskriftsstöd. Det handlar om en försöksverksamhet – om det blir någon fortsättning nästa år är fortfarande oklart. Pengarna tas inte från stödet till de tryckta tidskrifterna.

Stödet till nättidskrifterna kommer att fördelas enligt samma regler som gäller för produktionsstöd till tryckta kulturtidskrifter. Mer om detta kan man läsa på Kulturrådets webbplats här och här (pdf). Nättidskrifternas ansökningar bedöms av samma referensgrupp som fördelar stödet till tryckta tidskrifter. Där ingår bland andra Arne Ruth, tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter, och journalisten Dilsa Demirbag-Sten. Personerna i referensgruppen utses av Kulturrådets styrelse och sitter på två år, med möjlighet till förlängning.

Ansökningstiden för nättidskriftsstödet gick ut den 15 september, och det kan nu vara läge att fråga Kulturrådet hur responsen från nättidskrifterna har varit. Det har inte varit någon rusning, berättar Maria Ågren, handläggare på Kulturrådet:

– Drygt 20 nättidskrifter har sökt stödet. Det är en blandning av publikationer som enbart publicerar text på nätet och publikationer som även ges ut i tryckt form. Det är ungefär det antal sökande som Kulturrådet förväntade sig.

Vilket belopp kommer tidskrifterna att få?

– Det går inte att säga i dagsläget. De sökta beloppen rör sig mellan 10.000 kronor och 398.500 kronor. Precis som vid fördelningen av produktionsstödet till tryckta kulturtidskrifter görs en avvägning mellan det ekonomiska behov som den sökande tidskriften uppger och en bedömning av tidskriftens kvalitet.

Även om nättidskriftsstödet är välkommet, är det inte risk att det håller på att bli förbisprunget av utvecklingen? Jag som är litteraturintresserad läser inga nättidskrifter längre – jag har övergått till att läsa bloggar. De bästa litteraturbloggarna är lika läsvärda som de bästa tidskrifterna i tryck eller på nät, och jag antar att situationen är likadan för den som är intresserad av andra ämnen. Och den som startar något nytt idag startar förmodligen en blogg snarare än en nättidskrift.

– Du har säkert rätt. Det är ingen nyhet att utvecklingen på nätet går snabbt. Men stödet till nättidskrifter har efterfrågats under väldigt många år. Det fördelas på försök 2007 och ska sedan utvärderas.

Har jag rätt att söka stöd om jag har en blogg? Om inte, hur drar Kulturrådet gränsen mellan bloggar och nättidskrifter? Vissa bloggar drivs av flera personer på samma sätt som en tidskrift. Gränsen mellan blogg och nättidskrift är svår att dra – eller är den helt enkelt irrelevant?

– Den gränsen är oerhört svår att dra och Kulturrådet har valt att inte fastna alltför mycket i definitionsfrågan. Istället har vi valt att begära att den sökande har eller har ansökt om ett utgivningsbevis. En annan anledning till att bloggar har svårare att ansöka om stödet är att de, trots allt, i de flesta fall drivs av enskilda personer. Då Kulturrådet inte ger bidrag till enskilda personer kan de inte ansöka om stödet av den anledningen.

När meddelar Kulturrådet vilka tidskrifter som fått stöd?

– I december 2007.

Vad kommer att hända nästa år? Kommer stödet att finnas kvar?

– Det kan jag inte svara på. Stödet måste utvärderas. Men när Kulturrådet fått regleringsbrevet som styr verksamheten kommande år – det kommer i slutet på december – är det möjligen lättare att svara på den frågan.

Har den nya kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth uttryckt några åsikter om stödet till nättidskrifterna eller till de tryckta kulturtidskrifterna?

– Inte vad jag vet.

Läser du själv några nättidskrifter eller bloggar?

– Jag försöker scanna av det som finns därute – och det är inte lite! Men jag avstår från att svara på om jag läser vissa mer än andra.


Vad säger nättidskrifterna själva om nättidskriftsstödet? Vilka har låtit bli att söka – och varför? Tidskrift.nu har gjort en enkät bland ett antal nättidskrifter. Mer om det i en kommande artikel!

För att få en bakgrund till diskussionen om stöd till kulturtidskrifter på nätet kan man läsa:
Dags för ett erkännande
Inget besked om stöd till nättidskrifter – nättidskriftsföreningen FSN debatterar med Marita Ulvskog
Varför håller vi på? – Siri Reuterstrand, redaktör för nättidskriften Alba och ordförande i FSN, förklarar nättidskrifternas situation

Publicerad: 2007-10-27
Annons:

Senaste nummer:

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

Äldre resuméer