En skimrande underjord

Fanzinerad
Red. Fredrik Kullman och Sabina Ostermark
Lystring


Den som beklagar sig över hur marginaliserade svenska kulturtidskrifter är, och hur svårt det är att nå ut till läsarna – den bör någon gång kasta en hastig blick på den undervegetation som de svenska fanzinen utgör. Där är det vanligt med upplagor på blott 20-50 exemplar, häften formgivna hemma på kammaren, ofta kopierade i smyg på skolor eller på arbetsplatser. Det är en kultur bortom den gängse offentligheten, och som inte heller strävar efter något faderligt ”erkännande” från mer etablerat håll. Andra ideal råder. Det är ickekommersiellt i ordets ursprungliga bemärkelse.

Några av dessa entusiaster samlas i den snygga och välredigerade pocketantologin Fanzinerad som tar upp svenska fanzines utgivna mellan 1990 och 2005. Här hittar vi bland annat namn som Seriechock, Tigerskott i Brallan, En garde och Ukraina. Tonvikten ligger, får man nog säga, på seriefanzines, som är en betydande del av fanzinekulturen (tillsammans med de många punkfanzines som cirkulerar, men dessa ägnas inte samma uppmärksamhet i boken).

Men för att överhuvudtaget kunna prata om fanzines måste man först gå till definitionen av ordet. Redaktörerna Fredrik Kullman och Sabina Ostermark definierar det som ”en oberoende, ickekommersiell, egenproducerad publikation”, och tillägger att ”fanzines skrivs och sprids utan vinstintresse”. Det är en definition som låter rimlig, men som ändå inte är helt oproblematisk. Man tänker på utmärkta tidskrifter från senare år, sådana som Sex, Geist och Loyal. Ingen av dom skulle passa in i ovanstående definition (Loyal och Sex innehåller annonser och Geists utgivning sponsras av Konstfack), och ändå liknar deras agendor definitivt fanzinisternas. Det är tidskrifter gjorda av fans för andra fans.

I grund och botten handlar det nog om ett fenomen som är lätt att känna igen från andra uttrycksformer. Nämligen att det som befinner sig ovan jord alltid hämtar näring från och står i skuld till det underliggande och perifera. Så förvånas heller ingen över att höra electroclashinfluenser hos, säg, Madonna, eller att se hollywoodregissörer ta efter teman från avantgardefilm. Det är något liknande med fanzines. Utan den trotsiga attityden hos enskilda fanzinister skulle inte ovan nämnda tidskrifter heller se ut som de gör.

Jag kan dock tycka att den här trotsigheten och nejet till samhälls- och medienormerna, går på tomgång hos somliga av antologins medverkande. Man har lätt att (förvisso befogat) peka ut konformism och inskränkthet hos den kommersiella kulturen, men har betydligt svårare att se liknande tendenser hos den egna. Vilket är märkligt enögt. Låt vara att fanzinevärlden är ovanligt antihierarkisk, men naturligtvis har även den sina grindväktare, utan tvekan omfattas även den av sin egen uppsättning av begränsande normer. Konstigt vore annars.

På sätt och vis liknar fanzinekulturen av idag den gamla 68-rörelsen. Det är de som håller hårt i de gamla idealen, och de som har gått vidare till annat och kanske betraktas som en sorts avfällingar. Ambjörn Johansson, som under några år gav ut fanzinet Bältros, beskriver till exempel hur han och hans kumpaner ofta upplevde sig som främmande fåglar i fanzinescenen: ”Jag upplevde aldrig att vi var en del av den. Om vi hade haft en halv miljon hade vi gjort en skitsnygg tidning med färgomslag och bra tryck.”. Numera är han medielärare och sysslar med radioteater. En motpol hittas i Pontus Lundkvist, mannen bakom det fantastiska fanzinet Mina ögon!! Mina ögon!!! (som för övrigt utkommer i en samlingsvolym på förlaget Lystring inom kort). Han framhärdar fortfarande med fanzines, performancekonst och nollbudgetfilm: ”Många kanske skulle säga att en medelålders herre borde ha gått vidare i livet och hittat nya, vuxnare kanaler att uttrycka sig igenom. Fanzines är enligt samma analys ett förlorarformat som man så snabbt som möjligt bör försöka lämna bakom sig för att ställa sig till marknadens förfogande och fylla en funktion. Jag delar inte den uppfattningen.”

Vem påstod att fanzines bara handlade om några taskigt kopierade och snabbt ihophäftade pappersbuntar? Det handlar bevisligen om något större än så. Fanzinerad visar vägen ner i en skimrande underjord.


Publicerad: 2006-02-17
Annons:

Senaste nummer:

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020
ponton 1 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

Äldre resuméer