Fler når toppen

Så har återigen det omdebatterade produktionsstödet fördelats på landets kulturtidskrifter. Sammanslagningen med litteraturstödet tycks ha varit till fördel för kulturtidskrifterna – en halv miljon har lagts på sedan förra året.

Stödet har ökat från 15,7 till 16,2 miljoner och hälften av pengarna har använts till att puffa upp fler tidskrifter till den allra högsta bidragstoppen. Nu delar bang, Glänta, Karavan och 00TAL förstaplatsen med Paletten och Ord&Bild.

Men sammanlagt har pengarna fördelats på 120 tidskrifter, enligt listan nedan. Vi visar också hur mycket stödet har förändrats sedan förra året för var och en. 14 nya tidskrifter har tillkommit – bland dem hittar vi Cora, Stick, Femkul och Motiv – men nästan lika många har försvunnit från listan. Av årets 192 sökande blev till exempel Offside, Galago och Lambda Nordica utan bidrag.

bang, 550 000 (+50 000)
Glänta, 550 000 (+100 000)
Karavan, 550 000 (+50 000)
Ord&Bild, 550 000 (+-0)
Paletten, 550 000 (+-0)
Tidskriften 00TAL, 550 000 (+50 000)

Invandrare & Minoriteter, 450 000 (+-0)

Film International, 400 000 (+-0)
Socialpolitik, 400 000 (+-0)

Danstidningen, 350 000 (+-0)
Divan, 350 000 (+50 000)
Lira Musikmagasin, 350 000 (+-0)
Pockettidningen R, 350 000 (-50 000)
Teatertidningen, 350 000 (+-0)

Film & TV, 300 000 (+-0)
Fronesis, 300 000 (+50 000)
Konstperspektiv, 300 000 (+-0)
Opera, 300 000 (+-0)
Opsis Kalopsis, 300 000 (+-0)
Res Publica, 300 000 (+-0)

Bild och Bubbla, 250 000 (+-0)
KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift, 250 000 (-50 000)
Lyrikvännen, 250 000 (+-0)
Mana, 250 000 (+50 000)
OEI, 250 000 (+50 000)
Orkester Journalen, 250 000 (+-0)

Aiolos, 200 000 (+-0)
Ariel - tidskrift för litteratur, 200 000 (+-0)
Filmkonst, 200 000 (+50 000)
Hjärnstorm, 200 000 (+-0)
Nutida Musik, 200 000 (+50 000)
Provins, 200 000 (+-0)
Visslingar & Rop, 200 000 (+-0)

Judisk Krönika, 150 000 (+50 000)
Kinarapport, 150 000 (+-0)
Konsttidningen, 150 000 (+50 000)
Koreni, 150 000 (+-0)
Latinamerika, 150 000 (+-0)
Ponton, 150 000 (+-0)
Psykoanalytisk tidskrift, 150 000 (+-0)
Tidningen Boken, 150 000 (+-0)

Afghanistan Nytt, 100 000 (+-0)
Artikel 14, 100 000 (+50 000)
Bîrnebûn, 100 000 (+-0)
Darvag, 100 000 (+-0)
Jury, 100 000 (+-0)
Parnass, 100 000 (-50 000)
Pequod, 100 000 (+-0)
Scoop - tidskrift för grävande journalister, 100 000 (+50 000)
Site, 100 000 (+-0)
Sydasien, 100 000 (+-0)
Tidig Musik, 100 000 (+-0)

Diaspora/Dijaspora, 75 000 (+-0)
È Romani Glinda, 75 000 (+-0)
Grafiknytt, 75 000 (+-0)
Heterogénesis, 75 000 (+25 000)
Häften för kritiska studier, 75 000 (+-0)
Jefferson, 75 000 (+-0)
Jules Verne-Magasinet, 75 000 (-25 000)
KIM (f.d. Evterpe), 75 000 (+25 000)
Liekki, 75 000 (+-0)
Medusa, 75 000 (+-0)
Merge Magazine, 75 000 (+25 000)
METaviisi, 75 000 (+-0)
Sáminuorat, 75 000 (+-0)
Signum, 75 000 (+-0)
Tidningen Sex, 75 000 (+25 000)

Avaye Zan, 50 000 (-25 000)
Baran/Faslnamaye baran, 50 000 (+-0)
Cora , 50 000 (ny)
DAST Magazine, 50 000 (+-0)
Dokument, 50 000 (+25 000)
Femkul - feministisk kulturtidskrift, 50 000 (ny)
Fjärde Världen, 50 000 (+-0)
Hujådå, 50 000 (+-0)
Kapten Stofil, 50 000 (+-0)
Motiv, 50 000 (ny)
Pergament, 50 000 (+-0)
Populär Arkeologi, 50 000 (+-0)
Swedish Book Review, 50 000 (+-0)
Södra Afrika, 50 000 (+-0)
Tidningen Yks´ kaks, 50 000 (+-0)
Tromb, 50 000 (+-0)
Underground Productions, 50 000 (+25 000)
Västsahara, 50 000 (+-0)
Zero music magazine, 50 000 (+-0)

Animagi, 25 000 (ny)
Anushilon, 25 000 (ny)
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 25 000 (+-0)
Balder, 25 000 (+-0)
Besa, 25 000 (ny)
bis, 25 000 (+-0)
C´est Bon, 25 000 (+-0)
Curierul Românesc, 25 000 (+-0)
Expo Demokratisk tidskrift, 25 000 (+-0)
Fëa Livia, 25 000 (+5 000)
Filmrutan, 25 000 (+-0)
Filosofisk tidskrift , 25 000 (+-0)
Hajalnama, 25 000 (+-0)
Humanisten, 25 000 (+-0)
jmm, 25 000 (ny)
Kolla! magasinet för det permanenta äventyret, 25 000 (ny)
Komma, 25 000 (ny)
Kurdistan Studies Journal, 25 000 (+-0)
La Hoja Latinoamericana, 25 000 (+-0)
Miljötidningen, 25 000 (+-0)
Minotauren, 25 000 (+-0)
Nova science fiction, 25 000 (ny)
Parikkrama, 25 000 (+-0)
Populärkulturtidskriften STICK, 25 000 (ny)
Post Scriptum, 25 000 (ny)
RetorikMagasinet, 25 000 (+-0)
Suecia Polonia, 25 000 (+-0)
Svarta Fanor, 25 000 (ny)
Svensson, 25 000 (ny)
Tidskrift för politisk filosofi, 25 000 (+-0)
Tidskriften Fabrik, 25 000 (+-0)
Tidskriften Svenskt Konsthantverk, 25 000 (+-0)
Träbiten, 25 000 (+-0)
Tummuz, 25 000 (+-0)

Den som vill följa utvecklingen längre tillbaka i tiden hittar vår lista från förra året här. Då var det 118 tidskrifter, av 161 sökande, som fick produktionsstöd.


Publicerad: 2005-12-27








Annons:

Senaste nummer:

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

Äldre resuméer