Fler når toppen

Så har återigen det omdebatterade produktionsstödet fördelats på landets kulturtidskrifter. Sammanslagningen med litteraturstödet tycks ha varit till fördel för kulturtidskrifterna – en halv miljon har lagts på sedan förra året.

Stödet har ökat från 15,7 till 16,2 miljoner och hälften av pengarna har använts till att puffa upp fler tidskrifter till den allra högsta bidragstoppen. Nu delar bang, Glänta, Karavan och 00TAL förstaplatsen med Paletten och Ord&Bild.

Men sammanlagt har pengarna fördelats på 120 tidskrifter, enligt listan nedan. Vi visar också hur mycket stödet har förändrats sedan förra året för var och en. 14 nya tidskrifter har tillkommit – bland dem hittar vi Cora, Stick, Femkul och Motiv – men nästan lika många har försvunnit från listan. Av årets 192 sökande blev till exempel Offside, Galago och Lambda Nordica utan bidrag.

bang, 550 000 (+50 000)
Glänta, 550 000 (+100 000)
Karavan, 550 000 (+50 000)
Ord&Bild, 550 000 (+-0)
Paletten, 550 000 (+-0)
Tidskriften 00TAL, 550 000 (+50 000)

Invandrare & Minoriteter, 450 000 (+-0)

Film International, 400 000 (+-0)
Socialpolitik, 400 000 (+-0)

Danstidningen, 350 000 (+-0)
Divan, 350 000 (+50 000)
Lira Musikmagasin, 350 000 (+-0)
Pockettidningen R, 350 000 (-50 000)
Teatertidningen, 350 000 (+-0)

Film & TV, 300 000 (+-0)
Fronesis, 300 000 (+50 000)
Konstperspektiv, 300 000 (+-0)
Opera, 300 000 (+-0)
Opsis Kalopsis, 300 000 (+-0)
Res Publica, 300 000 (+-0)

Bild och Bubbla, 250 000 (+-0)
KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift, 250 000 (-50 000)
Lyrikvännen, 250 000 (+-0)
Mana, 250 000 (+50 000)
OEI, 250 000 (+50 000)
Orkester Journalen, 250 000 (+-0)

Aiolos, 200 000 (+-0)
Ariel - tidskrift för litteratur, 200 000 (+-0)
Filmkonst, 200 000 (+50 000)
Hjärnstorm, 200 000 (+-0)
Nutida Musik, 200 000 (+50 000)
Provins, 200 000 (+-0)
Visslingar & Rop, 200 000 (+-0)

Judisk Krönika, 150 000 (+50 000)
Kinarapport, 150 000 (+-0)
Konsttidningen, 150 000 (+50 000)
Koreni, 150 000 (+-0)
Latinamerika, 150 000 (+-0)
Ponton, 150 000 (+-0)
Psykoanalytisk tidskrift, 150 000 (+-0)
Tidningen Boken, 150 000 (+-0)

Afghanistan Nytt, 100 000 (+-0)
Artikel 14, 100 000 (+50 000)
Bîrnebûn, 100 000 (+-0)
Darvag, 100 000 (+-0)
Jury, 100 000 (+-0)
Parnass, 100 000 (-50 000)
Pequod, 100 000 (+-0)
Scoop - tidskrift för grävande journalister, 100 000 (+50 000)
Site, 100 000 (+-0)
Sydasien, 100 000 (+-0)
Tidig Musik, 100 000 (+-0)

Diaspora/Dijaspora, 75 000 (+-0)
È Romani Glinda, 75 000 (+-0)
Grafiknytt, 75 000 (+-0)
Heterogénesis, 75 000 (+25 000)
Häften för kritiska studier, 75 000 (+-0)
Jefferson, 75 000 (+-0)
Jules Verne-Magasinet, 75 000 (-25 000)
KIM (f.d. Evterpe), 75 000 (+25 000)
Liekki, 75 000 (+-0)
Medusa, 75 000 (+-0)
Merge Magazine, 75 000 (+25 000)
METaviisi, 75 000 (+-0)
Sáminuorat, 75 000 (+-0)
Signum, 75 000 (+-0)
Tidningen Sex, 75 000 (+25 000)

Avaye Zan, 50 000 (-25 000)
Baran/Faslnamaye baran, 50 000 (+-0)
Cora , 50 000 (ny)
DAST Magazine, 50 000 (+-0)
Dokument, 50 000 (+25 000)
Femkul - feministisk kulturtidskrift, 50 000 (ny)
Fjärde Världen, 50 000 (+-0)
Hujådå, 50 000 (+-0)
Kapten Stofil, 50 000 (+-0)
Motiv, 50 000 (ny)
Pergament, 50 000 (+-0)
Populär Arkeologi, 50 000 (+-0)
Swedish Book Review, 50 000 (+-0)
Södra Afrika, 50 000 (+-0)
Tidningen Yks´ kaks, 50 000 (+-0)
Tromb, 50 000 (+-0)
Underground Productions, 50 000 (+25 000)
Västsahara, 50 000 (+-0)
Zero music magazine, 50 000 (+-0)

Animagi, 25 000 (ny)
Anushilon, 25 000 (ny)
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 25 000 (+-0)
Balder, 25 000 (+-0)
Besa, 25 000 (ny)
bis, 25 000 (+-0)
C´est Bon, 25 000 (+-0)
Curierul Românesc, 25 000 (+-0)
Expo Demokratisk tidskrift, 25 000 (+-0)
Fëa Livia, 25 000 (+5 000)
Filmrutan, 25 000 (+-0)
Filosofisk tidskrift , 25 000 (+-0)
Hajalnama, 25 000 (+-0)
Humanisten, 25 000 (+-0)
jmm, 25 000 (ny)
Kolla! magasinet för det permanenta äventyret, 25 000 (ny)
Komma, 25 000 (ny)
Kurdistan Studies Journal, 25 000 (+-0)
La Hoja Latinoamericana, 25 000 (+-0)
Miljötidningen, 25 000 (+-0)
Minotauren, 25 000 (+-0)
Nova science fiction, 25 000 (ny)
Parikkrama, 25 000 (+-0)
Populärkulturtidskriften STICK, 25 000 (ny)
Post Scriptum, 25 000 (ny)
RetorikMagasinet, 25 000 (+-0)
Suecia Polonia, 25 000 (+-0)
Svarta Fanor, 25 000 (ny)
Svensson, 25 000 (ny)
Tidskrift för politisk filosofi, 25 000 (+-0)
Tidskriften Fabrik, 25 000 (+-0)
Tidskriften Svenskt Konsthantverk, 25 000 (+-0)
Träbiten, 25 000 (+-0)
Tummuz, 25 000 (+-0)

Den som vill följa utvecklingen längre tillbaka i tiden hittar vår lista från förra året här. Då var det 118 tidskrifter, av 161 sökande, som fick produktionsstöd.


Publicerad: 2005-12-27
Annons:

Senaste nummer:

2019-04-13
Signum Signum

2019-04-12
Opera 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
UtställningsEstetiskt Forum 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-17
Lyrikvännen 5 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

Äldre resuméer