Signum nr 2

Signum nr 2

Ledare

John Sjögren: Ickevåldets dilemma
– Ukrainakriget aktualiserar ett klassiskt etiskt problem.


Krönika

Therese Bohman: Med en dörr på glänt


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Spänning över Europa – kontinentalt synodmöte i Prag


Ortodoxa kyrkan

Christophe D’Aloisio: Kriget i Ukraina – vinter i den ortodoxa kyrkan
– Ukraina har redan sedan flera år varit skådeplatsen för en konflikt mellan två betydelsefulla ortodoxa kristna gemenskaper

Regina Elsner: Ångestens kyrka – mer än Putins ideologiavdelning?
– Det finns röster i den rysk-ortodoxa kyrkan som talar ett annat språk än den regimtrogna ledningen. De måste bli hörda i den ekumeniska dialogen.

Maria Engström: Efter ikonen – kyrkan, konsten och politiken i dagens Ryssland


Filosofi

Clare Mac Cumhaill och Rachael Wiseman: Den metafysiska modern
– Om Elizabeth Anscombe.


Litteratur

Martina Björk: Hemingways sekulariserade pilgrimer


Hädelse

Fredrik Heiding: Att häda Guds godhet och ära

Fredrik Heiding: Att häda religiösa gemenskaper

Daniel Stattin: Hädelse och yttrandefrihet ur juridisk synvinkel


Analyser och rapporter

Christian Frevel: Demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua
– I Nicaragua har den katolska kyrkan hamnat under ett tilltagande förtryck. Kyrkor angrips, kyrkliga ämbetsbärare grips eller utvisas.


Bokrevy

Johan Mårtensson: Bortom determinismen
– Ulf Jonsson: Gud och andra orsaker.

Minna Salminen Karlsson: Ställa om ett samhälle
– Li Bennich-Björkman: Bakom och bortom järnridån.

Per-Arne Bodin: De första månaderna
– Valerij Panjusjkin: Vargtimmen.

Johan Sundeen: Ofullbordat litterärt mästarmöte
– Fredrik Böök: Viktor Rydberg.

Björn Engdahl: Ur omvändelsen växer hoppet
– En grönare kyrka. Teologi för klimatnödläge.

Ingrid Robinson: Rötter som förenar
– Suzanne Simard: Allt jag lärt mig av träden.

Kjell Blückert: Ovana vid minoriteter
–Ingrid Lomfors: En dröm blir verklighet. Tillkomsten av en judisk skola i efterkrigstidens Stockholm.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2023-03-03

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

Äldre resuméer