Tema: Forskning om professioner #2 2022

Läs Nio-Fem #1 2022 online.
Läs tidigare utgivna Nio-Fem

Ledare
Leif Jacobsson
Det förra numret av tidskriften ”Nio-Fem” blev inte – som då annonserades – den sista pappersupplagan. Vi ger härmed ut ett nummer till. Vad har förändrats? Vi hoppas att du ska fortsätta läsa vår tidskrift fastän den hädanefter kommer att ges ut i digital form. Därför har vi – på baksidan av detta nummer - ett formulär där du/ni kan ange mejl/kontaktuppgifter dit vi kan skicka den digitala upplagan (se tidningens baksida). Fortsätt läsa och lära alltså!
Detta nummer av tidningen kommer att handla om professionsforskning. Vi har visserligen haft ett nummer med det temat tidigare (Nio-Fem nr 1, 2018), men det är ett rikt, växande och för TAM-Arkiv relevant forskningsfält. TAM-Arkiv har ju källorna till de svenska professionsorganisationernas historia ... (inledning #2 2022)

Notiser
Grattis till Gerda Höjers pris!
En ny kommunikationssatsning

Intervju med professor Carina Carlhed Ydhag Leif Jacobsson

Journalistprofessionen – då och nu Anders Björnsson

Hur har lärarnas kollektiva identitet förändrats? Lena Fritzén & Joakim
Krantz


Lika villkor? Om seglivade könsnormer i tandläkarprofessionen Cecilia Franzén

Bildsidor
Några fotografier från TAM-Arkiv som visar professioner. I början av 1900-talet användes uttrycket ”profession” om endast ett fåtal yrken ...

Professionsbyggaren Kerstin Hesselgren Anders Johnson

Arkivarier i professionens tjänst Lars-Erik Hansen

Har du hittat rätt profession? Leif Eriksson

Recensioner
Hur har den svenska sjukvården förändrats historiskt? Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält
Om konstenstjnare Vi är alla i tjänst hos konsten

Sista sidan
Vad kan man lämpligen forska om på TAM-Arkiv?

Ge oss din mailadress – så får du Nio-Fem digitalt!


Ytterligare artiklarna från Nio–Fem

Kristina Larsson om att arbeta med Sveriges läkarförbunds intressanta arkiv Lars Carlen

Besök från DIK Leif Jacobsson

Frukostmöte med Föreningen Norden Leif Jacobsson

Med härliga retrofoton blev Rävjägarn stjärna på Instagram Lars Carlen

Barnträdgårdens tillväxt Anna Lundkvist

Gigjobb förr och nu Leif Jacobsson

Svarta katter och vita lögner Leif Jacobsson

Kall eller slump? Av Anna Lundkvist

Ergonomi i de hybrida lösningarna Leif Jacobsson

Om konstens tjänare Leif Jacobsson

Hur har svensk sjukvård utvecklats? Leif Jacobsson

Syster Gerda – en facklig eldsjäl Leif Jacobsson

Publicerad: 2022-10-31

Köp Nio-Fem
Läs mer om Nio-Fem i katalogen
Fler artiklar knutna till Nio-Fem
Fler tidskrifter i kategori ARBETS- & NÄRINGSLIVAnnons:

Senaste nummer:

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

Äldre resuméer