Innehåll Lyrikvännen #5-6 2021

Ledare


Dikter

Rabbe Enckell ur Vårens cistern

Kallimachos ur Hekale och fem epigram

Rebecka Kärde Dikter

Friedrich Schiller Greklands gudar

Konstantinos Kavafis Två dikter

Jesper Svenbro Hölderlin (dikt återskapad från drömmen).

Anyte Åtta epigram

Alice Oswald ut Memorial

Athena Farrokhzad ur Moral enligt Medea

Eva Kristina Olsson ur Medeas här


Essäer

Angående Kallimachos Niklas Haga

En på gudar tömd natur – om Schiller och avförtrollning Malte Persson

Sapfo – en syster i striden Matilda Amundsen Bergström

Om den alkaiska strofen, Hölderlins favoritriff Jesper Svenbro

Anyte – ”en kvinnlig Homeros Lars-Håkan Svensson

Antikens märkligaste dikt. En introduktion till Alkmans Partheneion Thomas Sjösvärd

Myter om kvinnor Magdalena Rozenberg


Kritik

Donia Saleh om Mariam Naraghi: Dikter

Niklas Söderberg om Jörgen Gassilewski: Ballongen

Marie Pettersson om Ali Derwish: Saddam Husseins nya roman

Kristoffer Äppelvik Lax om Erik Bergqvist: Tingens instanser

Kristofer Folkhammar om Aya Kanbar: Hyperverklighet

Naima Chahboun om Sofia Dahlén: Patient

Elisabeth Berchtold om Helena Lie: Genealogi

Publicerad: 2022-02-25

Köp Lyrikvännen
Läs mer om Lyrikvännen i katalogen
Fler artiklar knutna till Lyrikvännen
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer