»jag går ut« #63

Redaktionell inledning Saga Wallander & Ellen Nordmark


JAG GÅR UT

Vera Zjybul, Volha Hronskaja, Kasia Kavalionak-Glukhouskaja, Tanja Skarynkina, Julia Tsimafejeva, Siargej Prylutski, Jekaterina Samigulina & Dmitrij Strotsev


Masha Syvatogor Autobiography without facts

Ulyana Veryna En historia om tap og håp

Masha Syvatogor Autobiography without facts

Inga-Lina Lindqvist Fåglar med bakåtlutade huvuden

Thomas Ubbessen Belarus och virklighederne

Ellen Nordmark WHAT ARE THEY DOING IN THE HYACINTH HOUSE?

Belarus – er dette huset

Hanna Shakel – Priya Bains

Kryscina Banduryna – Merima Dizdarevic

Daniil Arianov – Julie Gufler

Daria Smirnova – Saga Wallander

Artur Kamarouski – Ellen Nordmark

Pavel Kapanski – Aina Villanger

Hanna Komar
Översättningens Penrose-triangel

Ylva Gripfelt »Kh’bin geboyrn gevorn do« – En belarusisk protestsång på jiddisch

Anna Margolin Brest

Masha Syvatogor Autobiography without facts

Maryja Martysevic Hvilken bro er du?

Marina Hobbel Når »Askeladden« blir diktator: fenomenet Aleksandr Lukasjenko

Masha Syvatogor Autobiography without facts

Publicerad: 2022-07-04

Köp Kritiker
Läs mer om Kritiker i katalogen
Fler artiklar knutna till Kritiker
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer