Litteratur Konst Gnäll … Tolstoj Askildsen Freytag …

HJÄRNKONTOR

Vi inleder med en av Kjell Askildsen, en av de verkligt betydande inom norsk litteratur. För den lyhörda överföringen till svenska står Anders Björnsson, som också skrivit den efterföljande introduktionen, både initierad och personligt hållen.

Det kan man också säga om Bo Bjelvehammars text om Emil Kléen, tidigt bortgången. På så vis förblev han en evigt ung, som senare omnämns i Strindbergs och Hjalmar Söderbergs romaner.

Någon som är ung just nu är den afroamerikanska poeten Morgan Parker. Leena Dixon beskriver Parkers förmåga att förena politiska iakttagelser med skildringar av det privata ... (från Hjärnkontoret #144-145)

Ur serien På egen risk Christer Themptander

Det röda huset Kjell Askildsen

Om Kjell Askildsen Anders Björnsson

HELVÍTIS FOKKING FOKK

Är det ännu värre i Europa? Om gnäll Jonatan Habib Enqvist & Lars Erik Hjertström Lappalainen

Grandiosa fantasier Maria Backman

Konstbegreppet enligt Tolstoj Ulf Persson

If you can’t come in smiles as you go by Jårg Geismar in memoriam Niclas Östlind & Maxie Prangtip Geismar

Att formge en händelse Karin Häll

En städning Anna Qvist

J Emil Kléen – några anteckningar Bo Bjelvehammar

Willam Burroughs i Tanger Gunilla Karsten

Morgan Parker: Banbrytande poet med politisk kraft Leena Dixon

Dikter Morgan Parker

Snedres Pär Hansson

Darling, grått Anna Stina Rehnström

Anna Stina Rehnström in memorian Magnus Jacobsson

Dödens trädgårdar Lolo Funck Andersson

Dag(an)teckningar Monica Funck

Om måttfullhet och känsloupplevelse – Nicolas Boileau-Despréaux Erik Brandt

Parken Bengt Jahnsson-Wennberg

Elsa Von Freytag Loringhoven / Hon är framtiden Edvard Derkert
Publicerad: 2021-12-20

Köp Hjärnstorm
Läs mer om Hjärnstorm i katalogen
Fler artiklar knutna till Hjärnstorm
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN


Annons:

Senaste nummer:

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

Äldre resuméer