Innehåll Socialpolitik höst 2021

Girl power- inte godkänd för tjejer som omhändertas Maria Andersson Vogel
För tjejer på särskilda ungdomshem finns starka normer med historiska rötter för hur de ska, och bör bete sig för att inte väcka omgivningens agg och oro. De hindras från att skapa och vårda relationer, trots att relationer är viktiga i den normativa femininitet de ska återanpassas till, skriver Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete.

“Brist på respekt för patienter med beroendesjukdom” IngelaS
Eva har en beroendesjukdom sedan 54 år tillbaka. Idag åker hon permobil och är mycket svag och uppgiven. Eva har berättat för mig om bemötandet hon periodvis har fått genom åren på Metadonmottagningen dit hon går för att hämta sin medicin. Vid ett flertal tillfällen har Eva fått frågan av mottagningens läkare vad hon vill ha ut av livet. ”Jag vill bara ha ett värdigt slut” har Eva svarat, trött efter alla års kamp för att få den hjälp hon behöver inom missbruksvården.

”Säger lagen verkligen att Tim, 3 år, ska utvisas?” Tyra Johansson & My Nässlander Örninge
Brister i införandet och ett splittrat arbete karaktäriserar barnkonventionen skriver två socionomstudenter. Om ingen enhetlig syn på att barnkonventionen är överordnad skapas, kommer andra lagar att få företräde. Som i fallet med treårige Tim som ska utvisas till ett land han aldrig någonsin varit i. Frågan är då vad regering och riksdag egentligen ville uppnå när man antog barnkonventionen som svensk lag.

Tre träfflokaler – tre olika beslut under pandemin Palle Storm & Kristina Engwall
Tre kommuner, tre öppna träfflokaler inom socialpsykiatrin – alla hanterade de pandemins första fas olika. Forskarna Palle Storm och Kristina Engwall har studerat hur det påverkade besökarna. Ingen av kommunerna frågade besökarna om deras synpunkter på stängning eller reducerad verksamhet.

En hyllning till alla som kroppsarbetar Heléne Nellvik
I juni 2021 lanserades projektet Vi som arbetar med våra kroppar som en vandringsutställning och en bok. Annica Carlsson Bergdahl, projektledare och författare och fotograf Elisabeth Ohlson har rest runt från norr till söder i Sverige och intervjuat, fotograferat och filmat industriarbetare, undersköterskor, städare, butiks- och restauranganställda, lager- byggnads- och skogsarbetare, målare, elektriker, svetsare och busschaufförer för att nämna några. Allt för att skildra en del av vår tids arbetarklass.


Populärt på SocialPolitik.com
"Vi försörjer fyllon och filosofer” Fredrik Bergman
Synen på barnet och barndomen Bengt Sandin
Kammarrätten i ny dom: ”Lyssna på patienten” Jan-Ewert Strömbäck
Stoltheten i att vara socionom Nanna Gullström
Om skjutningarna: ”Vi vet vad som ska göras men modet sa Anna Fredriksson

Socionomutbildningen 100 år – ett svar på samhällets utmaningar


Publicerad: 2021-09-30

Köp SocialPolitik
Läs mer om SocialPolitik i katalogen
Fler artiklar knutna till SocialPolitik
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

Äldre resuméer