Litterära sällskap att undersöka

Här tips för de som vill fördjupa sig i litterära sällskap och vad det kan vara frågan om. På DELS hemsida där Parnass husera står att det finns över 150 litterära sällskap i Sverige och att det ska vara ett världsrekord i sammanhanget. Paraplyorganisationen vill naturligtvis att folk ska ansluta sig till ett eller flera sällskap. Det behöver ju fyllas på över tid för att de ska bestå!
Tycker det är anmärkningsvärt att det finns så många sällskap. Vid en närmare titt kan man se att det finns ganska så olika karaktärer även om de flesta grundar sig på svenska författarskap, men några ägnar sig åt utländska författare. Andra sällskap som då överraskar lite kan då handla om en epok, genre, publiceringsform eller förhållningssätt. Sedan finns sammanslutningar som fokuserar på andra typer av konstnärskap som konstnärer och musiker. Verkar då som om de ofta ger ut en tidskrift.

118 sällskap räknar jag till finns på hemsidan som då kanske är deras medlemmar, vilket då innebär att ytterligare finns. Flesta författarna har jag kännedom om, men en hel del terra incognita. "oförtjänt undanskymd och bortglömd" står det om Alfhild Agrell eller som August Bondeson vem är det och samma om Poul Bjerre. Laura Fitinghoff då? Nej inte helt obekant, hon skrev Barnen från Frostmofjället vilket man som född på 50-talet fick ta del av i filmatiseringarna.
En annan figur när man är inne på barndom är den som det sägs skabröse Wilhelm von Braun och menas att hanns dikt Stark i sin oskuld är ursprunget till den av Alicé Tegner bearbetade texten Mors lilla Olle.


Hur som helst det dräller av obekantingar, obekant bekanta och bekanta. Massor att upptäcka och fundera över. En kulturhistorisk spännvidd som heter duga med alla dessa identiteter.

Så finns ju också sällskapets tidskrift Parnass med alla deras teman att undersöka.


... och nu snart
Stockholms bokhelg på Stadsmuseet lördag och söndag 28-29 augusti.

Tolv av DELS litterära sällskap medverkar med programpunkter under bokhelgen:


Astrid och Stockholm – (Astrid Lindgren-sällskapet)
Därför läser vi Per Anders Fogelström – (Per Anders Fogelström-sällskapet)
Kungsholmens poetiska röst – (Maria Sandelsällskapet)
”Nu är jag stockholmare!” – (Strindbergssällskapet)
Evert Taube och Stockholm – (Taubesällskapet)
Bellman och det brokiga livet i 1700-talets Stockholm – (Bellmansällskapet)
Eyvind Johnson och kritiken – (Eyvind Johnson-sällskapet)
Arbetskarlens hustru – (Föreningen Wendelas Vänner)
”Stockholm, o Stockholm, du ormdigra kula” – (Almqvistsällskapet)
Alf Henrikson som Stockholmspoet – (Alf Henrikson-sällskapet)
Jolo – Stockholms ständiga iakttagare – (Jolosällskapet)
Den medvetne flanörens Stockholm – (Söderbergsällskapet)

Fritt inträde!
I museets nyöppnade kafé finns varmrätter och de populära museimackorna. Plus hembakade kakor och bakverk. Kaféet har samma öppettider som museet och ligger på plan 0.

Om vädret är dåligt så flyttar evenemanget in på museet. Programmen blir då i hörsalen på plan 2 och alla utställare i de publika ytorna precis utanför. Hyllan blir fortsatt uppehållsrum.

Här programmet i helhet med tider och medverkande.

Publicerad: 2021-08-26

Köp Parnass
Läs mer om Parnass i katalogen
Fler artiklar knutna till Parnass
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

Äldre resuméer