Från corona och framåt #2-3 2021

I det här dubbelnumret lyfter vi flera teman, varav ett par har en gemensam koppling – coronapandemin. Eric Stern skriver om hur det är att stå på Dramatens lilla scen med bara 50 personer framför sig i publiken, på grund av publikrestriktioner. Vad gör det med skådespeleriet? Sara Bergsmark och Therese Johnson skriver utifrån ett motsatt perspektiv – vad har restriktionerna betytt för publikupplevelsen?

Anna Hedelius undersöker också hur skådespelare och regissörer påverkades när produktioner inte fick möta sin publik – när premiärer blev skjutna på framtiden och ett antal roller inte fick sätta sin fot på scen.

Den digitala scenkonsten har fått ett uppsving under pandemin. Jörgen Dahlqvist ringar in vad teatrarna lärt sig under den här perioden, medan Robin Jonsson i sin teaterkrönika skriver om hur det digitala kan vara en väg framåt för scenkonstens del.

I januari i år avled Lars Norén. Björn Gustavsson lyfter i sin artikel fram kärnan i Noréns dramatik. Medan Lidija Praizović, Dimen Abdulla och Sara Abdollahi i ett rundabordssamtal berättar om på vilka sätt Lars Norén har påverkat deras skapande och dem som människor.

Margareta Sörenson presenterar Ing-Marie Tirén, Dockteatern Tittuts. grundare. Hon var en föregångare när det gällde att skapa scenkonst även för de allra yngsta. Och Maria Lönn skriver i sin essä om hur teatern på flera sätt liknar en spökvärld. Till exempel när det gäller hur en roll lever kvar i en skådespelare.

I numrets regidagbok berättar Helena Sandström Cruz om arbetet med Kleopatra på Regionteater Väst. Medan Carolina Frände fortsätter sin serie av krönikor. Den här gången fördjupar hon sig i gruppdynamik och metoden »grundad teori«.

Numrets pjäs är Innan jorden blev rund, av Sophie Helsing, som handlar om asagudarna och deras förmåga att ständigt ställa till problem för andra och sig själva


Som ensamma surikater i en salong. Eric Stern skriver om hur publikrestriktioner påverkar skådespelarens möte med publiken.

I en tid när allt stått stilla – med mer än någonsin att göra. Sara Bergsmark och Therese Johnson skriver om hur publikrestriktioner påverkar publikens möte med föreställningar.

Vart tog alla rollerna vågen? Anna Hedelius intervjuar skådespelare och regissörer ur fem teateruppsättningar som alla blev skjutna på framtiden på grund av corona.

Teatern tycks vara hemsökt av spöken. Maria Lönn berättar i sin essä om hur teatern på olika sätt varit, och är, en spökvärld.

Det krävs mod att släppa tanken fri. Helena Sandström Cruz skriver regidagbok från uppsättningen av Kleopatra.

Nio världar, trettio roller och en undergång. Birgitta Haglund mejlintervjuar dramatikern och dramaturgen Sophie Helsing.

Pjäsen. Innan Jorden blev rund av Sophie Helsing.

Bokrecensioner
Teaterdagbok – min väg till rollen, Teater Albatross – föreställningar, resor, konst och visioner, Le Théâtre du Soleil – The First Fifty
Five Years, Dansare, konstnärer, älskare – Ballet Suédois 1920–1925 och Om ni inte gillar det kan ni dra åt helvete.

Tekniken måste sättas i konstnärernas händer. Robin Jonsson debatterar i sin krönika digital scenkonst.

Det relativa behovet av Katjingi. Carolina Frände skriver om teatern och bolagiseringen.

Barnteater måste vara som en järnhand i en silkesvante. Margareta Sörenson presenterar Ing-Marie Tirén, som grundade Dockteatern Tittut.

Ett år med digital scenkonst – vad har vi lärt oss? Jörgen Dahlqvist skriver om digital scenkonst utifrån två olika teateruppsättningar.

Han koncentrerade tiden – och lyfte in samtiden Björn Gustavsson undersöker i sin essä vad som var essensen i Lars Noréns dramatik.

I samtal om Norén. Anna Hedelius samtalar med Dimen Abdulla, Lidija Praizovic och Sara Abdullahi om Lars Noréns konstnärskap.

Notiser.


Tre dramer av Praizović

Bob hund i ny musikal

Trippelpremiär i Göteborg

Digital biennal

Publicerad: 2021-07-25

Köp Teatertidningen
Läs mer om Teatertidningen i katalogen
Fler artiklar knutna till Teatertidningen
Fler tidskrifter i kategori DANS, FILM, TEATER & UTSTÄLLNINGARAnnons:

Senaste nummer:

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

2021-05-17
Signum 4

2021-05-15
Glänta 4 2020 - 1 2021

2021-05-13
Sydasien 2 2021

2021-05-11
20TAL 3 2021

2021-05-04
Konstperspektiv 2

Äldre resuméer