Tema (O)LIKA #2 2021

I detta sommarnumner av Tidig Musik har vi velat lyfta fram det intressanta i att "olika" kan vara så berikande. Olika instrument som spelar tillsammans kan, som vi alla vet, resultera i fantastisk harmoni. Olika genrer, stilar, epoker eller kulturer som blandas ger upphov till spännande möten. Olika perspektiv på musikhistorien kan ge nya insikter.

Fenomenet "broken consort" som även kallas "consort of six" blev populärt i senrenässansens England, i synnerhet inom teatervärlden. Man ville få en så rik och mångfasetterad klangbild som möjligt och satte därför samman ensembler med ett stråkinstrument i basregistret och ett i diskantregistret, ett träblåsinstrument, ett flexibelt knäppinstrument med sensträngar och stort omfång samt två metallsträngade knäppinstrument för textur och rytmisk effekt. Ibland ingick även en cembalo i denna ensemble, som ansågs "fulländad". Elisabeth Lutteman har för Tidig Musiks räkning översatt Ross W. Duffins text om den "samstämmiga olikhet" som blev resultatet... (Läs redaktionens förord)

Hur vanligt är det idag med ensembler som blandar musik från olika epoker eller genrer? Tidig Musik har frågat några ensembler som har sin bas i den tidiga musiken hur deras repertoar ser ut. Blandar de genrer och epoker och varför har de i så fall valt att göra det? Vad är det som lockar i mångfalden?

Cembalisten Anna Paradiso Laurin växte upp i Bari i södra Italien och har så småningom insett au den länge omhuldade bilden av Syditalien som förmedlades till henne under utbildningen på Conservatorio di musica Nicolò Piceinni i Bari inte stämmer. Syditalien var inte, som det påstods, en avlägsen periferi i den italienska musikhistorien. Den syditalienska staden Neapel var under 1600- och 1700-talen ett blomstrande kulturellt centrum och verksamheten vid stadens conservatori kom att få stor betydelse för den europeiska musikens utveckling.

Säckpipan är ett särpräglat instrument. Det har följt med krigiska erövrare, strövande herdar och kringvandrande musikanter och har spelats vid högtider och ceremonier, till dans och på skördefester, vid bröllop och begravningar. Eva Olandersson skriver om det envetna instrumentet som används i många olika kulturer och sammanhang, men som i grunden alltid är sig likt.

I år är det 500 år sedan Josquin dog och begräts i lamentationer komponerade av dåtidens mest framstående kompositörer. Christian Jarhult berättar om hur Josquin tidigt uppmärksammades för sin talang och hur hans musik spreds och uppskattades runt om i Europa och påverkade utvecklingen av den europeiska musiken under många år efter hans död.

För den som är på jakt efter bra musik att spela finns två tips i detta nummer av Tidig Musik. Läkaren och trumpetaren Åke Öst skriver på Medlemsnytt om sin notsamling, som han nu gör tillgänglig för Föreningen för Tidig Musiks medlemmar. Kia Hedell, musikbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, har av FFTM tilldelats årets Mungiga. I sitt arbete hjälper hon musikforskare att hitta fram till svårfunna källor och icke-katalogiserat notmaterial och delar med sig av sitt musikhistoriska kunnande till studenter, forskare och allmänna biblioteksbesökare.

Konsertkalendariet och festivalsidorna är inför denna andra coronasommar ganska rudimentära och många evenemang är delvis digitala. Kanske kan ändå en del gå att genomföra live, i synnerhet mot slutet av sommaren. Vi hoppas på det och önskar alla våra läsare en riktigt fin sommar!

RedaktionenTema (O)LIKA #2 2021

Nytt Om Tidigt – evenemangsrapport

Lika och olika i skön harmoni

Olika perspektiv: Neapels betydelse för den europeiska musiken Anna Paradiso Laurin

”Försvunna” musiker: Jenny Westman Roland Hogman

Drottningholms Barockensemble 50 år Saga Samuelson

Minnesord Eric Humble och Eva Nässén

När barockensemblen på Kulturskolan i Linköping blev HIP Roland Kjellström

Online-läger med Irish Youth Baroque Orchestra Rebecka Lindvall

Broken consort – samstämmig olikhet i engelsk ”consort of six” Ross W. Duffin

Den vandrande säckpipan – en betraktelse över ett envetet instrument Eva Olandersson

Josquin – musikhistoriens första popstjärna Vhristian Jarhult

Johann Jacob Bach – en yrkesmusikers äventyrliga liv i 1700-talets Europa Owe Ander

Årets Mungiga till Kia Hedell

Medlemsnytt Föreningen för Tidig Musik

Sommarfestivaler

Konsertkalendarium

Publicerad: 2021-07-01

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer