Signum nr 5

Signum nr 5

Ledare

Fredrik Heiding: Angeläget kunskapslyft om kommunismen
–Det tycks nästan råda en kollektiv minnesförlust kring kommunismen.


Krönika

Andreas Johansson Heinö: Behovet av teologisk beredskap


Aktuellt

Ulf Jonsson: Global synodal process i startgroparna


Kyrkohistoria

Bertil Nilsson: Hur Sverige blev kristet
–Om den kristna trons etablering i Sverige, från slutet av 700-talet fram till 1164.


Tema: arvet efter kommunismen

Tomáš Halík: Nationalism, sekterism och frigörande fängelser
–Om tjeckiska erfarenheter.

Valter Lundell: Synen på kommunismen i svensk och dansk historiekultur
– Nazism och kommunism verkar bedömas med olika måttstockar.

Johan Sundeen: De kristna och kommunismen
– Motstånd, anpassning och medlöperi.


Synodalitet

Michael Czerny: När kyrkan blir synodal


Virtuell kroppslighet

Barbara Crostini: Virtuell synd – blick och kropp i den virtuella världen


Social omsorg

Elisabeth Sandlund: LSS – en stadig urholkning av värdigheten


Dominikus

Roland Müller: Dominikus – en jubilar i bakgrunden

Anthony J. Lappin: Tre skrönor om den helige Dominikus


Bokrevy

Lena Andersson: Samtida filosofi som fin avsmakningsmeny
–Filosofi och pandemi.

Karin Wiborn: En uppmaning till sant mänskligt liv
–John Sjögren: Öppna dig. En essä om sanning, extas och glädje.

Hedvig Larsson: Hatet mot judarna
–Björn Wiman & Sanna Sjöswärd: Hatet mot judarna.

Gunilla Maria Olsson: Ett stöd för överlåtelse och klarhet
–Piet van Breemen: Att åldras på andlig väg.

Marie Demker: Ambitiös pionjärinsats
–Linnea Jensdotter: Religion och politik i hybrida mediemiljöer.

David Dymén: Tro och strimmor av hopp
–Anne-Isabelle Tollet med Asia Bibi: Dödsdömd.

Pär-Yngve Andersson: Det komplexa nuet och minnets ljusdunkel
–Lars Andersson: Nu.

Jenny Lindberg: Vid vägskälet måste vi följa kroppen
–Niklas Rådström: Som har inget redan hänt.

Christine Zyka: ”Och alla dessa texter som jag inte skrivit”
–Joseph Ponthus: Vid bandet. Anteckningar från fabriken.

Heinz Werner Wessler: Pietismens andliga rötter mellan tradition och reformation
–Christian Braw: Und wir sahen seine Herrlichkeit.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2021-06-29

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer