Innehåll #5-6 2020

Släkten Facht Lars-Olov Eriksson borrar på djupet, kartlägger och berättar
Lummelunda järnbruk
Holländare från Finland
Teknologiexport till Kurland
Familjedata från 1600-takt
- Mycket förut okänt

De 120 fotbollsplanernas ö. Kort summering av över 100 år Anders R Johansson

Bysantinska inflytanden på gotländska kyrkor Dick Wase

Om Fågelsång och Hundlund Lennart Petersson

Fattigstugan i Hangvar Åke Broberg

Dräpte lönnfött barn vid Allekvia 1758 (Rättegångsmaterial)

Mera ur Magnes dagbok, plus ett tiotal artiklar till...

Känslor under medeltid - vittnesbörd från i Visby Dick Wase

Rådhuset på Stora Torget Dick Wase

Besökande köpmäns gilleshus i medeltidsvisby Dick Wase

Talet då Roxybiografen invigdes med en Chaplinfilm 1936

När man började ge barnen två namn i dopet - Havdhen Som exenpel Anders R Johansson

Frågan om Jacobskyrkan - än en gång Dick Wase

Recensioner

Skäggiga damen på fornsalen Anders R Johansson

Beställ numret via info@haimdagar.se

Läs mer om utgivningen här.

Publicerad: 2020-12-20


Läs mer om Haimdagar i katalogen
Fler artiklar knutna till Haimdagar
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

2020-12-05
Lyrikvännen 4-5 2020

2020-12-04
Parnass 3 2020

2020-12-01
Kritiker 56 2020

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-28
Accent 4 2929

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-11-11
Bild & Bubbla 223 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020
Lira Musikmagasin 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

Äldre resuméer