Barnteater och corona #196-197 2020

Det här dubbelnumrets tema är dubbelt: scenkonst för barn och unga ur en kulturpolitisk vinkel och coronapandemins påverkan på scenkonsten.

Svenska teatrar kan ha svårt att nå ut till skolorna med sina barn- och ungdomsföreställningar. Urvalet blir lätt godtyckligt eftersom det oftast är upp till teatrarna själva att ringa runt till skolorna och försöka hitta rätt person att sälja in sina föreställningar till. Det menar Michael Cocke, ordförande i svenska Assitej, som vi har intervjuat tillsammans med tre kulturpolitiker om hur barnteater kan göras mer tillgänglig för sin publik.

Norska Scenekunstbruket ser till att teaterföreställningar för barn och unga får möjlighet att spelas över hela landet. Vi har intervjuat Ådne Sekkelsten, verksamhetsansvarig för Scenekunstbruket, om hur de går till väga.

Vi har även träffat tre frigrupper i söder som spelar för barn och unga – Teater Sagohuset, Banditsagor och Teater 23, och talat med två länsteatrar norröver om deras barn- och ungdomsverksamhet – Teater Västernorrland och Västerbottensteatern. Vidare gör vi några nedslag i brittisk barnteater och berättar lite om hur deras system fungerar.

Den tyske dramatikern och regissören Roland Schimmelpfennig skriver om vad som händer när teatrarna måste stängas ner för att hindra smittspridning. Ja, hur överlever scenkonsten egentligen coronan? Det frågar sig kulturjournalisten och teaterkritikern Anna Hedelius i sin artikel. Medan Hélène Ohlsson – filosofie doktor i teatervetenskap, skådespelare och regissör – i sin essä undersöker hur pandemier genom århundradena har påverkat teaterlivet.

Theatertreffen blev i år digital, av förklarliga skäl. Vi rapporterar om hur det fungerade. Och vi har även besökt Stanislavskijs ryska dramatiska teater i Jerevan, Armenien.

I vårt personporträtt berättar skådespelaren Evin Ahmad att hon tycker konsten behöver förändras, men också om hur coronan har påverkat henne.

I vår spaning frågar vi några insatta personer om hur scentekniken kommer utvecklas om 20 år. Och i teaterkrönikan skriver konstnären och filmregissören Anna Odell om sin smitträdsla som barn och hur hon i sina verk ofta undersöker vad verklighet egentligen är.

Numrets pjäs, Blod och ben, av regissören och skådespelaren Oskar Thunberg, väcker frågan vad det är som verkligen betyder något när hela vår tillvaro ställs på ända.I spåren av corona. Anna Hedelius rapporterar om digital scenkonst i coronans spår.

Den sista föreställningen. Roland Schimmelpfennig skriver om hur coronapandemin påverkar scen konstvärlden.

Från kolera till corona – i teaterns vårld. Helene Ohlsson skriver om hur epidemier har rasat även förr och hur de påverkade kulturlivet då.

Konstnär med klassfrågan i fokus. Anna Hedelius intervjuar skådespelaren Evin Ahmad som tror att konstvärlden behöver förändras.

Boven i dramat. Anna Odell frågar sig i sin teaterkrönika vad verklighet egentligen är.

Teknikens under på scen. Birgitta Haglund frågar i numrets spaning hur teatertekniken kommer ha utvecklats om 20 år.

Frihetens pris år meningslöshet. Birgitta Haglund mejlintervjuar dramatikern, skådespelaren och regissören Oskar Thunberg.

Pjäsen. »Blod och ben« av Oskar Thunberg.

Bokrecensioner. »The Sensational Body – A Spectatorial Exploration of the Experience of Bodies on Stage in Circus, Burlesque and Freak Show.«

Scenkonst för barn och unga når inte hela målgruppen. Ylva Lagercrantz Spindler samtalar med tre kulturpolitiker och Michael Cocke, ordförande i Assitej, om varför teater för barn och unga når ut godtyckligt till sin publik.

En satsning på kvalitet – för barn och unga. Birgitta Haglund samtalar med Ådne Sekkelsten, verksamhetsansvarig för norska Scenekunstbruket – ett distributionssystem som tillgängliggör scenkonst för barn och unga.

När konst och pedagogik krockar. Moa Skimutis intervjuar tre frigrupper i Skåne om kampen mellan pedagogiska önskemål och konstnärlig frihet.

Teatern som mötesplats i livet. Sigrid Herrault talar med två länsteatrar i norr om hur de når ut till sin barn- och ungdomspublik.

Brittisk dramatik i full sving. Henrietta Hulten gör några nedslag i brittisk scenkonst för den unga publiken.

Sliten Stanislavskij i Jerevan. Birgitta Johansson besöker Stanislavskijs ryska dramatiska teater i Armenien.

Virtuell eller reell festival? Rikard Hoogland tar del av en digital Theatertreffen.

Notiser.

Beställ nummer här.

Publicerad: 2020-09-01

Köp Teatertidningen
Läs mer om Teatertidningen i katalogen
Fler artiklar knutna till Teatertidningen
Fler tidskrifter i kategori DANS, FILM, TEATER & UTSTÄLLNINGARAnnons:

Senaste nummer:

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

2020-12-05
Lyrikvännen 4-5 2020

2020-12-04
Parnass 3 2020

2020-12-01
Kritiker 56 2020

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-28
Accent 4 2929

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-11-11
Bild & Bubbla 223 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020
Lira Musikmagasin 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

Äldre resuméer