Algoritmer #64-65

Läs på Fronesis hemsida om Algoritmer #64-65

Algoritmer, big data och artificiell intelligens (AI) är ständigt uppmärksammade företeelser som blivit en alltmer oskiljaktig del av samhället. Facebook och dejtingappar formar våra sociala interaktioner, Googles sökalgoritmer bestämmer vårt informationsflöde, Netflix och Spotify styr vår kulturkonsumtion. Den förestående automatiseringsvågen väntas omstöpa stora delar av arbetsmarknaden när bilar kör sig själva och robotar fattar myndighetsbeslut. Utsikten att många mänskliga förmågor och sysslor är på väg att ersättas av alltmer komplexa algoritmer och datasystem uppfattas ömsom som ett hot, ömsom som ett löfte. Men vad innebär egentligen algoritmernas allt större roll i samhället?


Kalle Eriksson & Anders Hylmö: Algoritmerna i samhället och samhället i algoritmerna

Christina Gratorp, Francis Lee & Jakob Svensson: Samhällsanalys i algoritmernas tidevarv: Introduktion till avsnittets texter

Tarleton Gillespie: Algoritm

Christina Gratorp: Molnets materialitet: Om den mjuka digitaliseringens hårda förutsättningar

Natasha Dow Schüll: Slumpens ingenjörskonst: Den enarmade banditens algoritmiska förtrollning

Ian Bogost: Datavetenskapens domkyrka

Anders Hylmö: Algoritmernas kunskapssociologi: Introduktion till avsnittets texter

Marion Fourcade & Kieran Healy: Kategorier rakt igenom

Anton Törnberg: Teorins död?: Om framväxten av en digital empirism

Anne Kaun: Att automatisera orättvisor: Tre kritiska perspektiv på algoritmer i samhället

Johan Söderberg: Automatiseringens politiska ekonomi: Introduktion till avsnittets texter

Lina Rahm: Den svenska arbetarrörelsens datapolitik: En berättelse om folkbildning

Denise Celentano: Automatisering, rättvist arbete och jämlikhet

Lilly Irani: Skillnad och beroende hos digitala arbetare: Fallet Amazon Mechanical Turk

Alexander Paulsson & Dalia Mukhtar-Landgren: Med algoritmen bakom ratten: Autonoma fordon och experimentell stadsplanering i Göteborg

Jesper Olsson: Främmanden: Algoritmer och poesiRedaktörer: Kalle Eriksson och Anders Hylmö

Redaktion: Charlotte Fridolfsson, Christina Gratorp, Anne Kaun, Francis Lee, Lina Rahm, Jakob Svensson, Johan Söderberg och Anton Törnberg.

Publicerad: 2020-09-02

Köp Fronesis
Läs mer om Fronesis i katalogen
Fler artiklar knutna till Fronesis
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

2020-12-05
Lyrikvännen 4-5 2020

2020-12-04
Parnass 3 2020

2020-12-01
Kritiker 56 2020

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-28
Accent 4 2929

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-11-11
Bild & Bubbla 223 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020
Lira Musikmagasin 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

Äldre resuméer