Effekter av Corona – nutid och framtid #4 2020

Läs om #4 på Utställningskritiks hemsida.

Utställningskritik #4, 2020 Susanne Fessé
Vi inleder hösten med temanumret ”Effekter av Corona – nutid och framtid”, i vilket vi publicerar texter från personer verksamma vid Sveriges museer och institutioner, samt från oberoende aktörer. Temat syftar inte endast till att diskutera konsekvenserna av en minst sagt påfrestande vår och sommar, utan även till att lyfta fram erfarenheter från en snabb omställning för landets museer... (från Ledaren #4 2020)

Digitalt museimöte om digital omställning Eva Joelsson
”Digitalt museimöte … i väntan på nästa Vårmöte” ägde rum den 7-8 september 2020 som en uppstart inför Museernas vårmöte 2021 som arrangeras av Sveriges Museer, Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet. Under mötet diskuterades de erfarenheter och utmaningar som en påskyndad digital omställning har inneburit för museerna i coronapandemins efterföljd.

Årets guldgarderob ligger i Göteborg Pia Cederholm
UEForums styrelse har beslutat att årets guldpris tilldelas utställningen Göteborgs garderob. Pia Cederholm förklarar varför just den utställningen är en värdig mottagare av priset, ett pris som den här gången fått namnet Årets guldgarderob.

Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum i samverkan Riksförbundet Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum
Riksförbundet Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum har tecknat en samverkansförklaring fram till våren 2021. De två föreningarna avser att utveckla formerna för samverkan kring:
• Debatter, diskussioner och granskning av museiområdet, med särskilt fokus på museikvalitet och professionalitet.
• Metodutveckling av formerna för den sakkunniga bevakningen av museerna och deras verksamhet.
• Omvärldsbevakning av museer och utställningar.

Att positionera museisektorn är viktigare än någonsin "Texten presenteras av Riksförbundet Sveriges Museer."
Riksförbundet Sveriges Museer har startat upp igen efter semestern. Bland de museer som har haft öppet i sommar har juli varit en intensiv månad med “hemestrande” svenskar. Några vittnar om långt färre besök än en vanlig museisommar, några om många fler. Just nu samlar Sveriges Museer in medlemsmuseernas sommarstatistik. Men redan i maj svarade 100 museichefer på en enkät om effekterna av pandemin. Sveriges Museers kalkyl är ett tapp på en halv miljard kronor under 2020. Allt kan inte kompenseras av de åtgärder som hittills kommit för att stödja kulturen. Att positionera museisektorn är viktigare än någonsin.

Utställningar och covid-19 Amanda Creutzer
Efter samtal med ett tjugotal utställningsansvariga på museer runtom i landet sammanfattar utställningsproducenten Amanda Creutzer sina tankar om de praktiska konsekvenserna av coronaviruset.

En nationell kulturskuld i pandemins spår – effekter av corona i nutid och framtid Linda Lundberg & Jonas Hellberg

OECD, museer och lokal utveckling efter covid-19 Klas Grinell
Idéhistorikern och kulturstrategen Klas Grinell reflekterar över hur OECD/ICOM-guiden från 2019 i bästa fall kan komma att stärka kulturens position i en värld efter covid-19.

En utställning om Förintelsen i pandemins tid Pia Cederholm
Coronaåret 2020 har påverkat museernas verksamhet på många sätt. Samtidigt har arbetet med att ta fram nya utställningar fortsatt. Pedagogen Pia Cederholm mötte Marcel Rådström på Forum för levande historia för ett samtal (givetvis på distans) om att producera en ny utställning under coronapandemin.

Museer kan göra skillnad Clara Åhlvik
Clara Åhlvik, utställningschef på Nobel Prize Museum, reflekterar över hur olika museer förhåller sig till den rådande situationen. Vissa låtsas som ingenting hänt, medan andra genom sin expertis och insamling av berättelser belyser människans plats i krisens tid.


Publicerad: 2020-09-25

Köp Utställningskritik
Läs mer om Utställningskritik i katalogen
Fler artiklar knutna till Utställningskritik
Fler tidskrifter i kategori DANS, FILM, TEATER & UTSTÄLLNINGARAnnons:

Senaste nummer:

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

2021-05-17
Signum 4

2021-05-15
Glänta 4 2020 - 1 2021

2021-05-13
Sydasien 2 2021

2021-05-11
20TAL 3 2021

2021-05-04
Konstperspektiv 2

2021-04-28
Parnass 1 2021

2021-04-25
Världshorisont 1 2021

2021-04-24
Lyrikvännen 1 2021

2021-04-23
Balder 1 2021

2021-04-22
Cirkeln 1 2021
Med andra ord 106 2021

2021-04-21
Opera 2 2021

2021-04-19
Kritiker 59 2021

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

Äldre resuméer