Effekter av Corona – nutid och framtid #4 2020

Läs om #4 på Utställningskritiks hemsida.

Utställningskritik #4, 2020 Susanne Fessé
Vi inleder hösten med temanumret ”Effekter av Corona – nutid och framtid”, i vilket vi publicerar texter från personer verksamma vid Sveriges museer och institutioner, samt från oberoende aktörer. Temat syftar inte endast till att diskutera konsekvenserna av en minst sagt påfrestande vår och sommar, utan även till att lyfta fram erfarenheter från en snabb omställning för landets museer... (från Ledaren #4 2020)

Digitalt museimöte om digital omställning Eva Joelsson
”Digitalt museimöte … i väntan på nästa Vårmöte” ägde rum den 7-8 september 2020 som en uppstart inför Museernas vårmöte 2021 som arrangeras av Sveriges Museer, Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet. Under mötet diskuterades de erfarenheter och utmaningar som en påskyndad digital omställning har inneburit för museerna i coronapandemins efterföljd.

Årets guldgarderob ligger i Göteborg Pia Cederholm
UEForums styrelse har beslutat att årets guldpris tilldelas utställningen Göteborgs garderob. Pia Cederholm förklarar varför just den utställningen är en värdig mottagare av priset, ett pris som den här gången fått namnet Årets guldgarderob.

Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum i samverkan Riksförbundet Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum
Riksförbundet Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum har tecknat en samverkansförklaring fram till våren 2021. De två föreningarna avser att utveckla formerna för samverkan kring:
• Debatter, diskussioner och granskning av museiområdet, med särskilt fokus på museikvalitet och professionalitet.
• Metodutveckling av formerna för den sakkunniga bevakningen av museerna och deras verksamhet.
• Omvärldsbevakning av museer och utställningar.

Att positionera museisektorn är viktigare än någonsin "Texten presenteras av Riksförbundet Sveriges Museer."
Riksförbundet Sveriges Museer har startat upp igen efter semestern. Bland de museer som har haft öppet i sommar har juli varit en intensiv månad med “hemestrande” svenskar. Några vittnar om långt färre besök än en vanlig museisommar, några om många fler. Just nu samlar Sveriges Museer in medlemsmuseernas sommarstatistik. Men redan i maj svarade 100 museichefer på en enkät om effekterna av pandemin. Sveriges Museers kalkyl är ett tapp på en halv miljard kronor under 2020. Allt kan inte kompenseras av de åtgärder som hittills kommit för att stödja kulturen. Att positionera museisektorn är viktigare än någonsin.

Utställningar och covid-19 Amanda Creutzer
Efter samtal med ett tjugotal utställningsansvariga på museer runtom i landet sammanfattar utställningsproducenten Amanda Creutzer sina tankar om de praktiska konsekvenserna av coronaviruset.

En nationell kulturskuld i pandemins spår – effekter av corona i nutid och framtid Linda Lundberg & Jonas Hellberg

OECD, museer och lokal utveckling efter covid-19 Klas Grinell
Idéhistorikern och kulturstrategen Klas Grinell reflekterar över hur OECD/ICOM-guiden från 2019 i bästa fall kan komma att stärka kulturens position i en värld efter covid-19.

En utställning om Förintelsen i pandemins tid Pia Cederholm
Coronaåret 2020 har påverkat museernas verksamhet på många sätt. Samtidigt har arbetet med att ta fram nya utställningar fortsatt. Pedagogen Pia Cederholm mötte Marcel Rådström på Forum för levande historia för ett samtal (givetvis på distans) om att producera en ny utställning under coronapandemin.

Museer kan göra skillnad Clara Åhlvik
Clara Åhlvik, utställningschef på Nobel Prize Museum, reflekterar över hur olika museer förhåller sig till den rådande situationen. Vissa låtsas som ingenting hänt, medan andra genom sin expertis och insamling av berättelser belyser människans plats i krisens tid.


Publicerad: 2020-09-25

Köp Utställningskritik
Läs mer om Utställningskritik i katalogen
Fler artiklar knutna till Utställningskritik
Fler tidskrifter i kategori DANS, FILM, TEATER & UTSTÄLLNINGARAnnons:

Senaste nummer:

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-09-02
Fronesis 64-65 2020

2020-09-01
Teatertidningen 2-3 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

Äldre resuméer