Signum nr 7

Signum nr 7

Ledare

Fredrik Heiding: Försoning kräver att man gör sig sårbar igen
–Hellre minnas mer än att glömma helt.


Krönika

Jan Henrik Amberg: Solidaritet


Aktuellt

Per Lindqvist: När motparten sitter med trumf på hand
–Avtalet mellan Vatikanen och Kina.

Olle Brandt: Påvens ”dröm om broderskap och social vänskap”


Påvar

Lucas Wiegelman: ”Detta är utsädets pontifikat, inte skördens” – ett samtal med påvens förtrogne Antonio Spadaro

Sten Hidal: Benedictus XVI inpå livet
–Apropå Peter Seewalds Benedikt XVI.

Klaus Schatz: Påvlig ofelbarhet och dess långsamma uppkomst
–Om kyrkans sökande efter visshet.


Bibeln

Anders Ekenberg: Bibeln – inspirerad och sann

Cristina Grenholm: Bibelvetenskapen och teologin
– Text, lära och kontext i samspel i tolkningen.

Jonas Holmstrand: Bibelvetenskap och teologi
– Reflektioner kring Dei Verbum.

Delphine Horvilleur: Kvinnlig exegetik


Religionsdialog

Katrin Åmell: Att mötas som systrar
– Ett möte mellan buddhistnunnor och katolska ordenssystrar på Taiwan.


Film

Magdalena Slyk: Vem är kyrkan?
– Corpus Christi (orig. Boze ciało).


Bokrevy

Elisabeth Aldén OSB: Minnas för att finnas
– Erik Varden: Allt som är värt att minnas.

Katrin Åmell: Underhållande och tillgänglig biografi
 –Ulrika Knutson: Den besvärliga Elin Wägner.

Olle Brandt: Påven och hästkrafterna
–Kari Lawe: Påvens hästar.

Mårten Björk: En identitet mot varje identitetspolitik
–Björn Vikström: En gästfri Gud, en gästfri kyrka.

Helena Mann Sundström: Värdefullt om musikens filosofi
–Patrik Andersson: Musik, mening och värde.

Denis Searby: Heliga Birgittas inflytande i Europa
–Brill’s Companion to the Christian Tradition: A Companion to Birgitta of Sweden.

Sven Heilo: Quo vadis Europa?
–Ingmar Karlsson: Europa. En historia i tid och rum.

Johan Sundeen: Traktat mot efterkrigstidens gudlöshet
–R. R. Reno: Return of the Strong Gods.

Erik Sidenvall: Missionen visar kyrkans väsen
–Jonas Jonson: Missionärerna: En biografisk berättelse om Svenska kyrkans mission 1874–1974.

Thomas Idergard: God bless America!
–Kjell O. Lejon: Från Truman till Trump.

Sten Hidal: Njutbart om naturens nedtecknare
–Gunnar Broberg: Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2020-10-16

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

2020-12-05
Lyrikvännen 4-5 2020

2020-12-04
Parnass 3 2020

2020-12-01
Kritiker 56 2020

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-28
Accent 4 2929

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-11-11
Bild & Bubbla 223 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020
Lira Musikmagasin 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

Äldre resuméer