Innehåll #3-4 2020

Rockad i utgivningen Anders R Johansson

Puttar u pirrvittrar

Ytterligare anteckningar av en nazistisk antisemit i Ekeby 1932-36
Understruket och kommenterat i ett trettiotal böcker.

En jämförelse med Covid-19 Anders R Johansson
Asiaten 1957 Över 5000 sjuka Särskilt många i skolorna
Sjukanteckningar från en av klasserna i Slik. hösten 1957

RÅDET I VISBY Fram till c:a 1385 Dick Wase

När - och varför - byggdes Vårfru-kyrkan i Visby? Dick Wase

Markdelning på Torsburg 1638-39

Brandstodsvärderingar i Gammelgarn 1872 Anders R Johansson

Biskop Karls martyrdöd 1220 och Gutalagens tillkomst

Summa Fiskefångst 1949 + Folkminne med torsk

Fotboll Segrare och förlorare mål- resp poängsnitt 1935 - 2011 (Högsta Gotlandsserien) Anders R Johansson

Industrihamnen på Ahr 1932-1947 Dåtida intervju, unika foton

Sjöman från Hellvi Torpederad och sänkt fyra gånger 1939-41 Sid 30

Vräkning på Hallfreda 1937

Flyttningar och Jordbruk Mangsarve vintern-sommaren 1921

Problem kring snöploglagen i Östergarn/Gammelgarn Lars Hambraeus

Publicerad: 2020-10-08

Köp Haimdagar
Läs mer om Haimdagar i katalogen
Fler artiklar knutna till Haimdagar
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-20
Utställningskritik 3 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

Äldre resuméer