Innehåll #3 2018

Svamppresentationer

Vårrödlingar - en grupp med stor variation i färg och form – Spring fruiting Entoloma in Sweden Stig Jacobsson, Ellen Larsson & Anders Aronsson

Vi firar en vital 60-åring i Drottningholmsparken - falsk djävulssopp (Rubroboletus legaliae) – A vital 60-year jubilee in the Royal garden of Drottningholm - Rubroboletus legaliae Mattias Andersson

Världens nordligaste fynd av djävulssopp – Unexpected occurrence of Rubroboletus satanas in Uppsala, eastern Sweden - the northernmost observation of this species in the world Mattias Andersson, Aleksandar Tudzarovski, Patrick Björck & Marianne Kandardjiev

Gul fingersvamp i Långvind (Hälsingland) har fått sitt namn efter 10 år, Ramaria krieglsteineriRamaria krieglsteineri found in Hälsingland (C. Sweden) Alf Pallin

Projekt Sarcoscypha 2018 - en preliminär rapport – The genus Sarcoscypha (Ascomycota) in Sweden 2018 - a preliminary report Mikael Jeppson


Myxomyceter

Myxomyceter i Sverige, en uppdaterad checklista – An updated checklist of Myxomycetes found in Sweden Uno Eliasson


SMF

Annorlunda svampbilder Mikael Jeppson

Publicerad: 2020-08-10

Köp Svensk Mykologisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Mykologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Mykologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-09-02
Fronesis 64-65 2020

2020-09-01
Teatertidningen 2-3 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

Äldre resuméer