Innehåll #3 2018

Svamppresentationer

Vårrödlingar - en grupp med stor variation i färg och form – Spring fruiting Entoloma in Sweden Stig Jacobsson, Ellen Larsson & Anders Aronsson

Vi firar en vital 60-åring i Drottningholmsparken - falsk djävulssopp (Rubroboletus legaliae) – A vital 60-year jubilee in the Royal garden of Drottningholm - Rubroboletus legaliae Mattias Andersson

Världens nordligaste fynd av djävulssopp – Unexpected occurrence of Rubroboletus satanas in Uppsala, eastern Sweden - the northernmost observation of this species in the world Mattias Andersson, Aleksandar Tudzarovski, Patrick Björck & Marianne Kandardjiev

Gul fingersvamp i Långvind (Hälsingland) har fått sitt namn efter 10 år, Ramaria krieglsteineriRamaria krieglsteineri found in Hälsingland (C. Sweden) Alf Pallin

Projekt Sarcoscypha 2018 - en preliminär rapport – The genus Sarcoscypha (Ascomycota) in Sweden 2018 - a preliminary report Mikael Jeppson


Myxomyceter

Myxomyceter i Sverige, en uppdaterad checklista – An updated checklist of Myxomycetes found in Sweden Uno Eliasson


SMF

Annorlunda svampbilder Mikael Jeppson

Publicerad: 2020-08-10

Köp Svensk Mykologisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Mykologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Mykologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

2021-05-17
Signum 4

2021-05-15
Glänta 4 2020 - 1 2021

2021-05-13
Sydasien 2 2021

2021-05-11
20TAL 3 2021

2021-05-04
Konstperspektiv 2

2021-04-28
Parnass 1 2021

2021-04-25
Världshorisont 1 2021

2021-04-24
Lyrikvännen 1 2021

2021-04-23
Balder 1 2021

2021-04-22
Cirkeln 1 2021
Med andra ord 106 2021

2021-04-21
Opera 2 2021

2021-04-19
Kritiker 59 2021

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

Äldre resuméer