Fred och säkerhet #2 2020

Läs Världshorisont #2 2020 on-line

EN EKVATION SOM FÖRSKRÄCKER Redaktör AnnaLena Karlsson Andrews

NOTISER
KVINNLIG KÖNSSTYMPNING FÖRBJUDS I SUDAN
KRIGSSLUTET I EUROPA FIRADES
FN VARNAR FÖR VÅG AV PSYKISK OHÄLSA
“BARN I FÖRVAR BÖR FRIGES UNDER PANDEMIN”
MIGRANTER FAST I GRÄNSOMRÅDEN
NYTT STYRE I IRAK VÄLKOMNAS

Tema: Fred och säkerhet
Hiroshima och Nagasaki 75 år. ”Chansen till nedrustning kan glida oss ur händerna” Karolina Grundin
”NPT är hörnstenen i Sveriges arbete” Karolina Grundin
Minskad säkerhet i spåren av corona Görrel Espelund
Minröjning i norra Irak. Riskfyllt arbete för en ljusare framtid Översättning och bearbetning: Amanda Svanberg Fogelström
Minröjning i Kongo – så här användes pengarna från Svenska FN-förbundet
Konflikt och hunger blir ofta ond cirkel Louise Gårdemyr

FN FAKTA. GLOBALA MÅLEN: MÅL 2 – INGEN HUNGER
Ökande hunger i världen och stor oro för effekten av pandemin!
Mål 2 – avskaffa hunger, uppnå tryggad förbättrad nutrition samt främja tryggad livsmedelsförsörjning och främja ett hållbart jordbruk.
Läs om delmålen i numret.
Det här kan du göra:
Stöd Skolmat!
Ladda ner det nya materialet!
Engagera andra!

Den livsviktiga skolmaten
Så här jobbar FN när skolorna stänger AnnaLena Karlsson Andrews


ANALYS
Krisekonomin påverkar FN-samarbetets framtid Pekka Johansson


DEBATT
En ny normal behövs efter krisen Nora Hattar
Upprop om ökat stöd till ICC

Brinnande engagemang hos Årets FN-lärare Amanda Svanberg Fogelström


LANDET RUNT
FN-föreningarna och coronakrisen ”Vi ställer inte in, vi ställer om”
Unga i möte med UD om kärnvapen
Medlemsrekrytering under och efter krisen


PÅ GÅNG
Konferenser flyttade
Boka en digital föreläsning!
Fler FN-skolor sökes!
Nytt Agenda 2030-nätverk
Ingen ska lämnas utanför!
Nominera Årets FN-vän och FN-supporter!
Glokala Sverige på distans
Nytt pedagogiskt material


Globala hot bryr sig inte om gränser Annelie Börjesson


265 MILJONER MÄNNISKOR KAN DÖ AV SVÄLT I ÅR. VI AGERAR MOT HUNGER, SÄRSKILT I KRISTIDER. NU BEHÖVER VI DIG. BLI MÅNADSGIVARE.

Publicerad: 2020-07-11

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

2020-12-05
Lyrikvännen 4-5 2020

2020-12-04
Parnass 3 2020

2020-12-01
Kritiker 56 2020

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-28
Accent 4 2929

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-11-11
Bild & Bubbla 223 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020
Lira Musikmagasin 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

Äldre resuméer