Signum nr 4

Signum nr 4

Ledare

Ulf Jonsson: Hur räddar man liv under en pandemi?
– Om skillnaden mellan magi och sakrament.


Krönika

Lapo Lappin: Noli me tangere


Aktuellt

Heinz Werner Wessler:Bortom det lokala
– I kriser måste solidariteten vara gränslös.


Moralteologi

Thomas Joseph White: Sakrament och epidemier
– Reflektioner över kyrkans hantering av epidemifaran, grundade i katolska principer och en realistisk bedömning av det aktuella läget.


Musik

Meghan Quinlan: Förstelning eller förnyelse? – Beethoven 250 år

Heinz Werner Wessler: Orgelns mystik
– Charles Tournemire och Louis Vierne 150 år.


Den svårfångade sanningen

Barbara Crostini: Faktumens olidliga skörhet – Akira Kurosawa och de fyra evangelierna

Anthony Lappin: Ibn Rushd – pater reformationis


Ursprung

Lars Melin: Språkets gåtfulla ursprung
– Språket är en kod, mystisk och omöjlig att knäcka.

Stig Olsson: Om moralens ursprung
– Det var genom samarbete och en moral som ensam möjliggör samarbete som vi blev människor, menar Michael Tomasello.


Analyser och rapporter

Wolfgang Schonecke: Kinas växande inflytande i Afrika
– Kina leder stora infrastrukturprojekt och lånar ut mycket pengar till fattiga afrikanska länder. Men det är inte fråga om utvecklingsbistånd.

Gesine Ames: Kongos resurser – ett tveeggat svärd
– Om naturtillgångarnas möjlighet och förbannelse.


Bokrevy

Anders Piltz: Vem fick första ordet?
– Tore Janson: Språken före historien.
– Martin Kuckenburg: Wer sprach das erste Wort? Die Entstehung von Sprache und Schrift.

Gunilla Maria Olsson: Inget nytt om arv och miljö
– Robert Plomin: Blueprint. Hur DNA ritar om vår psykologi.

Andreas Mazetti Petersson: Partipolitiken i Svenska kyrkan
– Klas Hansson: Kyrkomöte och partipolitik – Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018.

Stig Olsson: En klimatforskares synpunkter
– Lennart Bengtsson: Vad händer med klimatet? En klimatforskares syn på jordens klimat.

Björn Cedersjö: Gudstjänstens och diakonins enhet
–Ninna Edgardh: Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens
utmattning.

Vincent Flink Amble-Naess: Den svårfångade men begripliga verkligheten
– Ulf Danielsson: Världen själv.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2020-05-25

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020
ponton 1 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

Äldre resuméer