Omslag

Tidskriften OPERA firar 40 år #2 2019

… med sin 184:e utgåva. Som också är nr 84 av Tidskriften OPERA! Hur hänger det ihop? Jo, OPERA relanserades hösten 2002 från föregångaren MusikDramatik (MD), som startade i en blygsam skala i slutet av 1970-talet. Men mycket har skett sedan dess, inte minst när det gäller digitalisering och produktion.

Under mina sexton år som chefredaktör har vi försökt fortsätta att utveckla produkten än mer, både innehållsligt och formmässigt. Vårt layoutarbete med Falck & Co har fördjupats, även om vi haft olika formgivare under åren. Och vår art director Annki Andersson och formgivaren Pia Towers har en mycket skarp blick för form och bild. I och med nr 1/15 ändrade vi formatet så att text och bild korresponderar än mer, inte minst har läsbarheten ökat.

Sedan i höstas finns OPERA även i digital form. Detta i ett samarbete med Paperton. Vi genomförde en omfattande läsarundersökning hösten 2017, där det bl.a. framkom att 25 procent av våra prenumeranter också ville läsa tidningen digitalt. Du som redan är prenumerant på papperstidningen har även möjlighet att läsa den digitala versionen gratis. Därutöver kan man prenumerera enbart på den digitala versionen.

Missa inte OPERAs aktiviteter under jubileumsåret! Först ut är vårt publika seminarium med fri entré på Folkoperan tisdagen den 23 april kl. 18.00 som behandlar kulturens betingelser och finansiering. Här är Berwaldhallens chef Helena Wessman moderator.

Men kom framför allt och fira OPERA 40 år på Folkoperan torsdagen den 25 april kl.19.00. Från Händel till Bernstein. Solister är våra tidigare pristagare Katarina Karnéus, Anna Larsson, Hillevi Martinpelto, AnnLouice Lögdlund, Michael Weinius, Fredrik Zetterström, Olle Persson och Ida Falk Winland, som på scenen får ta emot vårt Operapris 2018. Folkoperans orkester spelar under brittiskan Alice Farnham.
Du köper biljetterna via Folkoperans hemsida: www.folkoperan.se.

Att producera OPERA har krävt avgörande insatser från många håll. Det är en stor förmån att få arbeta med något som ligger mig så varmt om hjärtat – opera. Visioner saknas inte, varken inom redaktionsgruppen eller inom styrelsen. Det som sätter p är de ekonomiska ramarna. Men vi anstränger oss genom att bevaka det nordiska och internationella operalivet, vilket detta nummer är ett starkt bevis för.

Jag vädjar till våra läsare att värva nya prenumeranter. Och räds inte för att lämna dina synpunkter – både positiva och negativa – på vår verksamhet. För dialog vill vi absolut ha – mejla, skriv brev eller ring!

Själv kan jag inte undanhålla er den mångårige Umeå-prenumeranten Torgny Stigbrands kommentar efter förra numret: ”Jag har suttit och läst OPERA nr 1/19 nu på morgonen. Jag är imponerad både av innehåll, bilder, layout, recensioner av både svenska och utländska uppsättningar, framförhållning och tidsplanering av evenemang. Kan en operatidskrift bli bättre än så här? Nej!”

Sören Tranberg

Publicerad: 2019-04-12

Köp Opera
Läs mer om Opera i katalogen
Fler artiklar knutna till Opera
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-29
10TAL 32 2019

2019-10-25
Signum 7 2019

Äldre resuméer