Mask #31 2018

I 10TALs nya nummer, Mask, medverkar författare, poeter, forskare, kritiker, skådespelare, dragartister och regissörer. Utgångspunkten är begreppsparet maskering/demaskering, och frågan om dessa verkligen är varandras motsatser?

»Välkomna till 10TALs förvandlingsnummer! Att skifta hamn är ett av kulturens äldsta litterära motiv, från Ovidius Metamorfoser till Virginia Woolfs Orlando. Att ikläda sig något annat än det man brukar – eller som är brukligt – till exempel ett namn, utseende, beteende eller språk, innebär inte nödvändigtvis att klä ut sig. Det kan tvärtom innebära att klä av sig, att mindre synliga delar av jaget får komma till sin rätt.«

Så inleder chefredaktör Madeleine Grive 10TAL nr 31, Mask. Ett gränsöverskridande nummer som uppehåller sig vid olika sätt att se på relationen mellan maskering och demaskering. Numrets första text, »Jag går utifrån och in / Jag går inifrån och ut« är skriven av skådespelaren och dragartisten Robert Fux. Det är en performativ text som bemöter relation mellan inre och yttre. »Jag beträder ytan ofta numera«, skriver Fux, »det innersta manifesterat på det yttersta, dagdrömmens stenografi på kollagenlagrets alltmer slarvigt spända canvas. Jag reser runt i ett landskap där jag känner mig hemma. En önskan om att bli och äntligen förvandlas till den jag velat vara.«

Numrets längsta essä är skriven av författaren Kristoffer Leandoer. »Att gömma sig i ljuset« rör sig mellan så olika ämnen som Vladimir Nabokov, Etel Adnan, Madge Gill, Henry James och Lana Del Rey. Genom litteratur, outsiderkonst och bruket av pseudonymer problematiserar Leandoer olika slags maskeringar. »Vi ser förklädnaden och rollen som inskriven så djupt i människans natur att det är först den som gör henne sann«, menar Leandoer.

Kritikern och översättaren Viola Bao översätter den vietnamesisk-amerikanska poeten Hieu Minh Nguyen för numret, ett exklusivt samarbete mellan 10TAL och förlaget Coffee House Press.

Författaren och konstnären Leif Holmstrand har skrivit en essä om den japanske författaren Yukio Mishimas komplexa identitet. I »Kimitake Hiraokas många masker« undersöker Holmstrand hur Mishimas föreställningsvärldar och förställningsritualer dolde en djupt komplicerad, androgyn självbild. »Var barnet, fjollan, författaren, bögen, heteromaken, fadern, usurpatorn, den autentiske muskelmannen och skådespelaren tvungen att även bli självmördare«, frågar sig Holmstrand?

The Villbergs har snabbt blivit Sveriges mest internationellt uppmärksammade dragkonstnärer. I en intervju berättar de om sin relation till maskeringen. 10TAL publicerar också konstfotografi av The Villbergs och fotografen Joakim Palm Karlsson.

Vad innebär den groteska utopin? Forskaren och scenkonstkritikern Loretto Villalobos skriver om den sydamerikanska proteströrelsen relation till maskering. Det karnevaliska inslaget, som hon kallar det.

Konstnären Linda Pedersen arbetar med små- och storskalig skulptur, ofta med inspiration från populärkultur och religiös ikonografi. Alexander Svedberg har träffat Pedersen i hennes ateljé, där hon förbereder en ny utställning. 10TAL publicerar exklusiva arbetsbilder som fotograferats av Charles Ludvig.

Kvinnokroppen har alltid varit ett kulturellt och politiskt slagfält. Pseudonymen Sonja Söndag funderar över hur samtida attityder till maskering. Går det att verka offentligt och samtidigt vara maskerad? Gäller det bara vissa identiteter? »Ibland tänker jag att vi lever i en tid när vi alla har blivit ›transpersoner‹, i symbolisk mening«, skriver Söndag. »En tid av glidande, förskjutna identiteter, när själva grunden för vårt vara blivit så osäker och flyktig att vi inte längre vet hur vi ska benämna den.«

I »Regissören och maskspelet« tänker regissören Hilda Hellwig tillbaka till när hon drog sin första lögn, och hur denna lögn relaterar till de otillräckliga maskeringar som omgivningen iklädde henne. Hur förhåller vi oss egentligen till det handlingsutrymme omgivningen tillmäter oss?

I 10TALs fasta debutantsektion publicerar vi Eira Bergman Jenssen.


Publicerad: 2019-02-28

Köp 10TAL
Läs mer om 10TAL i katalogen
Fler artiklar knutna till 10TAL
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-17
Lyrikvännen 5 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

Äldre resuméer