Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Tema - Generation arbetslöshet
2014-12-18 Nästan en fjärdedel av världens unga, 300 miljoner, har varken jobb eller går någon utbildning. Värst drabbat är Nordafrika och Mellanöstern. Den arabiska våren som hämtade näring ur den höga ungdomsarbets...»

Panopticons Poetiska Additament, vol. 7
2014-12-16 Sjunde utgåvan av årliga Panopticons Poetiska Additament»

Innehåll #3
2014-12-16 ICO:s tredje nummer. Det innehåller i likhet med föregående tre artiklar: Kristine Aavitsland skriver om om dygder och laster, Morten Stige om norska gravstenar, och Pia Melin om ryttarsporrar, sköldar och svärd. Ämnena kan förefalla väsensskilda, men gemensamt för dem är att alla författare placerar in föremålen i ett genusperspektiv. I Stiges artikel får vi reda på hur och med vilken frekvens män och kvinnor avbildas på bevarade medeltida gravstenar, i Melins behandlas sporrarnas och vapnens användning som manliga attribut och statusmarkörer, och i Aavitslands diskuteras hur och varför kvinnorna under medeltiden gradvis ersätter männen som personifikationer av gott och ont. Numret avslutas med kort en rapport från det 24. nordiska ikonografiska symposiet som arrangerades i Tallinn 28-31 augusti 2014 (ur redaktionens förord ICO #3).»

KultOrg årg 12
KultOrg årg 12 2014-12-15 Til forsvar for det fundamentale og vakre - Leder av Kjell Brevik Artikler Bergkunst i åkeren - del II - Magnus Tangen Nordiska Kulturlandskapsförbundet - en utvidelse av vårt lokale engasjement - Kje...»

Nummer 22 Skyttegravar
Nummer 22 av Populär Poesi har temat Skyttegravar 2014-12-12 Franska och Engelska poeter fastnade under första världskriget i skyttegravarna på västfronten. Till följd av deras språkliga begåvning blir diktarnas poesi vittnesmål från en förlorad generation. I nummer 22 undersöker vi deras skildringar.»

# 6-7 2014
2014-12-12 Livslängd; giftasålder & barntal 1675-1850; Mårten Freis, Gårdar och backstugesittare 1682; Krucifix, dopfuntar och madonnor och mycket mer.»

Kända Björnar
2014-12-12 Kända Björnar, landskapsdjur, hundar och annat smått och gott.»

Tid
2014-12-12 Tema för detta julnummer av Tidig Musik är TID. Det finns ju en intressant tidsaspekt i själva begreppet tidig musik. Musiken är gammal, den har från 300 upp till 1000 år på nacken, men vi spelar den idag och lyssnar på den idag. Därmed är den på ett sätt tidlös. »

Världshorisont nr 4/14, tema Mänsklig säkerhet
omslag nr 4-14 2014-12-12 2014 går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ett år då antalet humanitära katastrofer slog rekord och det globala politiska klimatet förändrades till det sämre. I juni meddelade FN:s flyktingorgan UNHCR ...»

Signum nr 8/2014
Signum nr 8/2014 2014-12-12 Ledare Erik Åkerlund: Äktenskap på nya premisser - Den katolska kyrkan bör sluta att anta att alla äktenskap ingångna i Sverige är giltiga. Aktuellt Erik Åkerlund: Svensk kärlek och kristen -̴...»

Nobel special
2014-12-10 Ett nummer som fokuserar på 2014 års Nobellpris.»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2015-03-01
Populär Poesi 23
Populär Poesi 22-23

2015-02-27
Hellenika 151

2015-02-26
Fjärde Världen 4/2014

2015-02-25
Ord & Bild 5 2014
Alba.nu 1 2015

2015-02-23
Bildkonstnären 4, 2014

2015-02-21
Nya Argus 2-3

2015-02-19
Aurora 4 2014
Världspolitikens dagsfrågor 2

2015-02-16
Opera

2015-02-15
Tydningen 8
Tydningen 9/10
Tydningen 11
Tydningen 12/13
Tydningen 14

2015-02-13
Konstperspektiv 2015 nr 1

2015-02-09
Punctum saliens

2015-02-06
fikssion 100 2015

2015-02-03
Arkitekturtidskriften KRITIK #24

2015-02-02
Arkitektur

2015-02-01
100% Culture 92
100% Culture 93
100% Culture 94
100% Culture 95

2015-01-30
Signum 1

2015-01-29
Nya Argus 1/2015

2015-01-27
Glänta 3-4 2014

2015-01-26
Hemslöjd 1

2015-01-19
Världspolitikens dagsfrågor 1

2015-01-15
Filmrutan 4 2014

2015-01-13
Aurora 2-3 2014
Kritiker 34 2014

2015-01-09
Karavan 3 2014

2015-01-08
Medusa 4 2014

2015-01-07
Forskning & Framsteg 1 2015
Språktidningen 1 2015
Modern Psykologi 1 2015

2015-01-06
Teatertidningen 5/2014

2015-01-05
Iconographisk Post 4 2014

2014-12-27
Kuba 4 2014

2014-12-23
Merdeka och Östtimorinformation 63
SocialPolitik 4 2014
Modern Psykologi 10 2014
Modern Filosofi 1 2014

2014-12-22
Ett Lysande Namn 24
Ett Lysande Namn 25
Ett Lysande Namn 26

2014-12-18
Internationella Studier 4
Världspolitikens dagsfrågor 11_12

Äldre resuméer