Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Vad är Nato till för
2015-09-04 Läs Afghanistan.nu #2 2015»

Innehåll #12
2015-09-04 Läs om innehållet i Bright #12 2015»

RADIKALISERING I AFGHANISTAN?
2015-09-02 Afghanistan befinner sig i början av det så kallade övergångsdecenniet 2015-2025. Förra året var det symboliska startåret för det med presidentval och tillbakadragande av de internationella trupperna. Nu under våren har till slut en regering efter många turer formats, och många har förhoppningar om att arbetet med att omforma landet till en demokratisk och fredlig stat, med god utveckling bort från fattigdom och biståndsberoende, nu har påbörjats på allvar (ur ledaren Afghanistan-Nytt 2 2015).»

Otäckt när pappa drack
2015-09-02 Allt oftare hörs krav på liberaliseringar av narkotikapolitiken. Avkriminalisera. Legalisera. Då minskar stigmatiseringen, vi sparar pengar på polisen och kan lägga krutet på de som hamnar i missbruksproblem istället. Svenska folket verkar inte hålla med. En mycket stor majoritet står bakom den restriktiva politiken. Men jag har sagt det förut: Debatten kommer även till Sverige och vi i IOGT - NTO måste vara beredda att ta den (ur ledaren Accent #5 2015).»

Mamma
omslag Afghanistan-Nytt 2015-09-01 Det finns en global föreställning om att människor har olika talanger på grund av sitt kön, och därmed också olika roller i samhället och olika värde. Det är inget annat än humankapitalförstöring att kvinnors erfarenheter och kunskaper inte kommer samhället till gagn. Därför är detta nummer tillägnat flickor, kvinnor och mammor (ur ledare Afgghanistan-Nytt #1 2015).»

Undergång #11
2015-09-01 För ett par dagar sedan släpptes det senaste numret av 4ARK med temat Undergång. Vi utforskar arkitekturen från ett undergångsperspektiv. Vi besöker övergivna militärlandskap på Gotland, historiens slakthus och existensiella rum i Finland. Vi reflekterar över sömn, mental närvaro och det offentliga rummets förändring. Vi samlar olika berättelser om urbaniseringens inverkan på stora och små städer.Det är ett nummer en inte får missa!»

Innehåll #3 2000Talets Vetenskap
2015-09-01 I detta nummer avslöjar vi en skandal vid ett av Sveriges akademiska lärosäten - Uppsala universitet. Inte helt oväntat handlar skandalen om grundämnet silver och inte helt oväntat är det universitetslektor Åsa Melhus som står i centrum. Melhus ”belönades” redan år 2007 med föreningen SARA:s fulpris ”Årets Folkvätte” för sitt oförblommerade sätt att tala osanning om kolloidalt silver på Läkaresällskapet i Stockholm.»

Tema kulturell identitet
2015-08-31 Cricket var en av de få sporter som inte förbjöds under talibanernas intåg i Afghanistan. Nu har den vuxit sig till landets största. Det är intressant eftersom cricket annars spelas främst i de länder som har koloniserats av britterna. Afghanistan-nytt har träffat några av de spelare i Afghanistans cricketlandslag som tagit till sig sporten under sin exil i Pakistan. På sidan 5 kan du läsa mer om hur landslaget fungerar som en enande kraft för en gemensam afghansk kulturell identitet, bortom etniska och regionala gränser (ur ledaren Afghanistan-Nytt #4 2014).»

Djurens Rätt #2 2015
2015-08-24 Djurens Rätt #2 2015»

Nytt nummer av Konstperspektiv den 4 september: Backspegel och framtidskikare
Omslagsbild: Torsten Jurell 2015-08-24 Konstperspektiv fyller 40 år under 2015. I höstens utökade jubileumsnummer tittar vi närmare på hur konsten förändrats sedan vi startade, och försöker pejla vilken kurs konsten och konstvärlden kan tänkas ta under kommande decennier. Hur ser relationen ut mellan offentligt och privat? Vad händer med konsten i våra gemensamma rum? Hur har konstnärernas villkor förändrats?»

Rädda Djuren #3 2015
2015-08-23 Rädda Djuren #3 2015»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2015-10-07
Axess magasin 7 2015
Omkonst 41 2015
Arkitekten. 9 2015

2015-10-05
OPUS 63 2015

2015-10-02
Hemslöjd 5 2015
Omkonst 40
Amnesty Press 3 2015

2015-10-01
Alkohol & Narkotika 4 2015

2015-09-30
Världshorisont 3-15
Byggnadskultur 3 2015
Internationella Studier 3

2015-09-28
Artikel 14 2 2015

2015-09-27
Paletten 2 2015

2015-09-26
SOMALITIMES 10

2015-09-23
Karavan 3 2015
Arkitektur 6 2013
SocialPolitik 3 2015
Ord & Bild 3 2015
Effekt 3/2015

2015-09-22
Världspolitikens dagsfrågor 9
Divan 1-2 2015

2015-09-21
Cora 2 2015

2015-09-20
Dissidentbloggen 17 2015
Arkitektur 5 2015

2015-09-18
Oknytt 1-2 2015
Glänta 2 2015
Curie 11 sept 2015

2015-09-17
Axess magasin 6 2015

2015-09-16
Medusa 3 2015
Med andra ord 83
Med andra ord 84
Haimdagar 5 2015

2015-09-15
Opera
Geografier 1 2015
Bildkonstnären 3, 2015

2015-09-14
Fronesis 3-4 2014
Fronesis 1-2 2015
Världspolitikens dagsfrågor 7-8

2015-09-13
Nya Argus 9
Glänta 1 2015

2015-09-11
Signum 5
Tidig Musik 3 2015

2015-09-08
Oberoende 2 2015
Offside 4 2015

2015-09-07
Akvarellen 2 2015
Alkohol & Narkotika 3 2015
Amnesty Press 2 2015
Arkitekten. 8 2015

2015-09-05
Alba.nu

2015-09-04
Bright 2 2015

Äldre resuméer