Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Innehåll #3
2015-03-06 I detta nummer Lars Harrysson & Erika Werner, "Bland vita, svarta och grå 'svanar' i det reformerade svenska pensionssystemet"; Stefan Svallfors, "Politik som organiserad kamp - nya spelare och nya spelregler i Sverige"; Göran Therborn, "Klass i det tjugoförsta århundradet" och Göran Therborn, "Nya massor? Motståndets sociala grundvalar"»

Effekt 1/2015
Effekt 1/2015 2015-03-05 I början av året publicerades en studie i tidskriften Nature som fick stor uppmärksamhet internationellt. Forskare vid University College i London kunde för första gången visa hur mycket av världens kända fo...»

TEMA: Växtvärk i den högre utbildningen
2015-03-04 Utbyggd högskola har blivit politikens motsvarighet till Doctor Sloan's liniment, som ska lindra varje upptänklig samhällelig krämpa, och i förhållande till de stora kostnaderna och de ännu större förväntningarna är detta förbluffande lite diskuterat. Alla gillar mer utbildning, och ju mer utbildning, desto bättre. Eller? (Ur ledare Axess nr 2 2015)»

Världshorisont nr 1/15, tema Flickor och kvinnor
Omslag nr 1-15 2015-03-03 ”Detta århundrade är äntligen kvinnornas århundrade! Nu händer det - jag känner en enorm våg!” Så sa Jan Eliasson, FN:s näst högste tjänsteman, när han den 7 november talade om världsläget på ett seminariu...»

Populär Poesi Nr 22-23
Populär Poesi nr 22-23 Skyttegravar och ålderdom 2015-03-01 Populär Poesi nummer 22 har temat Skyttegravar och nummer 23 har temat Ålderdom. Vi studerar poeternas vittnesmål från första världskriget och har översatt originalpoesi som på olika sätt hanterar och vittnar om krigsupplevelsen. Under temat Ålderdom skriver vi om Fredrieke Mayröckers och Ann Smiths poesi samt publicerar en handfull gestaltningar. Eva Ström, Eva Ribich och Lars Gustafsson skriver essäer om vikten av poesi. »

Populär Poesi Nr 23 Ålderdom
Nummer 23 av Populär Poesi har temat Ålderdom 2015-03-01 Under temat Ålderdom skriver vi om Fredrieke Mayröckers och Ann Smiths poesi samt publicerar en handfull gestaltningar. Eva Ström, Eva Ribich och Lars Gustafsson skriver essäer om vikten av poesi. »

Äldre kvinnor och alkohol
2015-02-28 Äldre kvinnor och alkohol»

Innehåll Arche 48-49
2015-02-28 Arche nr 48-49 Per Magnus Johansson Medium : Roman Philippe Sollers Freuds resa till Venedig Christfried Tögel San Giorgio Maggiore Philippe Sollers Il Redentore Philippe Sollers Referensernas...»

Hellenika nr 1 2015
2015-02-27 Allt är möjligt och ingenting är omöjligt. Nytt på Amfipolosfronten - Jenny Wallensten sid.5 Greek Urban Wariors. Resistance & Terrorism 1967-2012 - Carl Mauzy sid.9 Ständigt denne Alexander - Lars Rydbeck sid.10 Grafikutställning i Kavalla - Bodil Nordström sid.12 Nytt i styrelsen sid.14 Herman neanders grekiska studieresa - Torsten Kälvemark sid.15»

Fjärde Världen 4/2014
2015-02-26 Denna gång ett par artiklar om minoritetsspråk: Per-Åke Lindblom om "Utsatta språk - kan de överleva?", och en intervju med Lenny Lindell om resandefolkets språk. Dessutom en intervju med Benjamín Manuel Jerónimo, årets Edelstampristagare. Med mera. Tryck här för att läsa hela innehållsförteckningen!»

Tema: Texten, kvalitén och makten
2015-02-25 Texten är fortfarande den bärande kulturformen för kulturtidskrifter, även om andra former blir allt vanligare delar av publiceringen, som poddradio och videofilmer. Tidskriftverkstan i Väst, som organiserar kulturtidskrifter i Västsverige, arrangerade ett möte i Borås om texten i kraftfältet mellan kvalitet och makt. Alba ger dig nu möjligheter att ta del av vad som presenterades.»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2015-05-29
Världshorisont 2/15
Världspolitikens dagsfrågor 5

2015-05-26
Effekt 2/2015
Nio-Fem 1 2015

2015-05-25
SKAP-NYTT 1 2015

2015-05-24
Nya Argus 5-6/2015

2015-05-20
Paletten 298-299 2015

2015-05-18
Teatertidningen 2/2015

2015-05-16
Horisont 1 2015

2015-05-14
Konstperspektiv

2015-05-12
Författaren 2 2015
Tydningen 15-16

2015-05-07
UtställningsEstetiskt Forum #2 2015
UtställningsEstetiskt Forum #2 2015

2015-04-28
Hjärnstorm 122 2015

2015-04-24
Alfvéniana

2015-04-21
Iconographisk Post 1 2015
Hertha 2015

2015-04-20
Opera 2/2015

2015-04-16
Arkitektur

2015-04-15
Artist-run Art Magazine 5 2015
Fjärde Världen 1/2015
Världspolitikens dagsfrågor 4

2015-04-13
Nya Argus 4

2015-04-09
Bildkonstnären 1, 2015
Merdeka och Östtimorinformation 64

2015-04-08
Aiolos 48 2015

2015-04-03
Teatertidningen 1/2015

2015-04-02
Kuba 1 2015
Internationella Studier 1

2015-04-01
Haimdagar 1-2 2015

2015-03-30
Alkohol & Narkotika 1 2015

2015-03-28
Accent 2 2015

2015-03-26
Brevnoveller 21 2015

2015-03-25
Medusa 1 2015
Kulturdelen Mars 2015

2015-03-23
Arkitektur

2015-03-21
Signum 2
Hjärnstorm 120-121

2015-03-20
Populär Arkeologi 1 2015

2015-03-19
DramaForum 1-2 2015

2015-03-18
Världspolitikens dagsfrågor 3
Parnass 1 2015
10TAL 19 2015

2015-03-17
Culture Unbound 1 2015

2015-03-16
SocialPolitik 1 2015
Med andra ord 82

2015-03-13
Tidig Musik 1 2015
Karavan 4 2014

2015-03-11
Omkonst 11

Äldre resuméer