Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Våren 2015: Julia Spada bryter upp
2015-05-25 I det här numret av SKAP-Nytt handlar det mycket om musiken i den digitala miljön och om de möjligheter och svårigheter vi musikskapare står inför idag. De flesta är överens om att möjligheterna blir fler och fler, inte bara för musikskapare. Vi innehar dock en unik position eftersom vi också gör det möjligt för andra att dra nytta av den nya teknikens potential. Det är vi som fyller dagens och morgondagens digitala tjänster med innehåll. Det är vi som står för värdet i den digitala värdekedjan (Ur SKAP-Nytt 1 2015). »

Alan Turing
2015-05-24 I Sverige har tillgången på organ för transplantation länge varit bland de sämsta i Europa. Orsakerna är flera - men en tung faktor är lagstiftningen. Den nuvarande lagen utgår från att människor vill donera, men i praktiken har det inte fungerat. Nyckelproblemet är att alldeles för många människor aldrig låtit sina närstående veta hur man ställer sig till att donera organ efter döden. Vilket ger de anhöriga vetorätt att motsätta sig donation. Med den nuvarande lagen är det också fritt fram för vägrarna, som inte vill donera, att trots detta ta emot organ. Vilket är moraliskt förkastligt (ur Sans #2 2015).»

Nya Argus 5-6/2015
2015-05-24 Kommentarer / Trygve Söderling: Mare nostrum Poesi / Claes Andersson: Fosterländska dikter (I-V) ◆ Stella Parland: Språk som sprakar och smakar - om att skriva för spirande sinnen &#...»

Innehåll #2 2015
2015-05-20 Innehåll Filosofisk Tidskrift #2 2015»

Vad är det som håller på att hända med offentligheten i Sverige, i Europa, i dag?
2015-05-20 Vad är det som håller på att hända med offentligheten i Sverige, i Europa, i dag? Den franska gruppen Den Osynliga Kommittén publicerade den inflytelserika skriften Det stundande upproret 2007, strax före den senaste ekonomiska krisen tog fart. Nu, efter mängder av uppror världen över, är de tillbaka med den nya boken Till våra vänner. Erik Bryngelsson har översatt och byggt vidare på deras idéer. Charlotte Bydler har tittat närmare på en alltmer populistisk kulturpolitik, och drar paralleller till frågan om yttrandefrihet i ljuset av Charlie Hebdo. Men offentligheten är hotad inte enbart av ekonomiska åtstramningar.»

Marknadsföring under lupp
2015-05-18 Stadsrummet är översållat av reklam. På internet strömmar annonserna emot oss, i tunnelbanan, i tidningarna, på tv … Hur bär sig teatrarna åt för att göra sina röster hörda i detta dån av reklam? Det har vi tittat närmare på i det här numret av Teatertidningen.»

Innehåll #52 2013
2015-05-16 Wendela Hebbegymnasiet av Lotti Walther. Årets sommarteater med artiklar av Berit Carlberg (Det är synd om människorna) och Peder Edström (Vem var Strindbergs förebild för Pelikanen?). Aktuell Julia Beck av Signe Andersson. På den tiden var pressen en drake man ville tämja av Ami Lönnroth. Ny årgång av presshistorisk årsbok av Ami Lönnroth. Eldsjälar finkammade AB-årgångar av Per Eric Mattsson.»

Sara Stridsberg
2015-05-16 Det här Horisontnumret har författaren Sara Stridsberg som huvudtema. Den som läst Stridsbergs böcker vet att hon inte är en författare som går några genvägar för att hitta fram till den punkt där hon gör sina karaktärer som mest rättvisa. Hennes författarskap hör också till de mest betydelsefulla och egensinniga i den samtida svenskspråkiga litteraturen.»

Nytt nummer av Konstperspektiv den 15 maj: Filmbilder!
Ride1 (Foto: Ronny A Hansson) 2015-05-14 ”Som på film” - alla har vi någonsin liknat händelser i verkliga livet med scener ur filmer. Det är inte så underligt. Filmens förmåga att imitera verkligheten utan att vara verklighet är utan konkurrens. Dä...»

Omsorger
2015-05-12 Äntligen är det dags att dela med oss av vårt senaste dubbelnummer #15/16 med tema ”Omsorger”, fullt med vassa axplock ur nordens litteraturscen. »

Nya tidskriften Författaren – ute nu!
2015-05-12 Nya tidskriften Författaren - ute nu!»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2015-07-28
Filosofisk tidskrift 3 2015

2015-07-27
10TAL 20 2015

2015-07-25
Accent 4 2015

2015-07-23
Sans 3 2015

2015-07-14
Nya Argus 7

2015-07-13
Punctum saliens

2015-07-12
Svensk Botanisk Tidskrift 3-4 2015

2015-07-09
Merdeka och Östtimorinformation 65

2015-07-03
Upptäcktsresan 2105

2015-07-01
lambda nordica 3-4 2014

2015-06-30
Iconographisk Post 2 2015
Parnass 2 2015
Signum 4

2015-06-29
Theofilos 2 2013

2015-06-27
Populär Poesi 24-25

2015-06-25
Teatertidningen 3/2015

2015-06-24
Världspolitikens dagsfrågor 6

2015-06-22
Bildkonstnären 2, 2015
Kuba 2 2015

2015-06-21
100% Culture
100% Culture 97
100% Culture 98
100% Culture 99

2015-06-19
Dagens Arbete 5 2015

2015-06-18
Arkitekturtidskriften KRITIK #25/26
Företagshistoria 2 2015

2015-06-16
Medusa 2 2015

2015-06-15
Opera 3/2015

2015-06-12
SPRÅKA 5
SPRÅKA 6
SPRÅKA 7-8
VÄVmagasinet 2 2015
Culture Unbound 7 2015
Bright 1 2015

2015-06-11
SPRÅKA 1
SPRÅKA 2-3
SPRÅKA 4

2015-06-10
Internationella Studier 2

2015-06-09
Ny Tid 5 2015

2015-06-06
Opsis Barnkultur 2 2015

2015-06-04
Arkitektur

2015-06-03
OEI 67-68
Kritiker 35-36 2015

2015-06-02
SocialPolitik 2 2015

2015-06-01
Tidig Musik 2 2015
Signum 3

2015-05-29
Världshorisont 2/15
Världspolitikens dagsfrågor 5

2015-05-26
Effekt 2/2015
Nio-Fem 1 2015

Äldre resuméer