Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Innehåll Lyrikvännen #4-5 2020
2020-12-05 Varför lyfts scenbaserad poesi så lite av centrala kulturinsitutioner? Vad skiljer den från annan poesi? Vi har upplåtit numret åt dem som kan frågan bäst - scenpoeterna själva... (Ur numrets ledare) • Poesi av Jon Ely Xiuming Aagaard, Tara Aflaki, Andra Anna, Hedvig Bjerned, Yolanda Aurora Bohm Ramirez, CNIDARIEL, Det Nya Gardet, Farhiya Feysal, Sanna Hedlund, Mariama Jobe, Shantis Kang, Nachla Libre, Plato Mavrokostidis, Nino Mick, Segal Mohammed, Mona Monasar, Timimie Märak, Robin Nazari, Pascal Prelog, Rå, Rönn, Edwin Safari, Saman Sokhanran och Agnes Török. • Essäer av Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Agnes Török och Nino Mick. • Recensioner av Ulf Eriksson, Elisabeth Hjorth, Cecilia Luzon, Sebastian Lönnlöv, Magdalena Rozenberg och David Zimmerman.»

Tema: Jolo #3 2020
2020-12-04 Två litteraturfejder i olika tider • "Fantastiskt att det kan komma något gott av den förbannade coronan" • Nya boken Sverige Läser! guidar till spännande läsning • Vid sidan av händelsernas... »

Origin of Life vol 49
2020-12-01 Where were you born? Where are you from? When these questions are asked really what the person means often is, who are you? In the new volume of CBA we want you to ask yourselves some questions. Who are humanity as a collective consciousness? Where do we come from? All these little specks of life in this big dark space of nothing, and for what?»

«Herskerens nordiske hus» #56 2020
2020-12-01 Kritiker nr. 56, Herskerens nordiske hus, omhandler intersektionalitet eller mangel på samme i vores nordiske samtid. Nummeret har Audre Lordes ikoniske essay "The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House"(Sister Outsider, 1984) som rammesætning. Det vil sige, at alle medvirkende på en eller anden måde har gået i dialog med Lordes essay og tænkning i deres bidrag. Teksterne har dermed fokus på de forskellige vilkår grundet klasse, køn, etnicitet, seksuel orientering m.m., samt konsekvenserne heraf i både personligt og politisk perspektiv. Nummeret giver et bredt billede af og indblik i marginaliserende tendenser og strømninger i samtiden og ikke mindst i forhold til vores litterære praksisser, de litterære offentligheder og medierne.»

Radioteatern som försvann #198 2020
2020-11-30 Betty Skawonius skriver om Radioteaterns omstöpning till SR Drama, vars inriktning är att producera serier att lägga i poddar. Vad får det för konsekvenser för konstformen radioteater? Intervju med regissören Helle Rossing. Utställningen Frispel på Göteborg stadsmuseum. Chefsintervjun: Nils Poletti. Regidagboken: Ada Berger. Teaterkrönikan: Lo Kauppi. Pjäsen: Kul med en kvinna! av Alma Kirlic.»

Med andra ord #104
2020-11-29 På vilka sätt åldras egentligen en översättning? Hur kommer det sig att daterade översättningar kan komma ut i ständigt nya utgåvor? I detta nummers tema "nyöversättning" skriver Christian Ekvall om Orwell och Hemingway, Elin Svahn om fenomenet icke-nyöversättningar och filosoferna Martin Gustafsson och Lars Hertzberg om att nyöversätta Wittgensteins klassiker Filosofiska undersökningar. Filosofen Anna Petronella Foultier har översatt skönlitteratur och filosofi från franska, tyska och engelska. I en essä resonerar hon kring att översätta Simone de Beauvoirs genreöverskridande filosofi med exempel från essäer samlade i Brigitte Bardot och Lolitasyndromet. Professor i översättningsvetenskap Yvonne Lindqvist recenserar sist men inte minst kritikern och litteraturvetaren Claes Wahlins doktorsavhandling Att anlita översättning: Chaucer. Dryden. Arnold. Pound.»

Innehåll Accent #4 2020
2020-11-28 Välkommen till ett lite extra tjockt nummer av Accent! Vi får ofta höra att medlemstidningen är viktig och uppskattad, och vi på redaktionen gör vårt bästa för att du ska fortsätta tycka det. Du är också välkommen att läsa Accent på webben! På accentmagasin.se hittar du nyheter och reportage varje vardag (många artiklar publiceras bara på webben där utrymmet inte är lika begränsat) (ur de inledande orden Accent #4 2020)»

Innehåll Cirkeln #3 2020
2020-11-26 Medierna har i höst rapporterat om misstänkt fusk med statsbidrag till studieförbund. Det handlar om verksamhet på Järvafältet i Stockholm. Frågan utreds nu, och alla detaljer är inte klarlagda. Flera studieförbund är inblandade, även Studiefrämjandet. Vi upptäckte redan förra året felaktigheter i vår interna granskning och offentliggjorde, som enda studieförbund, uppgifterna i februari. Då väckte de inget större medialt intresse, men nu har medierna vaknat. Bland annat har TV4 har rapporterat om händelsen. Studieförbundens verksamhet är mycket stor och bygger på tanken om frihet under ansvar. Utgångspunkten är uppriktiga och tillitsfulla relationer mellan deltagare, grupper, ledare och studieförbund. Det är i grunden positivt, men tilliten får aldrig övergå i naiv blåögdhet inför det faktum att det finns människor som vill tänja på gränserna och även bryta dem. I Studiefrämjandet genomför vi nu en omfattande intern granskning av hela verksamheten. Det är inte första gången oegentligheter upptäcks hos oss. Det får inte ske igen. Det sägs ibland att systemet för att fördela bidrag mellan studieförbunden uppmuntrar till fusk. En ordning där ökad volym, i form av studietimmar och kulturprogram, ger mer pengar, leder till timjakt. I den hetsiga jakten är det lätt hänt att själva grundtanken med folkbildningen hamnar på efterkälken. Jag är den förste att skriva under på fördelningssystemets brister. Det måste göras om. Men på en punkt måste vi vara glasklara. Ett dåligt fördelningssystem kan möjligen förklara oegentligheter. Men systemet, hur bristfälligt det än är, kan aldrig användas som ursäkt för fusk med våra gemensamma skattemedel. Här vilar ett stort ansvar på studieförbunden för att vi - enskilt och tillsammans - minimerar riskerna. I ett samhälle där behoven växer och resurserna är begränsade, är det ingen självklarhet att studieförbunden ska få del av våra gemensamma skattepengar. Så har många kommuner redan resonerat. Staten har inte gjort det. Ännu. (Ledaren #3 2020)»

Innehåll #1 2020
Omslag 2020-11-25 För ett tag sedan såg jag Quick (2019), Mikael Håfstöms dramatiska och galghumoristiska långfilm om Thomas Quick-skandalen med utgångspunkt i journalisten Hannes Råstams efterforskningar. Det var Råstam som starkt bidrog till att den skenande idiotin slutligen kunde stoppas, genom att göra tre dokumentärer för SVT år 2008-2009 och skriva boken Fallet Thomas Quick: Att skapa en seriemördare (2012). Hantverksmässigt och skådespelarmässigt är det en utmärkt film. Jag kan heller inte finna något i skildringen av Quick-fallet som är direkt faktamässigt fel, fastän mycket förstås är bortskuret och förenklat för att passa filmens dryga två timmar... (från de inledande orden Kontrast Magasin #2 2020)»

Genetik och ras #66–67
2020-11-24 Genetiska tekniker och begrepp spelar en allt mer central roll för vår förståelse av olika samhällsfenomen. I Fronesis nr 66-67 undersöker vi förhållandet mellan genetik och ras. Hur strukturerar genetiken vår förståelse av mänsklighetens förflutna och framtid, våra föreställningar om gemenskap, identitet, likhet och skillnad? Och hur gestaltar sig förhållandet mellan rasbegreppet, rasismen och den genetiska kunskapen?»

Fjärde Världen #3-4 2020
2020-11-18 Om ursprungsfolk och etniska minoriteter. I det här numret: samer i Västerbotten, minoriteterna och corona-pandemin, Var tvångssteriliseringarna rasistiska?, Protesterna mot Coastal GasLink i Kanada, med mera. »


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2021-02-27
Orientaliska Studier 163 2020

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

2021-02-01
Current Swedish Archaeology 28 2020
Karavan 4 2020

2021-01-31
Karavan 3 2020

2021-01-30
Teatertidningen 5 2020
Balder 4 2020
Respons 6 2020

2021-01-29
Signum 1

2021-01-28
Bild & Bubbla 225 2020

2021-01-27
Arbetarhistoria 3-4 2020
C´est Bon Anthology vol 50 2020

2021-01-25
Orientaliska Studier 162 2020

2021-01-24
Kritiker 4 2020

2021-01-21
Karavan 2 2020

2021-01-20
Alkohol & Narkotika 6 2020

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020
Karavan 1 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-17
Karavan 4 2019

2021-01-16
Karavan 3 2019

2021-01-15
Karavan 2 2019

2021-01-14
Divan 3-4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

Äldre resuméer