Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Tema: Avhumanisering #3-4 2022
2023-01-29 Vad gör man när kriget hörs in i allas våra rum, när de fasor som skildras i nyhetssändningarna inte går att stänga av, och när skeenden på internationell nivå forcerar den sedan länge pågående politiska omsvängningen? Man inventerar sin egen yrkeskunskap i hopp om att något kan komma till nytta, och vad föregångarna har gjort som kan vara relevant. Man gör en ny Divan, nr 3-4 /2022 med tema Avhumanisering. I bärande texter visar Vamik Volkan, Igor Romanov och Michael O’Loughlin hur psykoanalytiskt tänkande kan kasta ljus över kollektiva trauman i dåtid och i ett akut nu. Jila Mossaed och Peter Cornell diktar på det dubbla temat hemlöshet och hemkomst, Oliver Parland förmedlar ett varande som krigsbarn. Lene Auestad diskuterar homofobi som misogyni och rasism, Clarence Crafoord patologisk narcissism och avhumanisering. John Swedenmark möter antifascistisk konst i det svenska 1930-talet, Nina Weibull uppmärksammar ukrainska mästares lysande bidrag i de ”ryska” 1910-1930-talen. Johan Eriksson visar på betydelsen av Freuds libidoteori för det egentligt mänskliga, medan Fredrik Bensköld riktar blicken mot den urtida savannmänniskan och cyborgen: ”myten är vår förhandling med det förflutna och med framtiden”. Kan detta locka till läsning? (från inledningen Divan #3-4 2022)»

Signum nr 1
Signum nr 1 2023-01-27 Ledare Ulf Jonsson: Synod på villovägar - Om den synodala vägen i Tyskland. Krönika Mats Alvesson: Människoförbättringsprofessionalism Aktuellt Olle Brandt: Benedictus XVI:s död och begravning S...»

Hälsa #4 2022
2023-01-22 Fokus i Henriks Schedins essä är införsel av medicin till behövande i Nepal. Dessutom har vi nedslag i Pakistan kring de myggburna sjukdomarna denguefeber och malaria och i Sri Lanka en intervju kring folkhälsan i krisens spår. Anna Nilsdotter och Arif Jabbar Khan från organisationen Water Aid skriver i sin debattartikel om vikten av grundläggande sanitet. Situationen i Pakistan förvärrades under 2023 till följd av de omfattande översvämningarna i landet. Än fler saknar nu tillgång till en välfungerande toalett. »

Tema Tutankhamon & Ur #4 2022
2023-01-20 Kanske var du för upptagen med julstöket för att komma ihåg förra årets sista Medusa? Det blev ett spännande nummer med särskilt fokus på Tutankhamons grav och staden Ur. William B. Hafford berättar i sin artikel om arbetet med att bevara kulturarvet i det krigshärjade Irak, illustrerat med ett flertalet projekt, och uppdaterar oss även om de senaste grävningarna i staden Ur i södra Irak där Hafford är forskningsledare. Vi får i Agnes Tulstrup Henriksens artikel följa med på Leonard Woolleys utgrävningar på 1920- och 1930-talen i Ur. Fokus ligger inte på själva arkeologin utan snarare på hur man dokumenterade arbetet för en bredare publik liksom betydelsen av en grammofon i juletid. Abraham är staden Urs mest namnkunnige innevånare. Ola Wikander ger oss en lite annorlunda skildring av aspekter i patriarkens liv i artikeln Mannen från Kaldeen där även begreppen Kaldien och kaldéer diskuteras. Även Tutankhamon blev världsberömd 1922 och i Åke Engshedens artikel Tutankhamon utan graven beskrivs perioden då Tutankhamon regerade och de få kvarlämningar vi har av den unge konungen, förutom graven. I Andreas Dorns artikel får vi följa Carters arbete från 1800-talets sista år fram till upptäckten av Tutankhamons grav 1922 och vidare till dess att graven var tömd något år senare. Dorn beskriver även de senaste upptäckterna som troligen också är de sista större gravarna som kommer att hittas. Carolin Johansson har skrivit en mycket intressant artikel om Carters förehavanden i Sverige åren efter upptäckten av Tutankhamons grav och vilka följder egyptomanin gav. Medelhavsmuseet är delvis en av dessa men även Stockholmsutställningens logotyp 1930 var klart influerad av Egypten. Tutankhamon dödsmask är kanske det mest kända exemplet på egyptiskt konsthantverk. Sofia Häggman berättar om den mindre omtalade mumien under dödsmasken - från Carters uppackning till de senaste undersökningarna och spekulationerna om Tutankhamon dödsorsak. »

Omkonst december 2022
2023-01-18 Bortom världen hitom hjärtat • Edward Hoppers New York • Ur den omedelbara overkligheten • Textil konst nu • Illusionen möter verkligheten • Formernas fantomer • Kyssen mellan älskarna • Huskroppars tysta dramer»

Innehåll #4 2022
2023-01-18 I Sverige kommer alltid vintern helt oväntat tycks det. Särskilt när snökanonerna från Östersjön vräker in över landet. Köerna för byte till vinterdäck ringlar sig långa och den kommunala snöröjningen tycks vara mest förvånad av alla. Men det finns fördelar. Ljuset som snön reflekterar gör kvällen och natten betydligt ljusare och akvarelltekniken är bra på att använda papperets vithet för måleriska snöskildringar. Att skildra ljuset nämns ju ofta som akvarellmålarens största passion. Men det finns undantag eller rättare, det kan göras på olika sätt. Helena Brunius är en nattmålare. Hon målar gärna nattetid och många av hennes bilder är nattliga, både till motiv och tematik. I Riikka Sormunens målningar finns ett skarpt färgrikt ljus som får mig att tänka på klarheten i japanska träsnitt. Leif Palmquists nebulösa vattenrika visioner utnyttjar akvarelltekniken som ljusbärare till fullo och tack vare blåsvärtan i Anders von Greffelstejns totemdjur blir akvarellpapperets vithet emellanåt snöblint ... (från ledaren Akvarellen #4 2022)»

Tema Demokrati under press #4 2022
2023-01-13 TEMA DEMOKRATI UNDER PRESS, Ryskt desinformationskrig mot Europa, Bianca Kronlöf får MR-priset 2022 • Många kurvor pekar åt fel håll just nu. Det gäller inte minst den globala demokratiutvecklingen där allt fler länder går i auktoritär riktning. Det svenska institutet V-Dems mätningar visar att endast 13 procent av världens befolkning idag lever i fullt demokratiska länder. Ofta börjar nedmonteringen av demokratin med att oberoende media beläggs med restriktioner och kontroll samtidigt som den akademiska friheten inskränks och utrymmet för det civila samhället begränsas. Under de senaste tio åren har utrymmet för det civila samhället försvagats i 50 länder, visar mätningar ... (från ledaren Världshorisont #4 2022)»

Innehåll 3-4 2022
2023-01-12 Detta nummer är fullmatat med oväntade och kontrastrika artiklar. Allt från akademiska författare och Hollywood-stjärnor till metalmusiker och Thomas Di Leva hittas intervjuade på sidorna. Det har blivit möjligt genom ett samarbete med Tisselskogs Companiet i Dals Långed. Ett samarbete som förhoppningsvis fortsätter i kommande nummer. T.C. Crew med Ulrik Lundberg i spetsen gör en helt strålande insats för kulturlivet i Sverige, men tyvärr ganska mycket i skymundan. Hundratals intervjuer och recensioner kan läsas på deras hemsida: <a href="https://tisselskogs-companiet.webnode.se/"><tisselskogs-companiet.webnode.se></a> <strong>EN NASA-STUDIE I EKSJÖ?</strong> Ja, mer eller mindre. Forskning med koppling till NASA bedrivs faktiskt i småländska Eksjö. Och jag är involverad i den. Som försökskanin. I början av sommaren besökte jag kaféet hos Höglandssjukhuset i Eksjö. Där såg jag ett anslag om en »träningsstudie» som ett forskarlag ville ha försökspersoner till. Några nya slags träningsredskap skulle utprovas och utvärderas. Betalningen var inte strålande bra - bara 7500 kr skattefritt - men jag tyckte det lät intressant. För den goda sakens skull anmälde jag mig. Dessutom gillar jag den gamla mysiga trästaden Eksjö, varför jag fick en god anledning att vistas där regelbundet ... (ur ledaren i nr 3-4 2022)»

Kulturpolitiken #5 2022
2023-01-04 I årets sista nummer lyfter vi fram kulturpolitiken - försöker blicka framåt, vara visionära. • David Karlssons skriver om armlängds avstånd, ger en tillbakablick på hur politiker genom åren har förhållit sig till detta begrepp och resonerar kring det pågående kulturkriget. Rikard Hoogland ger därtill en kort kulturpolitisk kommentar där han varnar för att kulturdepartementet kan komma att införa ett ökat »marknadstänk«. • Torbjörn Elensky och Vesna Prekopic skriver varsin artikel om hur deras kulturpolitiska visioner ser ut och om vad som gör teatern relevant, vad vi ska ha scenkonst till. • I vår enkät kontaktade Sara Beer tolv personer som fått resonera kring vilken som är den största utmaningen för scenkonstens del i ljuset av det kulturpolitiska läget efter valet. Liksom vad som är viktigt för kulturpolitiken att fokusera på för att scenkonsten ska kunna fortsätta utvecklas. I svaren ingår bland annat ett antal tips och råd till både kulturpolitiker och teaterarbetare. • Dennis Sandin har startat en frigrupp i Uppsala, Kompani Ad Hoc. Sigrid Herrault har intervjuat honom om varför han i flera sceniska verk vill undersöka historiebilden av Sverige och nationsbegreppet. • Isabel Cruz Liljegren har sett två föreställningar som tar avstamp i Nordic noir-genren - Sviten och Nordic crime och funderar kring vad dessa verk tillför teatergenren. • Under sommarens fringefestival i Edinburgh spelade den brittiska gruppen Silent Faces Theatre sin föreställning Godot är en kvinna - en pjäs som endast får spelas av män. Anna Hedelius intervjuar dem. • Erik Augustin Palm skriver om scenversionen av Spirited Away och intervjuar uppsättningens regissör John Caird samt dess dockdesigner Toby Olié om hur de förvandlade denna Oscars-belönade animerade film till hänförande teater. • I vår scenkonststafett har turen nu kommit till Nosslo Grebnellaw Aniluap som valde att skriva om ett verk av Vincent Almgren, som i sin tur sänder stafettpinnen vidare. • Anna Pettersson skriver regidagbok om sin uppsättning av Ett dockhem på Dramaten, ett arbete där skådespelarna bland annat använde skam som en metod för att ta sig an Ibsens pjäs. • Kötta, av dramatikern Alma Lindé, är numrets pjäs som handlar om en ung kvinna som har som målsättning att bli starkast i världen och kämpar för att komma någonstans här i livet.»

Alkemi #150
2023-01-02 Min syster önskade sig en bok om alkemi. Jag himlade lite med ögonen. När jag varit intresserad av skvaller har hon velat läsa fantasy. Och nu… alkemi? 1800-talsfarbröder med hemmalaboratorium fyllde min fantasi. Ganska snabbt visade det sig att de dimmiga, snöiga dagarna i december var betydligt närmare jul än jag anat och boken hade inte en chans att komma fram i tid. När den till slut landade hemma hos mig blev den liggandes på mitt köksbord. Den hade fina illustrationer av växter och påminde lika mycket om en ask med månstenar som en kokbok. Långsamt väcktes mitt intresse. Under dagarna som följde vecklade en ny värld ut sig och den handlade inte om exploderande kolvar i Paris utan om örtmedicin, esoterism och surrealism. Där fanns kvinnornas vetenskapshistoria och japansk manga. Kärlek, åldrande och död. Vad alkemi handlar om, förstod jag till slut, är förädling. Därifrån är tolkningen fri. Som metafor har alkemi fått representera nyliberalismens magiska tänkande med åtstramning som gudomligt recept och en kapitalism där ingenting mer ska fattas oss. I detta nummer av Hjärnstorm har ... (ur Hjärnkontoret #150 2022)»

Innehåll #4 2022
2022-12-30 Elinor Torp "Vi är tillbaka i ett klassamhälle med avgrundsdjupa klyftor" • Torbjörn Flygt, Underdogen som blev en slugger • Annie Ernaux, Nobelpristagaren som erkänner klasshat • Därtill dikter, noveller, krönikor, recensioner, essäer och debatter.»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

Äldre resuméer