Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Innehåll #200
2014-11-25 Bild & Bubbla når i och med detta nummer den aktningsvärda siffran 200 och firar detta jubileum med en historisk genomgång av tidskriftens historia. Dessutom en intervju med Ellen Ekman (»Lilla Berlin«), en artikel om dödsfall bland superhjältar, en bildspecial om öl och tecknade serier, ett seriereportage från den franska seriefestivalen i Angoulême med mera.»

Alfveniana 3-4 2014
Alfvénopera i Ystad sommaren 2014 (foto Anders Mattsson) 2014-11-22 Nummer 3-4 2014 innehåller bl a en recension av Alfven-operan i Ystad sommaren 2014, och artiklar om Alfvén och Ruben Liljefors och brevväxlingen mellan Hugo Alfvén och hans förläggare Einar Rosenborg.»

I drömmars rov
2014-11-20 I drömmen lånar sömnen berättelsens och bild­ens form. Den är platsen för dramatiska skeenden, förvrängningar, varsel om kommande tilldragelser. En parallell tillvaro, ständigt återbesökt men varje gång ny.»

Gentrifieringens ABC
2014-11-20 Alba publicerar fortlöpande artiklar och inspirationen för detta nummer kommer från en konferens om gentrifieringens effekter på storstäder i Västvärlden.»

Ett inskränkt öde och ett besinningslöst
2014-11-18 Juli 2014. Kartan kan vara på väg att ritas om i Irak. Den jihadistiska sammanslutningen Islamiska Staten kontrollerar omfattande områden i Syrien och Irak och utropade där ett sunnitiskt kalifat för en månad sedan. På Nineveslätten pågår en etnisk rensning av assyrier och landets näst största stad Mosul där den kristna folkgruppen har levt i mer än 1700 år, tömdes här om dagen på sina allra sista kristna invånare. Allvarliga bombdåd sker i Bagdad, som för länge sedan övergetts av utländska ambassader och konsulat, och människor flyr för livet. Uppskattningsvis finns det just nu omkring 1,2 miljoner internflyktingar i centrala och norraIrak. Landet som redan befinner sig i postum stress efter USA-styrkornas invasion och sedermera avtåg för bara några år sedan, är på väg att söndras av politiska motsättningar (Ur inledningen Kritiker »

GOD MAN
2014-11-18 Allt som oftast får vi höra i media om tragiska händelser där gode män förskingrat pengar eller där de struntat i att betala sina uppdragsgivares räkningar, vilket lett till att personerna hamnat hos kronofogden. De gode männen tycks inte vara särskilt goda, utan snarare onda, men det gäller inte alla ...(ur förordet Revanch! nr 3 2014)»

OPERA 5/14
2014-11-17 Tenoren Daniel Frank får Tidskriften operas pris 2014 för sin tolkning av Tannhäuser, som han sjöng när Wagners opera hade nypremiär på Stockholmsoperan i våras. Där rönte han stor uppmärksamhet för sin psyk...»

Innehåll #7 2014
2014-11-17 Det är sällan en nationalekonom skriver en bästsäljare - men den bedriften har Thomas Piketty lyckats med. Genom Capital in the Twenty-First Century (Piketty 2014) har ekonomisk ojämlikhet kommit att stå i centrum för den politiska debatten i många länder under den senaste tiden. Den näst intill dominerande synen i denna diskussion är att ojämlikhet är något dåligt som ska bekämpas med ekonomisk-politiska medel. Den hållningen är dock varken självklar eller oproblematisk. Vi presenterar här sex tankar - utan större systematik och utan inbördes rangordning men med, som vi ser det, något slags poäng - som vi hoppas kan stimulera till vidare och fördjupad debatt (ur ledaren Ekonomisk Debatt #7 2014).»

Fjärde Världen 3 2014
2014-11-16 Nytt nummer ute! Fjärde Världen har skrivit om ursprungsfolk och etniska minoriteter i 30 år! Tryck här för att läsa innehållsförteckningen.»

September - October 2014
2014-11-15 About: Refugee influx and ethnic conflicts; Unintended consequences of humanitarian support; Religion, ethnicity and inequality; Crime and terrorism; Need for an African response and lot of links.»

OmVärlden (webb 1-15 nov.)
2014-11-15 Om klädjättar, samarbeten över gränser, Kenya, utvinningsindustri m.m.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2014-11-25
Bild & Bubbla 3 2014

2014-11-22
Alfvéniana 3-4 2014

2014-11-20
Alba.nu 6 november
Subaltern 1:2014

2014-11-18
Revansch! 3 2014
Kritiker 33 2014

2014-11-17
Opera
Ekonomisk Debatt 7 2014

2014-11-16
Fjärde Världen 3 2014

2014-11-15
Haimdagar 3-4 2014
OmVärlden 1-15 nov.
Horn of Africa Bulletin Sept - Oct 2014

2014-11-14
Signum 7
OEI 66 2014

2014-11-13
Haimdagar 2 2014

2014-11-11
Barn 3 2014

2014-11-10
Punctum saliens

2014-11-08
Hjärnstorm 119 2014

2014-11-07
Medusa 3 2014

2014-10-28
Filmrutan 3 2014
4 ARK 10 2014
Tidig Musik 3 2014

2014-10-27
Tonsättaren 3 2014

2014-10-26
Merdeka och Östtimorinformation 62

2014-10-24
Glänta 2 2014

2014-10-23
Världspolitikens dagsfrågor 10

2014-10-21
Nio-Fem 2 2014

2014-10-20
Arbetarhistoria
Arbetarhistoria
DramaForum 3-4 2014
Ord & Bild 3-4 2014

2014-10-19
Kuba 3 2014
Ekonomisk Debatt 6 2014

2014-10-17
Signum 6

2014-10-16
Världshorisont 3-14

2014-10-15
OEI 65 2104

2014-10-12
Punctum saliens

2014-10-09
flum 31

2014-10-08
Punctum saliens
Teatertidningen 4/2014

2014-10-07
Effekt 3/2014
Mana 1 2014
Medusa 2 2014

2014-10-01
Arkitektur
100% Culture 90
100% Culture 91

2014-09-30
Bildkonstnären 3, 2014

2014-09-29
Lyrikvännen
Hemslöjd 5

2014-09-25
Internationella Studier 3

Äldre resuméer