Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Ärkebiskop Asser och Eskilstorp – och nytt ljus över Sveriges första världsomsegling
2023-09-29 Två längre artiklar erbjuds. Den första utgår från en arkeologisk utgrävning i Eskilstorp nära Vellinge, där en storgård som ägts av ärkebiskop Asser undersöktes. Flera nya pusselbitar till kunskapen om bebyggelse och landskapsutnyttjande i övergången mellan vikingatid och medeltid presenteras. I den andra artikeln ges en inblick i vardagen på det svenska fartyget Eugenie, som seglade jorden runt 1851. Mer än hälften av besättningen ombord kom från Blekinge. I texten möter vi inte bara befälen utan också manskapet och flera blekingska personöden träder fram.»

Signum nr 6
Signum nr 6 2023-09-08 Ledare Fredrik Heiding: Skadeprincipen oskadliggjord - Liberaler frångår sina principer när de diskuterar religion. Krönika Ulla Gudmundson: Hållfasthet för världen och bortom Aktuellt Magdalena ...»

Samvetet #2 2023
2023-08-28 ”Det levande är inte ett arrangemang av delar som tillsammans bildar en helhet. Ett levande system, en skog, en äng eller en gård är ett fortlöpande samtal, en surrande kupa av kommunikation mellan och i dess levande interagerande delar. Det behövs ett nytt systembegrepp som betraktar livet som ett relationellt, ömsesidigt lärande sammanhang.”»

Tema Musikens makt #3 2023
2023-08-22 Konsten att sätta toner för vita duken • Dessutom: Laurie Andersons musikalitet på Moderna museet. Historien om Lucky Peaple Center International. Så speglade Edward Yang Taiwans nya självbild. Vi tittar in i huvudet på Hannah Reinikainen Plus: John Skoog, Video archives podcast, Sick of my self, Själen för fan, Pearl, De åtta bergen.»

Fjärde Världen #3 2023
2023-08-20 Om ursprungsfolk, etniska minoriteter och kultur sedan 1984. I detta nummer bland annat: Mänskliga kvarlevor och ceremoniella föremål från Kanadas urfolk på Etnografiska museet, Resa till Åland, Kan judar vara svenskar?, Försvenskning av samer och finsktalande, Urfolkspolitik i USA - några exempel. Tryck här för hela innehållet!»

Utställningskritik #3 2023
2023-08-16 En regnig svensk sommar går mot sitt slut. Regn är museiväder och de första pressmeddelandena om besöksrekord har redan skickats ut. De senaste veckornas extrema skyfall är samtidigt ett varnande exempel på hur de accelererande klimatförändringarna påverkar samhället redan idag. Räkna med fler texter om hållbarhetsfrågor och musei- och utställningsverksamhet framöver!»

Musik i spåren efter rasismen #2 2023
2023-08-05 Miriam Aïda har hittat sitt "varför" • Hemma hos Ellika & Rafael • Vi minns Wayne Shorter • Häng med till Santiago de Chile • Stor guide till sommarens festivaler!»

Innehåll #3-4 2022
2023-08-04 Innehållet i detta dubbelnummer är hämtat från flera sinsemellan helt olika områden. Den första artikeln är för ovanlighetens skull skriven av en filosof, Per Bauhn, som under titeln ”Osman Hamdi Bey - an Ottoman Orientalist or a Humanist Ottoman?” tar sig an tolkningen av några av konstnärens mest berömda, men samtidigt mest enigmatiska, målningar: ”Mannen med sköldpaddor” (1906) och ”Genesis” (1901). De har tidigare varit föremål för uttolkningar där utgångspunkten varit de europeiska konstnärernas exotism snarare än konstnärens egen bild- och tankevärld. I sin artikel behandlar Bauhn bådadera och aktualiserar därmed också en hel del andra frågor. Bortsett från hur de ikonografiskt relevanta objekten rätteligen tolkas, kan man fråga sig vilken betydelse Hamdis konstnärliga utbildning i Paris - vid samma tid som många av våra nordiska konstnärer - hade för hans egen ikonografi, och vad detta eventuellt kan säga om våra egna ”orientalister” och <em>deras</em> ikonografi? Eller beträffande deras egen ”exotisering” av både främmande kulturer och den egna landsbygden ... (från inledning Iconographisk Post #3-4 2022) »

Bland annat ... #1 2023
2023-08-01 I detta rykande nummer där varje bidrag får stå för sig självt lanserar Ester Martin Bergsmark traumaturgin, Erik Tängerstad följer Wagnergruppen bland apokalypsens järtecken och Agri Ismaïl utforskar en återförtrollad värld. Lina Ekdahl skriver avtal och Jakob Wenzer skriver om det kognitiva utanförskapets villkor medan Michael Azars text låter döden tjäna livet. Maya Nomoto ser storstadens sprickor från Tokyo Sky Tree, Olena Myhasjko förvandlas till krigsreporter och Peter Padrón Hernández väcker liv i stridsvagnens historia. Omslaget pryds av Jevgenija Belorusets foto av en gruvarbetare i Donbass 2015. Det är också ett av de tio foton som Katja Petrowskaja skriver om i numret.»

Innehåll #2 2023
2023-07-16 Sommarens hetta är här och Klass utkommer med sitt andra nummer för året. Beata Hansson har träffat Robert Åsbacka och Vibeke Olsson. Två författare som båda avslutar stora romanprojekt; Robert Åsbacka sin trilogi som startade med Kistmakarna och Glömda rum och nu avrundas med Takläggarna, Vibeke Olsson som med Stockens färd mot havet sätter punkt för sin berättelse om Bricken. Torgny Karnstedt minns sin nyligen bortgångna vän, författaren och översättaren, Philippe Bouquet. Dan Fränkel belyser klassperspektivet i Evert Taubes visor. Under vinjetten Hallå där pratar vi med Pelle Sunvisson som är aktuell som redaktör för antologin Något har hänt - 100 berättelser från den nya arbetsmarknaden. Vi träffar också vinnaren av Föreningen Arbetarskrives stipendium, Linda Eriksson, och de författare som fick hedersomnämnande, samt bjuds på utdrag ur deras textbidrag. Och kickar igång första delen i vår skrivstafett! Utöver detta krönikor, Karin Nilsson skriver om Sara Lidman som i år skulle fyllt hundra och Vesna Prekopic om språk och klass, en utblick till Ukraina och naturligtvis recensioner.»

Jag är äkta #8 2023
2023-07-12 I en tid av digitala deep fakes, autentiseringar och artificiell textproduktion är frågan om vad som är äkta mer aktuell än någonsin. »Is this real?« är något man ofta ser i flödet på sociala medier. • Frågan om äkthet handlar emellertid om mycket mer än vår digitala identitet eller våra personnummer. 20TAL nr 8, »Jag är äkta«, skriver Dan Jönsson om äkthet, digitala apor och Leonard da Vincis Salvator Mundi, Aase Berg rasar över och feg och lat lyrik förklarar varför just hennes poesi är mer äkta än annan, den engelska konstkritikern Paul Clinton skriver om den banbrytande filmregissören Stephen Dwoskin, medeltida odjur samt funktionsnedsättningens politik och estetik (översättning av Alexander Svedberg), Masha Taavoniku besöker utställningar av Sara Ekholm Eriksson och Klara Zetterholm som på olika vis uppehåller sig vid frågor om fakta och fiktion och Andrij Ljubka har skrivit en personlig reflektion om möten vid den ukrainska fronten. • I numret publicerar vi nyskriven poesi av Jonas Gren och Sjón, den senare i översättning av John Swedenmark, samt nyöversatt poesi av Fiston Mwanza Mujila (signerad Elin Svahn). • I numrets debutantsektion publicerar vi dikter av Artur Bagheri. • Numrets omslag är särskilt formgivet av konstnären och författaren Nina Hemmingsson. »


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

Äldre resuméer