Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Radioteatern som försvann #198 2020
2020-11-30 Betty Skawonius skriver om Radioteaterns omstöpning till SR Drama, vars inriktning är att producera serier att lägga i poddar. Vad får det för konsekvenser för konstformen radioteater? Intervju med regissören Helle Rossing. Utställningen Frispel på Göteborg stadsmuseum. Chefsintervjun: Nils Poletti. Regidagboken: Ada Berger. Teaterkrönikan: Lo Kauppi. Pjäsen: Kul med en kvinna! av Alma Kirlic.»

Med andra ord #104
2020-11-29 På vilka sätt åldras egentligen en översättning? Hur kommer det sig att daterade översättningar kan komma ut i ständigt nya utgåvor? I detta nummers tema "nyöversättning" skriver Christian Ekvall om Orwell och Hemingway, Elin Svahn om fenomenet icke-nyöversättningar och filosoferna Martin Gustafsson och Lars Hertzberg om att nyöversätta Wittgensteins klassiker Filosofiska undersökningar. Filosofen Anna Petronella Foultier har översatt skönlitteratur och filosofi från franska, tyska och engelska. I en essä resonerar hon kring att översätta Simone de Beauvoirs genreöverskridande filosofi med exempel från essäer samlade i Brigitte Bardot och Lolitasyndromet. Professor i översättningsvetenskap Yvonne Lindqvist recenserar sist men inte minst kritikern och litteraturvetaren Claes Wahlins doktorsavhandling Att anlita översättning: Chaucer. Dryden. Arnold. Pound.»

Innehåll Cirkeln #3 2020
2020-11-26 Medierna har i höst rapporterat om misstänkt fusk med statsbidrag till studieförbund. Det handlar om verksamhet på Järvafältet i Stockholm. Frågan utreds nu, och alla detaljer är inte klarlagda. Flera studieförbund är inblandade, även Studiefrämjandet. Vi upptäckte redan förra året felaktigheter i vår interna granskning och offentliggjorde, som enda studieförbund, uppgifterna i februari. Då väckte de inget större medialt intresse, men nu har medierna vaknat. Bland annat har TV4 har rapporterat om händelsen. Studieförbundens verksamhet är mycket stor och bygger på tanken om frihet under ansvar. Utgångspunkten är uppriktiga och tillitsfulla relationer mellan deltagare, grupper, ledare och studieförbund. Det är i grunden positivt, men tilliten får aldrig övergå i naiv blåögdhet inför det faktum att det finns människor som vill tänja på gränserna och även bryta dem. I Studiefrämjandet genomför vi nu en omfattande intern granskning av hela verksamheten. Det är inte första gången oegentligheter upptäcks hos oss. Det får inte ske igen. Det sägs ibland att systemet för att fördela bidrag mellan studieförbunden uppmuntrar till fusk. En ordning där ökad volym, i form av studietimmar och kulturprogram, ger mer pengar, leder till timjakt. I den hetsiga jakten är det lätt hänt att själva grundtanken med folkbildningen hamnar på efterkälken. Jag är den förste att skriva under på fördelningssystemets brister. Det måste göras om. Men på en punkt måste vi vara glasklara. Ett dåligt fördelningssystem kan möjligen förklara oegentligheter. Men systemet, hur bristfälligt det än är, kan aldrig användas som ursäkt för fusk med våra gemensamma skattemedel. Här vilar ett stort ansvar på studieförbunden för att vi - enskilt och tillsammans - minimerar riskerna. I ett samhälle där behoven växer och resurserna är begränsade, är det ingen självklarhet att studieförbunden ska få del av våra gemensamma skattepengar. Så har många kommuner redan resonerat. Staten har inte gjort det. Ännu. (Ledaren #3 2020)»

Innehåll #1 2020
Omslag 2020-11-25 För ett tag sedan såg jag Quick (2019), Mikael Håfstöms dramatiska och galghumoristiska långfilm om Thomas Quick-skandalen med utgångspunkt i journalisten Hannes Råstams efterforskningar. Det var Råstam som starkt bidrog till att den skenande idiotin slutligen kunde stoppas, genom att göra tre dokumentärer för SVT år 2008-2009 och skriva boken Fallet Thomas Quick: Att skapa en seriemördare (2012). Hantverksmässigt och skådespelarmässigt är det en utmärkt film. Jag kan heller inte finna något i skildringen av Quick-fallet som är direkt faktamässigt fel, fastän mycket förstås är bortskuret och förenklat för att passa filmens dryga två timmar... (från de inledande orden Kontrast Magasin #2 2020)»

Genetik och ras #66–67
2020-11-24 Genetiska tekniker och begrepp spelar en allt mer central roll för vår förståelse av olika samhällsfenomen. I Fronesis nr 66-67 undersöker vi förhållandet mellan genetik och ras. Hur strukturerar genetiken vår förståelse av mänsklighetens förflutna och framtid, våra föreställningar om gemenskap, identitet, likhet och skillnad? Och hur gestaltar sig förhållandet mellan rasbegreppet, rasismen och den genetiska kunskapen?»

Fjärde Världen #3-4 2020
2020-11-18 Om ursprungsfolk och etniska minoriteter. I det här numret: samer i Västerbotten, minoriteterna och corona-pandemin, Var tvångssteriliseringarna rasistiska?, Protesterna mot Coastal GasLink i Kanada, med mera. »

Tack kära läsare för ert ekonomiska stöd! #5 2020
Omslag 2020-11-18 OPERA är oerhört tacksam för det ekonomiska stöd som våra prenumeranter har bistått oss med under sommaren och hösten. Genom er välvilja har det varit möjligt att producera årets sista nummer. Ett stort tack! Strax före jul får vi besked från Statens kulturråd om hur tilldelningen blir när det gäller vårt produktionsstöd för 2021. Givetvis hoppas kulturtidskrifterna att den totala potten från regeringen skrivs upp ordentligt på grund av vad pandemin har ställt till med. Någon extra tilldelning för kulturtidskrifterna har inte skett under krisen. Under hösten har det varit tillåtet med en publik om 50 personer på svenska scener, vilket regeringen sedan höjde till 300. Men lyckan blev kortvarig när coronapandemin tog fart igen, inte minst i vår omvärld. Risken för en andra våg är stor om vi inte följer Folkhälsomyndighetens och regeringens råd och rekommendationer. I dagsläget tillåts bara 50 personer i publiken. Många museer har stängt ner sin verksamhet till den 22 november. Bland våra svenska operahus har Göteborgsoperan gjort likadant - total lockdown.»

Konstperspektiv nr 4
Omslag Konstperspektiv nummer 4, 2020 2020-10-26 Årets sista nummer av Konstperspektiv finns att köpa 3 november. Ett nummer fyllt av nyheter från konstens värld.»

Norden och coronan #3 2020
2020-10-25 DE FÖRSTA OMVÄLVANDE månaderna av coronpandemin har passerat och sakta men säkert börjar vi återgå till ett ”nytt normalt” samhälle. Det går snabbt att ändra vanor inser jag - nu pendlar jag till jobbet med elsparkcykel för att undvika trängsel i kollektivtrafiken, jag vinkar på tryggt avstånd istället för att ta i hand och de flesta av mina möten är digitala. Även om det tar emot så framstår det allt tydligare att livet som det såg ut i februari aldrig någonsin kommer att vara detsamma igen. BETYDELSEN AV nordiskt samarbete debatterats i offentligheten på ett sätt som vi inte sett på många år. Det nordiska samarbetet eller avsaknad av detsamma är nu högt upp på agendan i samhällsdebatten, och klyftan mellan hur vardagen ser ut i de nordiska huvudstadsregionerna och för människor i våra gränsregioner framträder allt tydligare. Även klyftan mellan det offentliga nordens förmåga att samtala och samarbeta i akuta frågor som gäller handelshinder och hur stängda nordiska gränser påverkat den mellanmänskliga kontakten och tilliten framträder nu på ett alltmer oroande sätt. TILLIT ÄR DET NORDISKA GULDET sägs det. Men dagligen berättas historier om hur tilliten i Norden är under stor press. Vi måste nu våga lägga de svåra frågorna på bordet och ta chansen att vitalisera det nordiska samarbetet både i det offentliga och på gräsrotsnivå. Nu står fönstret på vid gavel för att utveckla nordiskt samarbete som leder oss in i framtiden - låt oss inte missa möjligheterna det för med sig.»

Innehåll Cirkeln #2 2020
2020-10-21 Att framtiden är oförutsägbar visste vi väl redan, men just denna vår har det blivit påtagligt hur snabbt allt kan ändras. Coronapandemin skakar om hela vårt globala samhälle, och orsakar mycket lidande. Det har också blivit uppenbart att vi människor är sociala varelser. Inte heller det någon nyhet, men först när vi drabbas av den sociala distanseringens långvariga tomhet, står betydelsen av våra vardagliga möten klar för oss. Behovet av social närhet märks på många plan... (ur ledaren Cirkeln #2 2020) »

”The show must go on” #5 2020
2020-10-19 Hösten fylls av notiser om återöppnande av landets museer. Jag får en känsla av ”The show must go on”-stämning. Institutioner anpassar sig på olika vis till en ny verklighet med ett begränsat antal besökare. Jag reflekterar över alla de nya digitala lösningar som har initierats under krisen och som museerna nu arbetar med. Bland annat är digitala varianter av fysiska utställningar på stark frammarsch. Utställningskritik fortsätter att sätta fokus på just utställningsmediet. Vi granskar vilka politiska och ekonomiska förutsättningar som finns för en utställning, men tittar även på hur en utställning fungerar och vilka goda (och mindre lyckade) exempel som vi kan lyfta fram. Allt i syfte att utveckla förmedlingen av vårt gemensamma kulturarv... (från Ledaren #5 2020)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-09-02
Fronesis 64-65 2020

2020-09-01
Teatertidningen 2-3 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

Äldre resuméer