Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Mitt drickande – andras huvudvärk?
2015-03-30 Inte bara användaren av alkohol, tobak eller narkotika riskerar att drabbas av negativa konsekvenser av sitt bruk. Många andra människor, främst anhöriga och vänner men även personer utan närmare relation till brukaren, löper risk att drabbas. I detta nummer presenteras ny svensk forskning inom området ”harm to others”, som på senare tid blivit ett hett forskningsfält. I tre inledande artiklar berättar vi också om den svåra situationen i dagens Ukraina.»

Så gör du världen lite nyktrare
2015-03-28 Begäret styr mig nästan omedvetet mot skåpet där grejorna finns. En till bara. Det gör ju så liten skillnad, jag kan sluta senare (ur ledaren #2 2015)»

De bortvalda
2015-03-26 De bortvalda Sebastian vill göra världen bättre. Tillsammans med sina kollektivkamrater gömmer han en papperslös invandrarfamilj i lägenheten i ett miljonprogramsområde utanför Göteborg. Men barnen i familjen mår inte bra, och själv har Sebastian aldrig kunnat glömma de magiska syner han såg på sin rundresa i Sydamerika.»

Senaste nytt
2015-03-25 Senaste från Kulturdelen. Essäer, krönikor, debatt, blogg och mycket mer. »

Innehåll #1 2105
2015-03-25 Förtärde fornkristna människokött under sina sammankomster, fann amatörarkeologen Heinrich Schliemann en större guldskatt i Troja, hur är det med referenserna i Bibeln i Egyptiska källor till Moses och mycket mer i första numret 2015 av Medusa.»

Arkitektur 2/2015
Omslagsbild Arkitektur 2 2015 2015-03-23 Bildernas makt Så formar arkitekturfotot vår värld En svensk fotohistoria De bästa bilderna från ArkDes När amatörer tog över 1970-talets vardagliga bilduppror...»

Signum nr 2/2015
Omslag Signum nr 2/2015 2015-03-21 Ledare Lovisa Bergdahl: Vad vill vi säga? - Om yttrandefriheten. Krönika Erik Helmerson: Att bli smädad och kunna välsigna Aktuellt Ulf Jonsson: Vatikanen i stöpsleven - Bantade myndighet...»

Tiotusen år av vänskap
2015-03-20 I detta nummer av Populär Arkeologi tar vi bland annat upp hundens långa historia som människans bästa vän. Vid ett symposium i Uppsala för två år sedan samlades en rad forskare för att på olika sätt belysa detta ämne. Ett par av forskarna, arkeolog Anne-Sofie Gräslund och etnobiolog Ingvar Svanberg, tyckte att symposiet blev så lyckat och välbesökt att det kunde vara idé att publicera de olika föredragen i en bok. Trots den något omständliga titeln, "Från renhållningshjon till modeaccesoar. 10.000 år av relationer människa-hund i Sverige", har det blivit en högst intressant sammanställning om hundens historia genom tiderna, med början i vårt land redan för tiotusen år sedan. Inte minst för att forskarna representerar flera olika discipliner. »

DramaForum 1-2 2015
Drama i socialpedagogisk utbildning 2015-03-19 Ett minimalt forumspel • Australien går före • Teater för Äldre • Tema: Drabbad av drama»

Konst och samhällsengagemang
2015-03-18 »Var finns det brechtska enga­ge­manget hos dagens författare och konstnärer?« I det nya num­ret av 10TAL dis­ku­te­rar vi konst och sam­hälls­en­ga­ge­mang i vår tid.»

Lars Ahlin – en svårfångad gigant
2015-03-18 Författaren Lars Ahlin skulle ha fyllt 100 år 2015. Lars Ahlin - en svårfångad gigant har Staffan Bergsten satt som rubrik för sin presentation av honom. Lars Ahlins hemstad, Sundsvall, är också hemvisten för hans sällskap, som under jubileumsåret kommer att anordna en rad evenemang för att levandegöra sin författare.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2015-03-30
Alkohol & Narkotika 1 2015

2015-03-28
Accent 2 2015

2015-03-26
Brevnoveller 21 2015

2015-03-25
Medusa 1 2015
Kulturdelen Mars 2015

2015-03-23
Arkitektur

2015-03-21
Signum 2

2015-03-20
Populär Arkeologi 1 2015

2015-03-19
DramaForum 1-2 2015

2015-03-18
Världspolitikens dagsfrågor 3
Parnass 1 2015
10TAL 19 2015

2015-03-17
Culture Unbound 1 2015

2015-03-16
SocialPolitik 1 2015
Med andra ord 82

2015-03-13
Tidig Musik 1 2015
Karavan 4 2014

2015-03-11
Omkonst 11

2015-03-06
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 3 2014

2015-03-05
Effekt 1/2015

2015-03-04
Axess magasin 2 2015

2015-03-03
Världshorisont 1-15

2015-03-01
Populär Poesi 23
Populär Poesi 22-23

2015-02-28
Arche 48-49 2014
Accent 1 2015

2015-02-27
Hellenika 151

2015-02-26
Fjärde Världen 4/2014

2015-02-25
Ord & Bild 5 2014
Alba.nu 1 2015

2015-02-23
Bildkonstnären 4, 2014

2015-02-21
Nya Argus 2-3

2015-02-19
Aurora 4 2014
Världspolitikens dagsfrågor 2

2015-02-16
Opera

2015-02-15
Tydningen 8
Tydningen 9/10
Tydningen 11
Tydningen 12/13
Tydningen 14

2015-02-13
Konstperspektiv 2015 nr 1

2015-02-09
Punctum saliens

2015-02-06
fikssion 100 2015
Axess magasin 1 2015

2015-02-03
Arkitekturtidskriften KRITIK #24

2015-02-02
Arkitektur

2015-02-01
100% Culture 92
100% Culture 93
100% Culture 94
100% Culture 95

Äldre resuméer