Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Öar
Omslagsbild 2016-07-26 "Med hattityd kommer man långt!". Debra Rapoport slöjdar fram sin stil hemma vid köksbordet med hushållspapper, tygspill och limtub.»

Från Europa om Europa
Omslagsbild 2016-07-26 Glänta är sedan länge en del av det europeiska nätverket Eurozine. Här utbyter ett åttiotal tidskrifter från fler än trettio länder och språkområden dagligen texter. Ändå präglas denna gemenskap - liksom så många andra - av gamla riken och deras gränser som i olika skepnader hemsöker oss. Som skiljelinjen mellan öst och väst; den finns fortfarande kvar där någonstans, tjugofem år efter murens fall. Vår ursprungliga tanke var att upplåta utrymmet i det här numret till Europas tidskrifter. Och att det dessutom skulle handla om Europa, i stort. En mycket bred ansats alltså. Så många olika tidskrifter och språk från så många hörn som möjligt, tänkte vi. Men långsamt och utan att vi avsåg det drogs vi österut. Mot tomrummen, de vakuum som uppstått efter svunna imperier (ur Inledningen Glänta #1 2016).»

Vi ska segla i metan på titan
Omslagsbild 2016-07-26 Tänk om du skulle få ett brev från landstinget. Där står det att de analyserat din släkts gener och upptäckt att du har en starkt förhöjd risk att få en allvarlig sjukdom. De vill nu att du kommer in för information och eventuell behandling. Brevet kommer helt opåkallat. Det är inte resultatet av en hälsoundersökning eller att du hört av dig och är orolig. Tvärtom är du helt ovetandes (ur ledaren F6F #7 2016)»

Det naiva
Divan tidskrift 2016-07-25 Planeringen av detta nummer sprang ur en diskussion under hösten 2015 om krisen i flyktingfrågan och politikernas svårighet att reagera adekvat på problemens räckvidd och allvar. Vi vände och vred på innebörden i begreppet ”det naiva”, som visade sig ha åtskilliga ingångar: kanske en uppgift för Divan kunde vara att belysa diverse olika aspekter av temat ”det naiva”?»

Motsatser #12
Omslagsbild 2016-07-25 I vilken utsträckning är motsatser nödvändiga för samhället i stort och arkitekturen i synnerhet? Vad anses vara fint eller fult, plagiat eller inspiration, ordning eller kaos.»

Re: Creation & Idleness (volume 34)
CBA 2016-07-25 It’s time to put on your leisure suit and get to work on whatever. Whatever you want. Whatever. Is it working? No!»

Ökad tillgänglighet till sprutbyte
Omslagsbild 2016-07-24 Trots visionen om ett narkotikafritt samhälle så har vi inte lyckats förhindra att ett tämligen stort antal människor injicerar droger - cirka 8 000 personer år 2008-2011, enligt en uppskattning gjord av Socialstyrelsen. Personer som injicerar droger tillhör en särskilt utsatt grupp. Genom att dela sprutor löper de till exempel stora risker att drabbas av allvarliga infektionssjukdomar som HIV och hepatit C. Den nuvarande regeringen säger sig vilja lägga särskilt stor vikt vid en jämlik hälsa. Därför har man inrättat en kommission som senast den 31 maj 2017 ska lägga förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper (ur ledaren A&N &3 2016).»

Innehåll #3 2016
2016-07-22 Alo o vakti hem o trito broj te ikala. Nane man lafia kolencar bi šaj te vačerav kobor tani miklji bah bari. Bizo ekonomsko podrška, bizo dravakiri podrška, bizo kancelaria, bizo te penđara jekh jekhe amen so hijam ki redakcia. Čače phenava! 6 đene hijam ki redakcia, ama but đene na reslje pe ko čačipe. Niked đi akana na čedisaljam ko jekh than. Disave amendar bešena 500km dur, a disave amendar bešena hem ko avera drave! Akija fakta so vačerđum tumenđe tani miklji konstatacia so amen o Roma na hijam jekh prosto narodo, kova lađala kokri pestar. Meklje ”amala” tane dokaz so o patriotizam maškaro Roma nikad na hine pobaro. Meklje ”amala” tane dokaz so sa šaj te čere ko akava sveto, samo ako isi tut jekh baro čefi. Meklje ”amala” tane dokaz so hem bizo pare, šaj te čere jekh projekti. Meklje ”amala” tane dokaz so svako pisimo lafi ačhola ki Romani historia. (ur ledaren Rom Magazin #3 2016)»

Innehåll #2 2016
2016-07-21 Avdije publicirinaja o dujto broj kotar o Magazin Rom. Me ičerava imizi so akava magazin ka ovel amencar but berša. Ama, čim alo o dujto broj ko redo hem sarine amen čereja buti badihava, me mislinava so akava pozitiviteti ka trajini. Amen na te dozvolina o magazin te ljel pe ko maribe muj hem ko negativno konteksti te phenel pe ”Romani buti”, nego sarine amen ka pomoina kobor šaj o magazin te trajini hem te ovel amaro čalumi! (ur ledaren Rom Magazin)»

Omstart Sverige
2016-07-15 Fem unga syrier, varav fyra är journalister, berättar själva om sina egna flyktingöden. Och om mötet med det nya hemlandet, på gott och ont. Numret, som är tvåspråkigt, både på svenska och på arabiska, är lågmält och konstruktivt och långt ifrån det skrikiga debattläge som inte så sällan präglar den så kallade flyktingfrågan.»

INNEHÅLL #1 2016
2016-07-15 Det är häftigt med modiga människor, som trots motstånd och motgångar vågar förverkliga sina drömmar. Jag fick träffa Jing Wu, som Eva Nilsson har intervjuat till det här numret. Jing är en ung blind tjej, full av mod, vilja och drivkraft. För att följa sina drömmar om ett självständigt liv med musik och kärlek har hon förflyttat sig från Kina till Sverige via USA. I väskan finns alltid tvärflöjten och vid sin sida har Jing sin följeslagare, ledarhunden Bella. Bara en kort tid innan mötet med Jing fick jag en intervju med Mirjana Krisanovic. Hon är en viljestark tjej från Eslöv som i april for till Nepal för att bestiga en bergstopp i Himalaya. Trots att hon är synskadad och höjdrädd! Mirjana blev blind som barn och hade en rad tuffa år innan hon bestämde sig för att funktionsnedsättningen inte ska hindra henne från att göra något hon vill. Att vara modig handlar också om att våga konfronteras med sin rädsla, eller som Mirjana sa till mig: ”Modig blir man först när man gör det man är rädd för.” Ja, mod kan man definitivt säga att Jing och Mirjana har! Jing möter du här i Vi punktskriftsläsare, Mirjana kan du läsa om på MTM:s webbplats. Jag ska också försöka bli lite modigare. För min del handlar det nog om att gå en kurs och skaffa mig ett nytt intresse. Även små steg är bra!»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2016-07-26
Glänta 1 2016
Hemslöjd 3 2016
Forskning & Framsteg 7 2016

2016-07-25
4ARK 12 2016
Divan 1-2 2016
C´est Bon Anthology

2016-07-24
Alkohol & Narkotika 3 2016

2016-07-22
Magazin Rom 3 2016

2016-07-21
Magazin Rom 2 2016

2016-07-15
Vi punktskriftsläsare 1 2016
Pockettidningen R 1-2 2016

2016-07-14
Avaye Zan 82 2014
Läsliv 2 2016

2016-07-13
Haimdagar 3-4 2016
Magasinet Arena 3 2016

2016-07-12
Medusa 2 2016
Karavan 2 2016

2016-07-11
Magazin Rom 1 2015

2016-07-03
Lira Musikmagasin 3 2016

2016-07-02
Amnesty Press 2 2016

2016-06-30
Teatertidningen 3/2016

2016-06-29
Biblis 73 2016
Balder 2 2016

2016-06-28
Contra 3 2016
Amos 3 2016

2016-06-24
Forskning & Framsteg 6 2016

2016-06-17
Barn & Cancer 3 2016
Opera 3 2016

2016-06-16
Bildkonstnären 2, 2016

2016-06-15
Med andra ord 87 2016
Merdeka och Östtimorinformation 69

2016-06-14
Parnass 2-3 2016

2016-06-11
Uppdrag Mission 3 2016

2016-06-10
Världspolitikens dagsfrågor 6

2016-06-09
Ordfront Magasin 2 2016
Judisk Krönika 1 2016

2016-06-08
Kuba 2 2016
Ord & Bild 2 2016

2016-06-07
Arkitektur
KLASS 2 2016

2016-06-02
Iconographisk Post 4 2015

2016-06-01
Världshorisont 2-16

2016-05-31
SocialPolitik 2 2016
ponton 1 2016

2016-05-27
Signum 4
Världspolitikens dagsfrågor 5

2016-05-26
Tidig Musik 2 2016

2016-05-25
Lyrikvännen 2 2016

2016-05-24
Tydningen 19-20 2016

2016-05-23
Oberoende 1 2016

Äldre resuméer