Sanningen om bikerkriminaliteten

Ledare

Välkommen till det första numret av nättidningen Payback. En nättidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. (OBS! Även om nättidningen fokuserar på utredningar, lagförslag m.m. riktade gentemot bikerkulturen träffar självklart texterna även andra personer och organisationer med intresse för desamma frågor!!)

Detta första numret är dock lite annorlunda. Det kan sägas vara en spark i skrevet åt alla bikerkulturens belackare. Det är nämligen ett temanummer om bikerkriminaliteten vars artiklar skall lotsa läsarna mot det oundvikliga. Men nu går jag händelserna i förväg. Låt mig först berätta om de enskilda artiklarna: Den inledande "Sanningen om bikerkriminaliteten" innehåller den första statistiska sammanställningen och jämförelsen över åren, rörande bikerkriminaliteten. Här kan du för första gången i faktiska siffror se den statistiska sanningen om bikers inkassobrott, utpressningsbrott och det "dödliga våld" som boken Svensk Maffia ordar så vitt och brett om. Jag lovar att du kommer att bli förvånad och vad mera är: siffrorna, är i motsats till boken Svensk Maffias alla svepande anklagelser, kontrollerbara mot källorna!!

Den andra artikeln rör och genomgår ett mycket allvarligt och integritetskränkande riksdagbeslut, vilket sorgesamt nog klubbades igenom under nästan komplett mediatystnad: "Rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet". Detta beslut ger bland annat lagliga möjligheter att besluta om juridiska personers (läs: ideella föreningar, såsom mc-klubbar) avveckling av verksamheten, tillfällig eller permanent stängning av de juridiska personernas inrättningar (läs:klubblokaler) samt vidare förstärkta möjligheter till utökade straff om en person anses ha begått ett brott som led i en s.k. brottslig verksamhet. Dessa två inledande artiklar säger oss två ting:
1. Dels att bikerkriminaliteten är en verklighetsfrämmande och fabricerad myt som blåsts upp med gemensamma krafter av media och polis i avsikt att öka lösnummerförsäljning såväl som tilldelade resurser, och som politiker och allmänhet bara alltför villigt accepterat såsom varande sanning i brist på motsatt information.
2. Om inte bikerklubbarna snart skall vara förbjudna att verka och vara ett minne blott måste kampen riktas mot begreppet "kriminella mc-gäng". Kan begreppet i domstol förklaras vara felaktigt, missvisande och vad mera förtal kan vare sig rambeslut eller de ovan specificerade sanktionerna riktas mot enskilda bikers eller bikerklubbar.

Min tredje skrivelse består därför följaktligen av en förtalsanmälan mot.., ja läs själv min anmälan till Justitiekanslern och ta reda på vilka aktörer jag anmält!!

Mitt fjärde bidrag i detta nummer är en genomgång av Brå:s Rapport "14 projekt mot organiserad brottslighet" som innehåller en hel del matnyttig information samt en del synnerligen intressanta uttalanden och formuleringar rörande mc-miljön.

Det femte och sista av mina egna bidrag är en kortfattad, kritisk granskning rörande boken Svensk Maffia, dess uppläggning och hur den väljer att handskas och arbeta med ett valt material tills det stämmer med de slutsatser och den förutbestämda "sanning" författarna velat presentera.

Sist men absolut inte minst har därefter en eminent medarbetare lämnat bidrag till denna nättidning: dokumentärfilmaren och författaren Renzo Aneröd med Krönika. Really good stuff av en fantastisk skribent!!


Publicerad: 2009-02-09


Läs mer om Payback i katalogen
Fler artiklar knutna till Payback
Fler tidskrifter i kategori JURIDIK & RÄTT
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

Äldre resuméer