Innehåll #4 2021

Är du nyttig, lilla poet? Carola Ankarborg

I numrets Sista ordet funderar Jona Elings Knutsson över arbetarskrivares skyldigheter att skriva om arbete. Det är inte första gången jag stöter på tanken.

Jag fick en gång frågan om det var viktigt för mig att vara nyttig i mitt skrivande. Med nyttig menades underförstått att inte skriva om vad som helst utan, när jag ändå höll på, om något som var nyttigt, såsom att skriva om arbetsmiljö. Frågan ställdes under ett samtal om klass, och troligen eftersom jag ser mig som arbetarklass. För det är väl så jag fostrats, så vi i arbetarklassen fostrats, till nyttiga?

Nyttig? Om jag strävat efter att vara nyttig hade jag väl valt något annat än skrivande eller åtminstone ägnat mig åt journalistik och inte dikter? Det mest onyttiga som kan tänkas. Men mina dikter kan alltså ses som ”nyttiga” eftersom de inte är kärleksdikter. Jag har aldrig tänkt på att det finns litteratur som ses som mer nyttig än annan. Mer språkligt eller formmässigt avancerad – ja! Mer samhällskritisk – ja! Men just ”nyttig”? Aldrig har jag heller förstått att jag har större krav än andra att producera denna nyttiga litteratur.

Visst finns det många arbetarförfattare som skriver med ett hopp att förändra. När jag medlemssnackar med Lars Henriksson, volvoarbetare och krönikör från Göteborg, berättar han att skrivandet är något som följt med hans politiska intresse. Något som behövde göras och ingick. Även för andra där skrivandet liksom ”kommit först” finns troligen en vilja att påverka samhället till det bättre. Det som triggar i gång skrivandet och det som håller i gång skrivandet gissar jag för de flesta ändå är något så enkelt och egoistiskt som ett intresse man inte kan släppa, ett behov. Rent krasst, till nytta mest för en själv.

När jag första gången skrev något som handlade om arbete bodde jag i Nässjö och hade fått ett vikariat på ett storkök. Jag var en utböling som hamnat på orten på grund av en skrivarlinje. Jobbet var enklare sysslor som att ta hand om disk, ordna sallad, skala potatis och jag trivdes inte. Då kom jag på att jobbet kanske skulle bli roligare om jag skrev om det. Det hjälpte lite grann. Jag fick ihop en halvkass novell.

Jag skrev inte heller för att förändra världen eller på något sätt för att göra nytta för någon annan än mig själv när jag började peta ned rader om mitt vårdjobb. Det handlade åter igen om ren överlevnad. Först när texterna växte och själva började pocka på uppmärksamhet skiftades fokus till det texterna egentligen handlade om, vårdmiljön och människorna jag mötte i korridorerna.

Marit Kapla berättade i boken Osebol om en plats. Hennes önskan var att skildra sin barndomsby inifrån. En slags fascination som det verkar, snarare än ett nyttotänk.

För historikern Magnus Västerbro är ambitionen med historieberättandet att skriva lättillgängligt. Han menar att det finns många forskare som kan historien bättre än honom, men alla kan inte berätta så att det blir fängslande för läsaren och att lära folket sin historia, måste väl vara nyttigt.


I årets sista nummer av Klass blir det tydligt hur många olika sorters arbetarförfattare det finns. Mats Källblad, serie­tecknaren som skildrar ”sin värld” landsbygden. Magnus Västerbro, den historievetande fackboksskrivaren. Marit Kapla, journalisten som tog till poesin. Lägg till dessa Leon Larson, den agiterande revolutionären, och många fler som ryms mellan sidorna i detta nummer.

Under vinjetten Utblick tar Bengt Berg med oss till USA och berättar om poeten Jack Hirschman. Bibliotekarien Kalle Laajala tipsar i numrets Skrivskola om hur man hittar digital arbetarlitteratur. Som alltid bjuder numret också på noveller, dikter och recensioner.


I numret recenseras:

Dan Andersson myt och sanning – en biografi av Nils Holmdahl

Cykelbudet av Anders Teglund

En tid för löften av Dan Fränkel

Vård, skola och omsorg av Linn Spross

Ditt hjärtas slag – en motståndsrörelse av Hanna Wikman

När vi var samer av Mats Jonsson

Framtid ska min dotter heta av Bernt Olov Andersson

Dåligt folk av Kjell Johansson

Texter till tröst för oss vilsekomna av Towe Falk

Londonflickan av Susanna Alakoski

Att välja ett liv av Marie Lok Björk

Tunga tider – höga tider Dikter om kamp och lust av Maria Sandel

Publicerad: 2021-12-13

Köp KLASS
Läs mer om KLASS i katalogen
Fler artiklar knutna till KLASS
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

Äldre resuméer