Signum nr 3

Signum nr 3

Ledare

Anders Piltz: Fobiskt försök till folkfostran
–  Religionen hör hemma i public service.


Krönika

Anna Bieniaszewski Sandberg: Konsten att kyssa ett bröd


Aktuellt

Heinz Werner Wessler: Helvetessyner i Christchurch
– Om gemensam sorg över religionsgränserna, men också om internet och vapen, både fysiska och digitala.

Kjell Blückert: EU:s behov av självrannsakan och förnyelse
– Om frihet, skydd och framsteg inom Europasamarbetet.


Medicinsk etik

Jenny Lindberg: Smer synliggör abortens etiska konflikt
– Apropå Statens medicinsk-etiska råds rapport Livstecken efter sen abort.


Musik

Stefan Klöckner: När gregorianiken lämnar kyrkorummet
– Välljudande sömnmedel, vetenskaplig lekplats eller teologisk provokation?

Jonas Lundblad: Musikens urkälla – Olivier Messiaen och gregorianiken

– Den mångårige kyrkoorganisten Messiaen såg i gregorianikens talnära rytmik ett fönster mot den universella musiken.


Robotteknik

John Haldane: Finns det någon där?

– Artificiell intelligens och robotteknik väcker grundläggande frågor om den mänskliga personens natur.


Kyrkoåret

Enrico Cattaneo: Påskens datum i den tidiga kristna kyrkan


Exegetik

Sten Hidal: De som inte gillade läget – om klagopsalmernas form och funktion


Psykologi

Gunilla Maria Olsson: Psykoterapi och känsla


Mariologi

Tord Fornberg: Maria Knutlöserskan


Bokrevy

Lapo Lappin: Ateismens avledningar
– John Gray: Seven Types of Atheism.

Maria Green: Allmänbildande om kristen gudstjänst
– Kristen gudstjänst – en introduktion.

Ulf Jonsson: Äkta metafysisk liberalism
– Lena Andersson: Om falsk och äkta liberalism.

Tünde Blomqvist: Migranterfarenhet som formar identiteten
– Hynek Pallas: Ex Migrationsmemoar 1977 – 2018.

Olle Brandt: Vad gör en byggnad till en kyrka?
– William Whyte: Unlocking the Church.

Gunilla Maria Olsson: Skapas känslor?
– Lisa Feldman Barrett: Så skapas känslor. Hjärnans hemliga liv.

Helena Wangefelt Ström: Det sakrala i museimontern
– Magnus Berg & Klas Grinell: Musealt islam.

Katrin Åmell: Religionsdialogens framtid
– The Future of Interreligious Dialogue.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2019-04-13

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

Äldre resuméer