Signum nr 3

Signum nr 3

Ledare

Anders Piltz: Fobiskt försök till folkfostran
–  Religionen hör hemma i public service.


Krönika

Anna Bieniaszewski Sandberg: Konsten att kyssa ett bröd


Aktuellt

Heinz Werner Wessler: Helvetessyner i Christchurch
– Om gemensam sorg över religionsgränserna, men också om internet och vapen, både fysiska och digitala.

Kjell Blückert: EU:s behov av självrannsakan och förnyelse
– Om frihet, skydd och framsteg inom Europasamarbetet.


Medicinsk etik

Jenny Lindberg: Smer synliggör abortens etiska konflikt
– Apropå Statens medicinsk-etiska råds rapport Livstecken efter sen abort.


Musik

Stefan Klöckner: När gregorianiken lämnar kyrkorummet
– Välljudande sömnmedel, vetenskaplig lekplats eller teologisk provokation?

Jonas Lundblad: Musikens urkälla – Olivier Messiaen och gregorianiken

– Den mångårige kyrkoorganisten Messiaen såg i gregorianikens talnära rytmik ett fönster mot den universella musiken.


Robotteknik

John Haldane: Finns det någon där?

– Artificiell intelligens och robotteknik väcker grundläggande frågor om den mänskliga personens natur.


Kyrkoåret

Enrico Cattaneo: Påskens datum i den tidiga kristna kyrkan


Exegetik

Sten Hidal: De som inte gillade läget – om klagopsalmernas form och funktion


Psykologi

Gunilla Maria Olsson: Psykoterapi och känsla


Mariologi

Tord Fornberg: Maria Knutlöserskan


Bokrevy

Lapo Lappin: Ateismens avledningar
– John Gray: Seven Types of Atheism.

Maria Green: Allmänbildande om kristen gudstjänst
– Kristen gudstjänst – en introduktion.

Ulf Jonsson: Äkta metafysisk liberalism
– Lena Andersson: Om falsk och äkta liberalism.

Tünde Blomqvist: Migranterfarenhet som formar identiteten
– Hynek Pallas: Ex Migrationsmemoar 1977 – 2018.

Olle Brandt: Vad gör en byggnad till en kyrka?
– William Whyte: Unlocking the Church.

Gunilla Maria Olsson: Skapas känslor?
– Lisa Feldman Barrett: Så skapas känslor. Hjärnans hemliga liv.

Helena Wangefelt Ström: Det sakrala i museimontern
– Magnus Berg & Klas Grinell: Musealt islam.

Katrin Åmell: Religionsdialogens framtid
– The Future of Interreligious Dialogue.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2019-04-13

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-29
10TAL 32 2019

2019-10-25
Signum 7 2019

Äldre resuméer