Signum nr 1

Signum nr 1

Ledare

Fredrik Heiding: Liberalismen har mycket att lära av religionen
– En religion förpassad till endast privatlivet är lika meningslös som en liberalism utan värden.


Aktuellt

Anna Maria Hodacs: ”Salig är den politiker som ...”
– Påvens nyårsbudskap 2019.

Charlotta Smeds: Vatikanen kallar till möte om övergrepp
– Den 21–24 februari samlas ordförandena för världens 112 katolska biskopskonferenser och 21 orientaliska biskopssynoder i Vatikanen.

Magdalena Dahlborg: Till multilateralismens försvar
– Påvens tal diplomatiska kåren.


Påvens mediehantering

Christopher Lamb: Tystnadens makt
– Var det ett klokt drag av påven att bemöta anklagelserna från den förre nuntien till USA med tystnad?


Sociologi

Carl-Göran Heidegren: Social acceleration och resonans
– Om professor Hartmut Rosas forskning om sociala förändringar.


Teologi

Mårten Björk: Introduktion till kristendomen
– Om Joseph Ratzinger och hans sätt att ta sig an nya tankar i en ny tid.


Litteratur

Helena Bodin: Ingrid Ekelöf och Brita Wigforss som minnesförmedlare
– Om arkivet i arkivet på Gunnar Ekelöf-rummet och två kvinnor som betytt mycket för minnet av honom.


Organisationsteori

Tomas Brytting: Mellan liv och byråkrati
– Med anledning av Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas herravälde.


Bibel

Lars Wollin: ”Den katolska översättningen” – en historisk ironi kring reformatorernas svenska bibel?

Sten Hidal: Gammalt och nytt i Bibelns värld

Giancarlo Pani: Bibelutgivning under press
– Erasmus av Rotterdam och den första flerspråkiga Bibeln.


Bokrevy

Karin Johannesson: Eviga frågor helt i tiden
– Ulf Jonsson: Med tanke på tron: en introduktion till fundamentalteologin.

Karin Rubenson: Tro och trots vid världens slut
– Mats Strandberg: Slutet.

Kjell Blückert: Landet som icke blev
– Alex Schulman: Bränn alla mina brev.

Sten Hidal: Undersökning av översättning
– Richard Pleijel: Om Bibel 2000 och dess tillkomst. Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet.

Johan A. Stenberg: I fablernas värld
– Stefano Mancuso & Alessandra Viola: Intelligenta växter. Den överraskande vetenskapen om växternas hemliga liv.

Jenny Lindberg: Etisk vägledning för beslutsfattare
– Erica Falkenström & Anna T. Höglund: På spaning efter etik.

Gert-Ove Fridlund: Nya djup hos Gyllensten
– Thure Stenström: Den glömde Gyllensten.


Medverkande i detta nummer

Publicerad: 2019-01-30

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-18
Ottar 3 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018
Balder 3 2018

Äldre resuméer