Signum nr 4 2015

Signum nr 5

Ledare

Anders Piltz: Den nya människan
– Transhumanisttekniken måste stå i människans tjänst.


Krönika

Nils-Eric Sandberg: Ska vi glömma kulturarvet?


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Kamerun – kan kyrkan medla?

Fredrik Heiding: Att ge sitt bästa – Vatikanens syn på idrott


Tema: Transhumanism

Robin Mishra: Algoritmens själ – artificiell intelligens
– Det är hög tid att etiker och teologer ger sig in i debatten om den tekniska utvecklingen.

Franck Damour: Transhumanismen – en kristen tanke som spårat ur?
– Beror det kristna motståndet mot transhumanismen på att denna intresserar sig för det mänskligas gränser?

Benedikt Paul Göcke: Kristna cyborger – ett försvar för en måttfull transhumanism
– En genomgång av argument för och emot att förändra kroppen eller arvsmassan.

Nathalie Sarthou-Lajus: Humaniora och neurovetenskap – ett samtal med Catherine Malabou
– Den epigenetiska revolutionen har förändrat definitionen av intelligens.

Magdalena Dahlborg: Den empatiska människan
– Cyberpunkförfattares och rollspelares syn på skillnaden mellan människa och maskin.


Mansrollen

John Sjögren: Jordan Peterson i en värld utan nåd


Reformationstid

Per Stobaeus: Biskop Brask – mångsidig framåtblickande bevarare


Judisk teologi

Sebastian Selvén: Minne som tar ansvar – judisk minnesteologi


Antisemitism

Per Höjeberg: Katolsk antisemitism i historia och nutid
– Hur forma ett teologiskt tänkande som leder till en respektfull förkunnelse och även säkerställer att nationalistiska grupperingar inom kyrkan inte utnyttjar, ja kidnappar, den teologiska reflektionen för egna hatiska syften?

Svante Lundgren: Muslimsk antisemitism – myter och verklighet
– Antisemitismen har varit en europeisk farsot men är i dag mest utbredd i muslimska länder.


Utställning

Florence Vilén: Den suddiga verkligheten
– Lars Lerin på Liljevalchs.


Bokrevy

Göran Sundström: Informationsteknologi som kosmos slutliga ordning
– Nick Bostrom: Superintelligens – vägar, faror, strategier.

Svante Lundgren: Den rabbinska konsten att läsa Skriften
– Erik Alvstad: Den rabbinska traditionen.

Lars-Gunnar Larsson: Sensibel personteckning mot mörk bakgrund
– Maja Lunde: Binas historia.


Medverkande i detta nummer

Publicerad: 2018-06-25

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-04-13
Signum Signum

2019-04-12
Opera 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
UtställningsEstetiskt Forum 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-17
Lyrikvännen 5 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

Äldre resuméer