Signum nr 3 2018

Signum nr 3

Ledare

Kjell Blückert: Vi gillar olika
– Vilket slags mångfald kan staten acceptera i skolan?


Krönika

Johan Hakelius: Vad ska man göra med sitt osunda förhållande till djur?


Aktuellt

Ulf Jonsson: Socialdemokratisk skenattack mot konfessionella friskolor

Magdalena Dahlborg: Frihet till bundenhet
– Om utredningen om statens stöd till trossamfund.

Sveriges kristna råds presidium: Mer fördomar än fakta i debatten om konfessionella friskolor
Olle Brandt: Episkopal kinesisk kommunism?
– Håller Vatikanen på att sälja ut Kinas katoliker till kommunistpartiet?


Krigsbrott

Svante Lundgren: Den yazidiska tragedin


Ingmar Bergman 100 år

John Sjögren: Ingmar Bergman – den protestantiske ateisten


Fem år med påven Franciskus

Massimo Borghesi: Leva med motsägelser
– Franciskus dialektiska tänkande är nyckeln till att förstå hans pontifikat.


Reformationstid

Eva Lindqvist Sandgren: Uthålliga Birgittasystrar i Vadstena under 1500-talet
– Om vad Birgittinordens moderkloster behöll i det längsta.

Per Forsberg: Vadstena kloster – ett vinstdrivande välfärdsföretag?
– Konflikten mellan vinst och välfärdsorganisationers mål är inget nytt.

Magnus Nyman: Läskunnighet före reformationen


Kvinnor i kyrkan

Anne-Marie Pelletier: I framtidens kyrka måste kvinnor och män höras tillsammans

Torsten Kälvemark: Elisabeth Behr-Sigel – en teolog mellan öst och väst


Analyser och rapporter

Vladimir Pachkov: Rysslands religiösa identitet
– När kristendomen kom till Ryssland fanns islam delvis redan där, och när Tsarryssland införlivade islamdominerade områden i Centralasien blev även islam en del av den ryska nationella identiteten och dess referenser till ”ryska värden”.


Bokrevy

Ola Sigurdson: Mångtydig existentiell reflexion
– Caroline Krook: Rastlös sökare och troende tvivlare: Existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman.

Sanne Frostensson: Andliga aspekter av nordiska konstnärskap
– Lena Månsson: Konst och andlighet. Mystiker och särlingar i Norden.

Gunilla Maria Olsson: Ömsint om papparelation
– Charlotta von Zweigbergk: Dippen & jag.

Sten Hidal: Imponerande samling trots fornkyrklig frånvaro
– Spiritual and Ecclesiastical Biographies. Research, Results, and Readings.


Medverkande i detta nummer

Publicerad: 2018-04-13

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-28
Akvarellen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018
Amnesty Press 4 2017

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-03
Accent 9-10 2018

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

Äldre resuméer