Amnesty och dödsstraffet

Amnesty är en internationell partipolitiskt och religiöst oberoende organisation som över 40 år arbetat mot dödstraffet. Från början 1961 var det inte inskrivet i uppdraget utan rörde den så kallade samvetsfången, fånge som betecknar person som fängslats på grund av åsikt, ras, hudfärg, religion, språk, etnicitet, sexuell läggning eller tro, med villkoret att de inte använt eller förespråkat våld. Det finns en betydande diskrepans mellan en eventuell mördare och någon som inte förespråkat våld. Att ta det pricipiella beslutet om dödsstraffets avskaffande för hela Amnesty var långt ifrån något självklart. Vera Häggblom ger oss i artikeln En kamp på liv och död många intressanta inblickar i hur det skedde.

Då Amnesty på allvar startar kampen mot dödsstraffet hade endast 16 stater avskaffat straffet. Det skedde 1977 i samband med en internationell konferens i Folkets Hus, Stockholm. I dag har jämförelsevis 105 länder avskaffat dödsstraffet för alla brott och ytterligare 37 länder har gjort det i praktiken. Det är skillnad och Amnesty har säkert varit en viktig opinionsbildare. Samma helg som konferensen pågår får organisationen motta Nobels fredspris och Thomas Hammarberg som intervjuas säger att det var första gången en opinionsbildande, medlemsstyrd organisation av det här slaget fick priset.
Brita Grundin som var drivande under konferensen tror att dödsstraffet i förlängningen inte kommer överleva. Brita är över 90 år och säger "att Europa nu är dödsstraffsfritt, med undantag för Vitryssland är ju det inget jag hade kunnat drömma om tidigare".

Lite fakta Dödsstraffskonferensen
Konferensen hölls på Folkets Hus i Stockholm den 10-11 december 1977. Sveriges dåvarande statsminister Thorbjörn Fälldin (C) höll öppningsanförandet under konferensen. Konferensen resulterade i Stockholmsdeklarationen, där kravet på avskaffandet undertecknades av 177 delegater från ett 50-tal länder.

Sex olika arbetsgrupper diskuterades dödsstraffet utifrån följande teman:
Dödsstraffet och den allmänna opinionen
Alternativ till dödsstraffet
Individen och dödsstraffet
Dödsstraffet och diskriminering
Dödsstraffet i internationell rätt
Mord som begås av regeringar eller med regeringars samtycke.

Visste du att?
Kina, Iran, Saudiarabien, Irak och Pakistan är de länder som avrättar flest människor.
USA har inte avrättat så få personer sedan år 1991, och för första gången sedan år 2006 fanns inte USA med bland de fem länder i världen som avrättar flest.
Av de 57 länder som har kvar dödsstraffet och också verkställer dödsdomar är det bara omkring 20 länder som varje år utför avrättningar.
Källa: Amnestys dödsstraffsrapport för 2016


Här en massa intressanta inblickar i Amnesty Press om dödsstraffet Listan är hämtad från Veras artikel.

Amnestys 40-åriga kamp mot dödsstraffet (AMD:s seminarium den 10 oktober 2017 – Amnesty Press 19 oktober)

Döden uppskjuten (29 november 2017 – ledare i Amnesty Press nummer 4/2017)

Maldiverna: De första avrättningarna sedan 1954 kan komma ”inom några dagar” medan den politiska krisen i landet skärps (2 augusti 2017)

En lång kamp mot dödsstraffet (Intervju med Lars Åke Augustsson 7 december 2016 – även i nummer 4/2016)

Efter tortyren och dödsdomen: Nu ser Moses Akatugba ljust på framtiden (3 december 2016)

Proteststorm mot avrättningar i Indonesien (29 juli 2016)

Dramatisk ökning av avrättningar (nummer 2/2016)

Det overkliga dödsstraffet (Intervju med Carina Bergfeldt nummer 2/2015)

Fri från dödscell – nu kämpar han mot dödsstraffet (25 oktober 2013)

Manifestation mot dödsstraff (15 oktober 2013)

Fri efter 18 år (11 maj 2011)

Sista avrättningen i Sverige uppmärksammades bildligt (24 november 2010)

Caroll Pickett 95 avrättningar senare: Fängelseprästen som bytte åsikt (11 oktober 2010)

Kerry Max Cook- oskyldig men satt 20 år i dödscell (20 november 2009)

Plädering mot dödsstraff (Amnesty Press 20 januari 2009)

Brott, straff och vedergällning (21 november 2006)

Kampanjdag mot dödsstraff (12 oktober 2006)

En fin dag för en hängning (nummer 3/2005)

22 år i dödscell – oskyldigt dömd (2 november 2004)

Uzbekistan: Om tortyr, godtyckliga avrättningar och de anhörigas osvikliga kamp (27 oktober 2004)

En strimma ljus i dödsskuggans dal (nummer 4/2004 – reportage av Lars Åke Augustsson från Uganda)


Vinjettbild: Brita Grundin sparade anteckningar från dödsstraffskonferensen i december 1977. Foto: Vera Häggblom

Publicerad: 2018-03-16


Läs mer om Amnesty Press i katalogen
Fler artiklar knutna till Amnesty Press
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

Äldre resuméer